Metoda paintComponent nie jest wywoływana

0

Witam,
zaczynam bawić się w Javie i taka prosta sprawa jak metoda paintComponent() mnie przeprasta. Proszę o małą pomoc :)

class etapdrugi extends JFrame implements ActionListener, MouseListener
{
    Dimension roz = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
    int w = (roz.width-1024)/2;
    int h = (roz.height-768)/2;
    JPanel panel = new JPanel();
    JButton kl, kl1, kl2, kl3, kl4;
    private String nazwa;
    int x = 0, x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0;
    int y = 0, y1 = 0, y2 = 0, y3 = 0;
    int current_point = 0;
    boolean a = true;
  public etapdrugi()
  {
    super("tutorial");
    MatteBorder matte = new MatteBorder(2, 2, 2, 2, Color.red);
  
    panel.setBackground(Color.BLUE);
    panel.setLayout(null);
    setSize(1024,768);
    this.setLocation(w,h);    
    add(panel);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
    panel.add(kl = new JButton("Hel"));
    kl.setBounds(820, 384, 70, 70);
    kl.setBorder(matte);
    panel.add(kl1 = new JButton("Wodór"));
    kl1.setBounds(890, 384, 70, 70);
    kl1.setBorder(matte);
    panel.add(kl2 = new JButton("Tlen"));
    kl2.setBounds(820, 454, 70, 70);
    kl2.setBorder(matte);
    panel.add(kl3 = new JButton("Osm"));
    kl3.setBounds(890, 454, 70, 70);
    kl3.setBorder(matte);
    panel.add(kl4 = new JButton("Połączenie"));
    kl4.setBounds(820, 524, 140, 70);
    kl4.setBorder(matte);
    kl.addActionListener(this);
    kl1.addActionListener(this);
    kl2.addActionListener(this);
    kl3.addActionListener(this);
    kl4.addActionListener(this);
    panel.addMouseListener(this);
    setResizable(false);
    setVisible(a);
  }

    @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e){
  nazwa = ((JButton) e.getSource()).getText();
  }
  
    @Override
  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
    if(current_point == 0){
    x = e.getXOnScreen();
    y = e.getYOnScreen();
    }
    else if(current_point == 1){
    x1 = e.getXOnScreen();
    y1 = e.getYOnScreen();
    }
    current_point++;
    System.out.println("nazwa to " +nazwa);
    System.out.println("x " +x);
    System.out.println("x1 " +x1);
    System.out.println("cp " +current_point);
    if(current_point == 2){
    current_point = 0; 
    }
  }
  
    @Override
  public void mouseEntered(MouseEvent e) {}
    @Override
  public void mouseExited(MouseEvent e) {}
    @Override
  public void mousePressed(MouseEvent e) {}
    @Override
  public void mouseReleased(MouseEvent e) {}

    
  protected void paintComponent(Graphics g){
    super.paintComponents(g);
    FontMetrics fm = g.getFontMetrics();
    double textWidth = fm.getStringBounds("Hel", g).getWidth();
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    switch(nazwa){
      case "Hel":
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.fillOval(x - w, y - h, 80, 80);
        g2d.setColor(Color.white);
        g2d.drawString("Hel", (int)(x - w + textWidth/2),(int) (y - h + fm.getMaxAscent() / 2));
        System.out.println(x);
        System.out.println(x1);
        break;
      case "Wodór":
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.fillOval(x - w, y - h, 80, 80);
        g2d.setColor(Color.white);
        g2d.drawString("Wodór", (int)(x - w - textWidth/2),(int) (y - h + fm.getMaxAscent() / 2));
        break;
      case "Tlen":
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.fillOval(x - w, y - h, 80, 80);
        g2d.setColor(Color.white);
        g2d.drawString("Tlen", (int)(x - w - textWidth/2),(int) (y - h + fm.getMaxAscent() / 2));
        break;
      case "Osm":
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.fillOval(x - w, y - h, 80, 80);
        g2d.setColor(Color.white);
        g2d.drawString("Osm", (int)(x - w - textWidth/2),(int) (y - h + fm.getMaxAscent() / 2));
        break;
      //case "Połączenie":
        //g2d.setColor(Color.red);
        //g2d.drawLine(x - w, y - h, x1 - w, y1 - h);
        //break;
    }
  }
}
0

wstawiaj kod w znacznikach kodu.

i jeśli mogę coś doradzić to jeżeli zaczynasz naukę z GUI poczytaj o JavaFX a nie swing czy tam AWT

Pozdrawiam

0

Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to brak '@Override' nad metodą 'paintComponent()'.

0

Jak wklejam '@Override' wyskakuje błąd.

0

A do JavaFX zajrzę, ale nieco później.

0

problem masz w tym że chcesz wywołać paintComponent na klasie która dziedziczy po JFrame, gdybyś chciał wywołać paintComponent w klasie dziedziczącej po JPanel wszystko by ładnie działało

0

Zmieniłem na to, że klasa dziedziczy po JPanel i jedyną zmianą było wprowadzenie '@Override' nad metodą paintComponent().

0

Metoda paintComponent musi być public.
Nauka na przyszłość, jeśli po dopisaniu adnotacji

@Override

wyskakuje błąd, to znaczy, że źle napisałeś sygnaturę: zła nazwa metody, złe argumenty, zła specyfikacja dostępu.

0

Po zmianach kod wygląda następująco i dalej nic szczególnego się nie dzieje.

class etapdrugi extends JPanel implements ActionListener, MouseListener
{
    Dimension roz = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
    int w = (roz.width-1024)/2;
    int h = (roz.height-768)/2;
    JPanel panel = new JPanel();
    JButton kl, kl1, kl2, kl3, kl4;
    private String nazwa;
    int x = 0, x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0;
    int y = 0, y1 = 0, y2 = 0, y3 = 0;
    int current_point = 0;
    boolean a = true;
  public etapdrugi()
  {
    //super("tutorial");
    MatteBorder matte = new MatteBorder(2, 2, 2, 2, Color.red);
    JFrame ramka = new JFrame();
    panel.setBackground(Color.BLUE);
    panel.setLayout(null);
    ramka.setSize(1024,768);
    ramka.setLocation(w,h);    
    ramka.add(panel);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
    panel.add(kl = new JButton("Hel"));
    kl.setBounds(820, 384, 70, 70);
    kl.setBorder(matte);
    panel.add(kl1 = new JButton("Wodór"));
    kl1.setBounds(890, 384, 70, 70);
    kl1.setBorder(matte);
    panel.add(kl2 = new JButton("Tlen"));
    kl2.setBounds(820, 454, 70, 70);
    kl2.setBorder(matte);
    panel.add(kl3 = new JButton("Osm"));
    kl3.setBounds(890, 454, 70, 70);
    kl3.setBorder(matte);
    panel.add(kl4 = new JButton("Połączenie"));
    kl4.setBounds(820, 524, 140, 70);
    kl4.setBorder(matte);
    kl.addActionListener(this);
    kl1.addActionListener(this);
    kl2.addActionListener(this);
    kl3.addActionListener(this);
    kl4.addActionListener(this);
    panel.addMouseListener(this);
    panel.repaint();
    ramka.setResizable(false);
    ramka.setVisible(true);
  }

    @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e){
  nazwa = ((JButton) e.getSource()).getText();
  
  }
  
    @Override
  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
    if(current_point == 0){
    x = e.getXOnScreen();
    y = e.getYOnScreen();
    repaint();
    }
    else if(current_point == 1){
    x1 = e.getXOnScreen();
    y1 = e.getYOnScreen();
    }
    current_point++;
    System.out.println("nazwa to " +nazwa);
    System.out.println("x " +x);
    System.out.println("x1 " +x1);
    System.out.println("cp " +current_point);
    if(current_point == 2){
    current_point = 0; 
    }
  }
    @Override
  public void mouseEntered(MouseEvent e) {}
    @Override
  public void mouseExited(MouseEvent e) {}
    @Override
  public void mousePressed(MouseEvent e) {}
    @Override
  public void mouseReleased(MouseEvent e) {}
    @Override
  public void paintComponent(Graphics g){
    super.paintComponents(g);
    FontMetrics fm = g.getFontMetrics();
    double textWidth = fm.getStringBounds("Hel", g).getWidth();
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    switch(nazwa){
      case "Hel":
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.fillOval(x - w, y - h, 80, 80);
        g2d.setColor(Color.white);
        g2d.drawString("Hel", (int)(x - w + textWidth/2),(int) (y - h + fm.getMaxAscent() / 2));
        System.out.println(x);
        System.out.println(x1);
        break;
      case "Wodór":
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.fillOval(x - w, y - h, 80, 80);
        g2d.setColor(Color.white);
        g2d.drawString("Wodór", (int)(x - w - textWidth/2),(int) (y - h + fm.getMaxAscent() / 2));
        break;
      case "Tlen":
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.fillOval(x - w, y - h, 80, 80);
        g2d.setColor(Color.white);
        g2d.drawString("Tlen", (int)(x - w - textWidth/2),(int) (y - h + fm.getMaxAscent() / 2));
        break;
      case "Osm":
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.fillOval(x - w, y - h, 80, 80);
        g2d.setColor(Color.white);
        g2d.drawString("Osm", (int)(x - w - textWidth/2),(int) (y - h + fm.getMaxAscent() / 2));
        break;
      //case "Połączenie":
        //g2d.setColor(Color.red);
        //g2d.drawLine(x - w, y - h, x1 - w, y1 - h);
        //break;
      }
    }
 
  }
 
0

Pokaż jeszcze kod klasy z metodą main.

Poza tym kod jest błędny - nie da się go skompilować, zatem nie wiesz czy on działa, czy nie. Błędem jest

setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

, zamień na ramka.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
//a jeszcze lepiej na
ramka.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

Zmień też
```java
super.paintComponents(g);

na
super.paintComponent(g);

Kod wstawiaj w znaczniki `<code class="java"></code>`.
0

w klasie dziedziczącej po JPanel nie ma czegoś takiego jak

setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);

taka metoda istnieje w klasach dziedziczących po JFrame

Tworzenie JFrame na a panelu hmmm... ciekawe podejście,

Wywal obsługę zdarzeń do oddzielnych klas - znacznie poprawi to czytelność kodu

kolejna sprawa jak ma działąć painComponent skoro jego tworzysz dla klasy dziedziczącej po JPanel a obsługę zdarzeń dajesz do pola

JPanel panel

a następnie tego pola nigdzie nie dodajesz.

tutaj masz pisany na kolanie przykład wykorzystania metody paintComponent i myszki

klasa Panel:

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;

/**
 * Created by Rafał on 08.11.2016.
 */
public class Panel extends JPanel {
  private int x;
  private int y;

  public Panel() {
    addMouseListener(new EventMouse());
  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g){
    super.paintComponents(g);

    drawOval(g, x, y, 20, 20);
    }

  public void drawOval(Graphics g, int x, int y, int xx, int yy){
    g.setColor(Color.RED);
    g.fillOval(x, y, xx, yy);
  }

  class EventMouse extends MouseAdapter {
    @Override
    public void mouseClicked(MouseEvent e) {
      super.mouseClicked(e);
      x = e.getX();
      y = e.getY();

      repaint();
    }
  }
}

klasa Okno

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

/**
 * Created by Rafał on 08.11.2016.
 */
public class Okno extends JFrame {

  public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        Okno okno = new Okno();
        okno.add(new Panel());
        okno.setSize(500,500);
        okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        okno.setVisible(true);
      }
    });
  }
}

edit1.
w jakim IDE piszesz że nie wywala Ci "podstawowych" błędów? bo to jest podejrzane że ide nie wyłapało błędu przy

setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
0

Dziękuje bardzo za pomoc juz teraz działa. Jak zrobić, aby to okno było tylko jednym z wielu wyskakujących po wciśnięciu odpowiedniego klawisza w menu ? W klasie głównej z funkcją Main() zrobić menu, a później po kolei dodawać do poszczególnych implementację klas z każdym oknem ?

0

Teraz już pieknie rysuje tylko strasznie sie krzaczy. W lewym górnym rogu okna wyświetlają się przyciski w dziwnej kofiguracji oraz błąd " Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException"

package chemik;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.border.MatteBorder;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;

public class Tutorial extends JFrame{  
  Dimension roz = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
  int w = (roz.width-1024)/2;
  int h = (roz.height-768)/2;
  MatteBorder matte = new MatteBorder(2, 2, 2, 2, Color.red);
  
  public Tutorial(){
    okienko();
  }
  
  private void okienko(){
    add(new Drugi());
    setSize(1024, 768);
    setLocation(w,h);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setVisible(true);
  }
  
public class Drugi extends JPanel implements ActionListener{
    JButton kl, kl1, kl2, kl3, kl4;
    JButton klawisze[] = {kl, kl1, kl2, kl3, kl4};
    int pozycjax[] = {820, 890, 820, 890, 855};
    int pozycjay[] = {384, 384, 454, 454, 524};
    String nazwy[] = {"Hel", "Wodór", "Osm", "Tlen", "Połączenie"};
    private int x;
    private int y; 
    String nazwa;
    
    public Drugi(){
      this.addMouseListener(new EventMouse());
      this.menu();
    }
    
    public void menu(){
      setLayout(null);
      for(int i=0; i<4; i++){
      klawisze[i] = new JButton(nazwy[i]); 
      klawisze[i].setBounds(pozycjax[i], pozycjay[i], 70, 70);
      klawisze[i].setBorder(matte);
      add(klawisze[i]);
      klawisze[i].addActionListener(this);
    }
  }
    
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g){
    super.paintComponents(g);
    switch(nazwa){
      case "Hel":
        drawOval(g, x, y, 70, 70);
        break;
      case "Wodór":
        drawOval(g, x, y, 70, 70);
        break;
      case "Tlen":
        drawOval(g, x, y, 70, 70);
        break;
      case "Osm":
        drawOval(g, x, y, 70, 70);
        break;
      //case "Połączenie":
        //g2d.setColor(Color.red);
        //g2d.drawLine(x - w, y - h, x1 - w, y1 - h);
        //break;
    }
  }
  
    @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e){
  nazwa = ((JButton) e.getSource()).getText();
  }
  
  public void drawOval(Graphics g, int x, int y, int xx, int yy){
    g.setColor(Color.RED);
    g.fillOval(x, y, xx, yy);
  }
  
  class EventMouse extends MouseAdapter {
    @Override
    public void mouseClicked(MouseEvent e) {
      super.mouseClicked(e);
      x = e.getX();
      y = e.getY();
      repaint();
    }
  }
}  
}
0

wytłumacz mi proszę jakim cudem jesteś w stanie ten kod w ogóle odpalić?

0

Mam wywołanie klasy Tutorial w klasie w innym pliku

0

W tej klasie jest wywołana, a ta z kolei w jeszcze innej.

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package chemik;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.EventQueue;

public class menu extends JFrame{
  public menu(){
    super("Chemik");
    getContentPane().setBackground(Color.RED);
    setSize(1024,768);
    Dimension roz = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
    int x = (roz.width-1024)/2;
    int y = (roz.height-768)/2;
    setLocation(x,y);
    setLayout(null);
    JButton start=new JButton("Start");
    JButton tutorial=new JButton("Tutorial");
    JButton info=new JButton("Info");
    JButton uo=new JButton("Układ okresowy");
    add(start);
    add(tutorial);
    add(info);
    add(uo);
    start.setBounds(462,460,110,50);
    tutorial.setBounds(462,525,110,50);
    info.setBounds(899,10,100,30);
    uo.setBounds(899,50,100,60);
    start.addActionListener(new START());
    tutorial.addActionListener(new TUTORIAL());
    info.addActionListener(new INFO());
    uo.addActionListener(new UO());
	setVisible(true);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
  
  class START implements ActionListener {
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  
   }
  }

  class TUTORIAL implements ActionListener {
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() 
    {
      @Override
      public void run() 
       {
        new Tutorial();
       }
	});
   }
  }
  
  class INFO implements ActionListener {
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  
   }
  }
  
  class UO implements ActionListener {
  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() 
    {
			@Override
			public void run() 
            {
				new układokresowy();
            }
	});
   }
  }
}

package chemik;

import java.awt.EventQueue;

public class Chemik {

  
  public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() 
    {
      @Override
		public void run() 
        {
		 new menu();
        }
	});
  }
  
}

Problemem pozostało tylko, że jestem głupi i prostej rzeczy zrobić nie umiem :) oraz wyskakujące w lewym górnym rogu przyciski

0

to że dwa przyciski (JButton) wyświetlają Ci się w prawym górnym rogu to jest hmm... Twoja wina bo im tam każesz

 info.setBounds(500,10,100,30);
 uo.setBounds(500,50,100,60);

co do błędu

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException

w następnej linijce błędu masz podane która linia kodu go wywołuje i jest (bynajmniej u mnie) nią ta linia kodu

switch(nazwa){

i oznacza to mniej więcej tyle że sprawdzasz zmienną "nazwa" która w danym momencie jest null

dzieje się tak dlatego ponieważ gdy odpadasz Tutorial to jest wywoływana metoda paintComponent a w tym momencie nazwa jest pusta.

albo dodaj warunek przez switch

if (nazwa != null)

albo zadeklaruj wstępnie ową nazwe np.

String nazwa = "Hel";
0

Z błędem poradziłem sobie wcześniej na zasadzie prób i błędów, a przyciski w prawym górnym rogu mają być faktycznie w oknie klasy menu. Natomiast w oknie klasy Tutorial w lewym górnym rogu nic nie wstawiałem i nie widzę by coś było tam wstawione, bo nic tam nie ma być. Zaraz po włączeniu okna pojawia się w tym miejscu kółko, które ma być wyświetlane w miejscu kliknięcia myszą, a po kliknięciu zamienia się na przycisk, którego nazwa zmienia się w zależności, który z tych właściwych przycisków został wciśnięty.

0
 1. Kółko w lewym górnym oknie Tutoriala pojawia się, bo pewnie w wierszu 36 napisałeś
String nazwa = "Hel";

zmień na

String nazwa = "";

to się kółko nie będzie pojawiać.

 1. Naprawdę chcesz by zamknięcie okna tutoriala kończyło program? Zamień (w wierszu 24)
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

na

setDefaultCloseOperation(JFrame.HIDE_ON_CLOSE);
 1. W oknie Tutoriala rysujesz kółka, ale tylko jedno. Nowe kółko zastępuje stare - jeśli nie wierzysz, to zminimalizuj okno Tutoriala, a potem przywróć. Ma być tylko jedno kółko?

 2. Jeśli użytkownik zamknie Tutorial, a potem ponownie otworzy, to ma się pojawić puste okno czy wypełnione tym co poprzednio użytkownik wyklikał?

0

Miało to wyglądać w ten sposób, że kliknięcie na przycisk pobiera nazwę pierwiastka, która ma być wyświetlona w środku kółka lub obok. Ponowne kliknięcie na interesujący gracza klawisz powduje pojawienie się nastepnego kółka w miejscu kliknięcia myszą. Następne pojawienie się kółka ma nastąpić dopiero po ponownym wybraniu pierwiastka i jego miejsca na ekranie.

0

Domyślam się, że Twój post dotyczy punktu 3. Musisz przebudować program, stworzyć kolekcję obiektów złożonych z kółka i tekstu, a w metodzie paintComponent rysować w pętli wszystkie obiekty z kolekcji.

0

Przerobiłem i działa tak samo :)
Tylko dalej jest problem z wyświetlającymi się obrazami przycisków w miejscu gdzie nie powinno ich w ogóle być. Jak wyeliminować znikanie kółek po zminimalizowaniu ekranu ?

0

Jak wyeliminować znikanie kółek po zminimalizowaniu ekranu ?

Mój poprzedni post był właśnie temu poświęcony.

Przerobiłem i działa tak samo

Co przerobiłeś i co działa tak samo?

Tylko dalej jest problem z wyświetlającymi się obrazami przycisków w miejscu gdzie nie powinno ich w ogóle być

Skoro nie powinno ich być, to po co piszesz kod, który je tam umieszcza?

    public void menu(){
      setLayout(null);
      for(int i=0; i<4; i++){
      klawisze[i] = new JButton(nazwy[i]); 
      klawisze[i].setBounds(pozycjax[i], pozycjay[i], 70, 70);
      klawisze[i].setBorder(matte);
      add(klawisze[i]);
      klawisze[i].addActionListener(this);
    }

Moja delikatna sugestia, jesteś na razie na poziomie HelloWorld, zrezygnuj z pisania tak ambitnego programu.

0
int pozycjax[] = {820, 890, 820, 890, 820, 890};
int pozycjay[] = {384, 384, 454, 454, 524, 524};

Wiem gdzie i jak je dodaje. Nie wiem tylo czemu po kliknięciu myszą pojawiają się punkcie (0,0).

0

Bo napisałeś zły kod. W kodzie, który zamieściłeś na forum tak się nie dzieje.

0

Dmyśliłem, że w kodzie coś jest nie tak i nie potrafię sobie z tym poradzić

0

Ja sobie tym bardziej nie poradzę, skoro nie znam kodu.

0

Posłuchałbym Twojej rady, żeby dać sobie spokój, ale niestety muszę go zrobić jako projekt na zajęcia.

package chemik;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.border.MatteBorder;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.Graphics;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;


public class tutorial extends JFrame{  
  Dimension roz = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
  int w = (roz.width-1024)/2;
  int h = (roz.height-768)/2;
  MatteBorder matte = new MatteBorder(2, 2, 2, 2, Color.red);
  
  public tutorial(){
    okienko();
  }
  
  private void okienko(){
    add(new Drugi());
    setSize(1024, 768);
    setLocation(w,h);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.HIDE_ON_CLOSE);
    setVisible(true);
  }
  
public class Drugi extends JPanel implements ActionListener{
    JButton kl, kl1, kl2, kl3, kl4, kl5;
    JButton klawisze[] = {kl, kl1, kl2, kl3, kl4, kl5};
    int pozycjax[] = {820, 890, 820, 890, 820, 890};
    int pozycjay[] = {384, 384, 454, 454, 524, 524};
    String nazwy[] = {"Hel", "Wodór", "Osm", "Tlen", "Połączenie", "Czyszczenie"};
    JPanel l = new JPanel();
    List<ksztalty> kszt;
    private int x;
    private int y; 
    String nazwa = "";
    String cos;
    
    public Drugi(){
      this.addMouseListener(new EventMouse());
      this.menu();
      kszt = new ArrayList<>();
      kszt.add(new ksztalty(x, y, 70, 70));
    }
    
    public void menu(){
      setLayout(null);
      for(int i=0; i<6; i++){
      klawisze[i] = new JButton(nazwy[i]); 
      klawisze[i].setBounds(pozycjax[i], pozycjay[i], 70, 70);
      klawisze[i].setBorder(matte);
      add(klawisze[i]);
      klawisze[i].addActionListener(this);
    }
  }
    
  @Override
  public void paintComponent(Graphics g){
    super.paintComponents(g);
    System.out.println(nazwa);
    switch(nazwa)
    {
      case "":
        break;
        
      case "Hel":
        for(ksztalty k: kszt){
        k.drawOval(g, x, y, 70, 70);
        k.drawString(g, nazwa, x, y);
        }
        nazwa = "";
        break;
        
      case "Tlen":
        nazwa = "";
        break;
        
      case "Czyszczenie":
        break;
    }
  }
  
    @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e){
  nazwa = ((JButton) e.getSource()).getText();
  }
    
      
  class EventMouse extends MouseAdapter {
    @Override
    public void mouseClicked(MouseEvent e) {
      super.mouseClicked(e);
      x = e.getX();
      y = e.getY();
      repaint();
    }
  }
  
  class ksztalty {
    int x, y;
    int x1, y1;
    public ksztalty(int x, int y, int x1, int y1){
      this.x = x;
      this.y = y;
      this.x1 = x1;
      this.y1 = y1;
    }
    
    public void drawOval(Graphics g, int x, int y, int xx, int yy){
    g.setColor(Color.RED);
    g.fillOval(x, y, xx, yy);
    }
    
    public void drawString(Graphics g, String str, int x, int y){
    g.setColor(Color.BLACK);
    g.drawString(str, x, y);
    }
  }
}  
}
0

W kodzie nie ma niczego co by przesuwało przyciski do punktu (0,0). Przyciski się nie przesuwają.
W poprzednim kodzie miałeś klasę o nazwie Tutorial i klasa menu korzystała właśnie z klasy Tutorial. Teraz masz klasę tutorial, zmieniłeś również kod klasy menu?

0

Wszystko zmienione, żeby działało. W (0,0) pojawiają się obrazy przycisków po kliknięciu na okno z nazwą klawisza, który został wciśnięty.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1