Funkcja Scanner do kilku obiektów.

0

Mam za zadanie stworzyc wprowadzanie danych kilku studentów z klawiatury. Nie chce zeby jakies imie i nazwisko zostalo przypisane do wszystkich. Tylko do kazdego z osobna. Jak widac ponizej program dziala źle.
Tresc zadania: Utwórz, która umożliwia wprowadzanie danych studenta z konsoli. Użyj do tego celu
znanego już obiektu Scanner oraz klasy Student z zadania 2.


package studia;

import java.util.Scanner;

public class Studia {
  public static void main(String[] args) {
    
   Scanner scan = new Scanner(System.in);
   System.out.println("Podaj imie, nazwisko, numer indeksu: ");
   String imie = scan.next();
   String nazwisko = scan.next();
   int numer_albumu = scan.nextInt();
    
   Student student1 = new Student(imie,nazwisko,numer_albumu,"Informatyka niestacjonarne",1);
    student1.PokazDane();
    
    System.out.println("--------------------------");
    
    Student student2 = new Student(imie, nazwisko);
    student2.PokazDane();
    
    System.out.println("--------------------------"); 
    
    Student student3 = new Student(2883);
    student3.PokazDane();
    
    System.out.println("--------------------------"); 
    
    Student student4 = new Student("Krzysiek", "Onar", "Bezpieczenstwo wewnetrzne");
    student4.PokazDane();
    
  }
  
}

package studia;
public class Student {
  String imie; // pola klasy 
  String nazwisko;
  int numer_indeksu;
  String nazwa_specjalnosci;
  int rok_studiow;
  
  public Student(String imie, String nazwisko, int numer_indeksu, String nazwa_specjalnosci, int rok_studiow){ // konstruktor I
  this.imie = imie;
  this.nazwisko = nazwisko;
  this.numer_indeksu = numer_indeksu;
  this.nazwa_specjalnosci= nazwa_specjalnosci;
  this.rok_studiow = rok_studiow;
  }
  
  public Student(String imie, String nazwisko){ // konstruktor II
  this.imie = imie;
  this.nazwisko = nazwisko;
  
  }
  
  public Student(int numer_indeksu){   // konstruktor III
  this.numer_indeksu = numer_indeksu;
  } 
  public Student(String imie, String nazwisko, String nazwa_specjalnosc){ // konstruktor IV
  this.imie= imie;
  this.nazwa_specjalnosci = nazwa_specjalnosc;
  this.nazwisko = nazwisko;
  }
  
  public void PokazDane(){
  
    System.out.println("Imie: "+this.imie);
    System.out.println("Nazwisko: "+this.nazwisko);
    System.out.println("Numer indeksu: "+this.numer_indeksu);
    System.out.println("Nazwa specjalnosci : "+this.nazwa_specjalnosci);
    System.out.println("Rok studiow : "+this.rok_studiow);
  }
}

oto wynik:

Podaj imie, nazwisko, numer indeksu: 
Jan
Kowalski
2016
Imie: Jan
Nazwisko: Kowalski
Numer indeksu: 2016
Nazwa specjalnosci : Informatyka niestacjonarne
Rok studiow : 1
--------------------------
Imie: Jan
Nazwisko: Kowalski
Numer indeksu: 0
Nazwa specjalnosci : null
Rok studiow : 0
--------------------------
Imie: null
Nazwisko: null
Numer indeksu: 2883
Nazwa specjalnosci : null
Rok studiow : 0
--------------------------
Imie: Krzysiek
Nazwisko: Onar
Numer indeksu: 0
Nazwa specjalnosci : Bezpieczenstwo wewnetrzne
Rok studiow : 0
0

A jakie jest pytanie?

1

Wyświetl podpowiedź i odczytaj dane.

...
   int numer_albumu = scan.nextInt();
 
   Student student1 = new Student(imie,nazwisko,numer_albumu,"Informatyka niestacjonarne",1);
   student1.PokazDane();
 
   System.out.println("--------------------------");
   System.out.println("Podaj imie i nazwisko: ");
   imie = scan.next();
   nazwisko = scan.next(); 
   Student student2 = new Student(imie, nazwisko);
   student2.PokazDane();
...
1

Mam pewien pomysł na rozwiązanie tego zadania, ale z użyciem listy i nie wiem czy w związku z tym nie wykraczam po za materiał jaki miałeś do tej pory, ale wrzucę, może da to tobie pomysł jak uprościć to co napisałem.

Klasa główna Studia:

package studia;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
 
public class Studia {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList lista = new ArrayList<Student>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int opcja;
    
    do{
      
      System.out.println("1. Wprowadz dane studenta. 2. Pokaż listę studentów. 3.Wyjście.");
      opcja =scan.nextInt();
      
    switch(opcja){
      case 1:{
        String imie;
        String nazwisko;
        int numer_indeksu;
        String nazwa_specjalnosci;
        int rok_studiow;
        
        Student st = new Student();
        
        System.out.print("Podaj imię: ");
        imie = scan.next();
        st.setImie(imie);
        System.out.print("Podaj nazwisko: ");
        nazwisko = scan.next();
        st.setNazwisko(nazwisko);
        System.out.print("Podaj numer indeksu: ");
        numer_indeksu = scan.nextInt();
        st.setNumer_indeksu(numer_indeksu);
        System.out.print("Podaj nazwę specjalizacji: ");
        nazwa_specjalnosci = scan.next();
        st.setNazwa_specjalnosci(nazwa_specjalnosci);
        System.out.print("Podaj rok studiów: ");
        rok_studiow = scan.nextInt();
        st.setRok_studiow(rok_studiow);
        
        lista.add(st);
      }
      break;
      case 2:{
          for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
            System.out.print((i + 1) + ". ");
            System.out.println(lista.get(i));
          }
      }
      break;
      case 3:{
        
      }
      break;
      default:{
            System.out.println("Nie ma takiej opcji!");
      }
    }
    }while(opcja !=3);
    }
}

Klasa Student:

package studia;
public class Student {
  String imie; // pola klasy 
  String nazwisko;
  int numer_indeksu;
  String nazwa_specjalnosci;
  int rok_studiow;
 
  public Student(){
    
  }
  
  public Student(String imie, String nazwisko, int numer_indeksu, String nazwa_specjalnosci, int rok_studiow){ // konstruktor I
  this.imie = imie;
  this.nazwisko = nazwisko;
  this.numer_indeksu = numer_indeksu;
  this.nazwa_specjalnosci= nazwa_specjalnosci;
  this.rok_studiow = rok_studiow;
  }
 
  public Student(String imie, String nazwisko){ // konstruktor II
  this.imie = imie;
  this.nazwisko = nazwisko;
 
  }
 
  public Student(int numer_indeksu){   // konstruktor III
  this.numer_indeksu = numer_indeksu;
  } 
  public Student(String imie, String nazwisko, String nazwa_specjalnosc){ // konstruktor IV
  this.imie= imie;
  this.nazwa_specjalnosci = nazwa_specjalnosc;
  this.nazwisko = nazwisko;
  }

  public void setImie(String imie) {
    this.imie = imie;
  }

  public void setNazwisko(String nazwisko) {
    this.nazwisko = nazwisko;
  }

  public void setNumer_indeksu(int numer_indeksu) {
    this.numer_indeksu = numer_indeksu;
  }

  public void setNazwa_specjalnosci(String nazwa_specjalnosci) {
    this.nazwa_specjalnosci = nazwa_specjalnosci;
  }

  public void setRok_studiow(int rok_studiow) {
    this.rok_studiow = rok_studiow;
  }

  public String getImie() {
    return imie;
  }

  public String getNazwisko() {
    return nazwisko;
  }

  public int getNumer_indeksu() {
    return numer_indeksu;
  }

  public String getNazwa_specjalnosci() {
    return nazwa_specjalnosci;
  }

  public int getRok_studiow() {
    return rok_studiow;
  }
  
  @Override
  public String toString(){
    return "Imię: " + imie + ", Nazwisko: " + nazwisko + ", Numer indeksu: " + numer_indeksu + 
        ", Nazwa specjalności: " + nazwa_specjalnosci + ", Rok studiów: " + rok_studiow;
  }
}

Dodam, że mój pomysł wymagał dodania geterów i seterów oraz domyślnego konstruktora.

Na pewno nie jest to kompletny program ponieważ warto by dodać obsługę wyjątków (ponieważ jak jako opcję wpiszemy literkę to program się psuje), a także usuwanie studentów z listy, ale może pomoże w rozwiązaniu zadania.

0

Klasa główna Studia:

package studia;
 
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
 
public class Studia {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList lista = new ArrayList<Student>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int opcja;
    
    do{
      
      System.out.println("1. Wprowadz dane studenta. 2. Pokaż listę studentów. 3.Wyjście.");
      opcja =scan.nextInt();
      
    switch(opcja){
      case 1:{
        String imie;
        String nazwisko;
        int numer_indeksu;
        String nazwa_specjalnosci;
        int rok_studiow;
        
        Student st = new Student();
        
        System.out.print("Podaj imię: ");
        imie = scan.next();
        st.setImie(imie);
        System.out.print("Podaj nazwisko: ");
        nazwisko = scan.next();
        st.setNazwisko(nazwisko);
        System.out.print("Podaj numer indeksu: ");
        numer_indeksu = scan.nextInt();
        st.setNumer_indeksu(numer_indeksu);
        System.out.print("Podaj nazwę specjalizacji: ");
        nazwa_specjalnosci = scan.next();
        st.setNazwa_specjalnosci(nazwa_specjalnosci);
        System.out.print("Podaj rok studiów: ");
        rok_studiow = scan.nextInt();
        st.setRok_studiow(rok_studiow);
        
        lista.add(st);
      }
      break;
      case 2:{
          for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
            System.out.print((i + 1) + ". ");
            System.out.println(lista.get(i));
          }
      }
      break;
      case 3:{
        
      }
      break;
      default:{
            System.out.println("Nie ma takiej opcji!");
      }
    }
    }while(opcja !=3);
    }
}

Klasa Student:

package studia;
public class Student {
  String imie; // pola klasy 
  String nazwisko;
  int numer_indeksu;
  String nazwa_specjalnosci;
  int rok_studiow;
 
  public Student(){
    
  }
  
  public Student(String imie, String nazwisko, int numer_indeksu, String nazwa_specjalnosci, int rok_studiow){ // konstruktor I
  this.imie = imie;
  this.nazwisko = nazwisko;
  this.numer_indeksu = numer_indeksu;
  this.nazwa_specjalnosci= nazwa_specjalnosci;
  this.rok_studiow = rok_studiow;
  }
 
  public Student(String imie, String nazwisko){ // konstruktor II
  this.imie = imie;
  this.nazwisko = nazwisko;
 
  }
 
  public Student(int numer_indeksu){   // konstruktor III
  this.numer_indeksu = numer_indeksu;
  } 
  public Student(String imie, String nazwisko, String nazwa_specjalnosc){ // konstruktor IV
  this.imie= imie;
  this.nazwa_specjalnosci = nazwa_specjalnosc;
  this.nazwisko = nazwisko;
  }

  public void setImie(String imie) {
    this.imie = imie;
  }

  public void setNazwisko(String nazwisko) {
    this.nazwisko = nazwisko;
  }

  public void setNumer_indeksu(int numer_indeksu) {
    this.numer_indeksu = numer_indeksu;
  }

  public void setNazwa_specjalnosci(String nazwa_specjalnosci) {
    this.nazwa_specjalnosci = nazwa_specjalnosci;
  }

  public void setRok_studiow(int rok_studiow) {
    this.rok_studiow = rok_studiow;
  }

  public String getImie() {
    return imie;
  }

  public String getNazwisko() {
    return nazwisko;
  }

  public int getNumer_indeksu() {
    return numer_indeksu;
  }

  public String getNazwa_specjalnosci() {
    return nazwa_specjalnosci;
  }

  public int getRok_studiow() {
    return rok_studiow;
  }
  
  @Override
  public String toString(){
    return "Imię: " + imie + ", Nazwisko: " + nazwisko + ", Numer indeksu: " + numer_indeksu + 
        ", Nazwa specjalności: " + nazwa_specjalnosci + ", Rok studiów: " + rok_studiow;
  }
}

Cześc,
sorry, ze odkopuje temat, ale mam kilka pytań :)

      String imie;
      String nazwisko;
      int numer_indeksu;
      String nazwa_specjalnosci;
      int rok_studiow;
      
      Student st = new Student();

Dlaczego to musi być w case 1?
Jeżeli jest w klasie Studia pod zmienna int opcja to np. jak wprowadzimy 3 studentow to pokaze dane wszystkie takie same (3-go studenta). Dlaczego?

public Student(){
  
}

Dlaczego w klasie student musi byc konstruktor bez parametrów?

@Override
public String toString(){
  return "Imię: " + imie + ", Nazwisko: " + nazwisko + ", Numer indeksu: " + numer_indeksu + 
      ", Nazwa specjalności: " + nazwa_specjalnosci + ", Rok studiów: " + rok_studiow;
}

Zamienia wszystko na Stringi? Nie ma do tego żadnego odwołania, skąd program wie, podczas wyswietlania tego ?

Get'y i set'y słuza do przechowywania obiektow w pamieci tak?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1