Witam, chciałbym pobrać i wyświetlić tekst ze strony www, ale nic mi się nie wyświetla i nawet nie wiem jak sprawdzić co jest nie tak, proszę o pomoc ;)

void MainWindow::on_pushButton_wyslij_clicked()
{
  // QHostInfo info = QHostInfo::fromName(ui->lineEdit_nazwadomeny->text());
  QHostInfo info = QHostInfo::fromName("www.wp.pl");
  QTcpSocket socket;
  socket.connectToHost(info.addresses().first(),80);
  
  if(socket.waitForConnected())
  {
    QString request=QString("GET / HTTP/1.1\nHost: www.wp.pl\n\n");
    
    socket.write(request.toLatin1());
    QByteArray arr;
    
    if(socket.waitForBytesWritten())
    {
      while(socket.waitForReadyRead(500))
      {
        arr.push_back(socket.readAll());
      }
      QTextDocument* doc=new QTextDocument(this);
      doc->setHtml(QString::fromUtf8(arr));
      ui->textBrowser_wyswietlanie->setDocument(doc);
    }
    socket.disconnectFromHost();
    
  }