Wyświetlanie listy jednokierunkowej

0

Kod mi się odpala, lecz jeśli dodaje do kolejki pierwszy element to gdy wyświetlam nie wiem dlatego mam dwie pozycje. Czego może to być wina?
Jan; Kowalski; wiek:18; pesel:12345678963 ; ; wiek:0; pesel:

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
type
 lista = ^tlista;
  tlista = record
  imie: string[20];
  nazwisko: string[30];
  wiek: byte;
  pesel: string;
  wsk: lista;
end;
var
 pocz, kon: lista;
 menu: integer;

procedure dodaj(var a:lista; var b:lista);
var
 nowy:lista;
begin
 new(nowy);
 write('Podaj imie: ');
 readln(nowy^.imie);
 write('Podaj nazwisko: ');
 readln(nowy^.nazwisko);
 write('Podaj wiek: ');
 readln(nowy^.wiek);
 write('Podaj pesel: ');
 readln(nowy^.pesel);
  if (a = nil) then begin
  new(a);
  a:=nowy;
  a^.wsk:=nil;
 end;
 if (b = nil) then begin
  new(nowy);
  b:=nowy;
  a^.wsk:=b;
  b^.wsk:=nil;
 end;
 if (b <> nil) then begin
  b^.wsk:=nowy;
  new(b);
  b:=nowy;
  b^.wsk:=nil;
 end;
end;
procedure usun(var a:lista);
var
 del:lista;
begin
 if (a = nil) then
  writeln('Nie ma danych w kolejce!') else
  begin
   del:=a;
   a:=a^.wsk;
   dispose(del);
  end;
end;
procedure wyswietl(a:lista);
begin
 if (a = nil) then writeln('Nie ma danych w kolejce!');
 while(a <> nil) do begin
  write(a^.imie,'; ',a^.nazwisko,'; wiek:',a^.wiek,'; pesel:',a^.pesel);
  writeln;
  a:=a^.wsk;
 end;
end;

begin
 pocz:=nil;
 kon:=nil;
 repeat
  writeln('      MENU    ');
  writeln('-------------------------');
  writeln('1. Dodaj element na koniec kolejki.');
  writeln('2. Usun element kolejki.');
  writeln('3. Wyprowadz zawartosc kolejki na ekran.');
  writeln('9. Koniec');
  readln(menu);
  writeln('-------------------------');
  case (menu) of
  1: dodaj(pocz, kon);
  2: usun(pocz);
  3: wyswietl(pocz);
 end;
 until(menu=9);
end.
0

Wina jest tego, że nie rozumiesz wskaźników, a ich używasz...

0

Teraz już lepiej?

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
type
 lista = ^tlista;
  tlista = record
  imie: string[20];
  nazwisko: string[30];
  wiek: byte;
  pesel: string;
  wsk: lista;
end;
var
 pocz, kon: lista;
 menu: integer;

procedure dodaj(var a:lista; var b:lista);
var
 nowy:lista;
begin
 new(nowy);
 write('Podaj imie: ');
 readln(nowy^.imie);
 write('Podaj nazwisko: ');
 readln(nowy^.nazwisko);
 write('Podaj wiek: ');
 readln(nowy^.wiek);
 write('Podaj pesel: ');
 readln(nowy^.pesel);
  if (a = nil) then begin
  a:=nowy;
  a^.wsk:=nil;
 end;
 if (b = nil) then begin
  b:=nowy;
  a^.wsk:=b;
  b^.wsk:=nil;
 end;
 if (b <> nil) then begin
  b^.wsk:=nowy;
  //new(b);
  b:=nowy;
  b^.wsk:=nil;
 end;
end;
procedure usun(var a:lista);
var
 del:lista;
begin
 if (a = nil) then
  writeln('Nie ma danych w kolejce!') else
  begin
   del:=a;
   a:=a^.wsk;
   dispose(del);
  end;
end;
procedure wyswietl(a:lista);
begin
 if (a = nil) then writeln('Nie ma danych w kolejce!');
 while(a <> nil) do begin
  write(a^.imie,'; ',a^.nazwisko,'; wiek:',a^.wiek,'; pesel:',a^.pesel);
  writeln;
  a:=a^.wsk;
 end;
end;

procedure wyswietl_wiek(a: lista);
var
 wiek: integer;
begin
 write('Podaj wiek: ');
 readln(wiek);
 while (a <> nil) do begin
  if (wiek = a^.wiek) then
   write(a^.imie,'; ',a^.nazwisko,'; wiek:',a^.wiek,'; pesel:',a^.pesel);
  writeln;
  a:=a^.wsk;
 end;
end;

begin
 pocz:=nil;
 kon:=nil;
 repeat
  writeln('      MENU    ');
  writeln('-------------------------');
  writeln('1. Dodaj element na koniec kolejki.');
  writeln('2. Usun element kolejki.');
  writeln('3. Wyprowadz zawartosc kolejki na ekran.');
  writeln('4. Wyprowadz elementy na ekran zgodnie z podanym wiekiem');
  writeln('9. Koniec');
  readln(menu);
  writeln('-------------------------');
  case (menu) of
  1: dodaj(pocz, kon);
  2: usun(pocz);
  3: wyswietl(pocz);
  4: wyswietl_wiek(pocz);
 end;
 until(menu=9);
end. 
0

Wygląda lepiej, a jak działa?

0

Teraz dobrze mi wypisuje, wiec chyba szybko ok

 
begin
 new(nowy);
 write('Podaj imie: ');
 readln(nowy^.imie);
 write('Podaj nazwisko: ');
 readln(nowy^.nazwisko);
 write('Podaj wiek: ');
 readln(nowy^.wiek);
 write('Podaj pesel: ');
 readln(nowy^.pesel);
  if (a = nil) then begin
  a:=nowy;
  a^.wsk:=nil;
 end;
 if (b = nil) then begin
  b:=nowy;
  a^.wsk:=b;
  b^.wsk:=nil;
 end;
 if (b <> nil) then begin
  b^.wsk:=nowy;
  //new(b);  << czyli to też jest zbędne ?
  b:=nowy;
  b^.wsk:=nil;
 end;
end;
0

Ogólnie nie wiem do czego Tobie ten koniec, ale new(b) tez jest zbędne. Brakuje też czyszczenia pamięci na koniec.

1

@kaczus - koniec potrzebny jest po to, aby móc od razu wstawić na koniec listy, bez zbędnego iterowania po wszystkich elementach, czyli uniknięcia złożoności O(n) :]

@morodis - sformatuj ten kod porządnie; Używaj wielkich liter, korzystaj ze stylu PascalCase zamiast znaku _, pozbądź się polskich słow z kodu na rzecz tylko i wyłącznie angielskich identyfikatorów; Do tego wsadź wskaźniki na głowę i ogon listy do rekurdu i na nim operuj - jego przekazuj w parametrach:

type
 PListNode = ^TListNode;
 TListNode = record
  { tu pola z danymi węzła }
 end;

type
 TList = record
  Head: PListNode;
  Tail: PListNode;
 end;

Kolejna rzecz - dlaczego procedury służące do usuwania węzłów listy czy jej wyświetlania, pobierają jakieś dane od użytkownika? Wywal to, każda procedura czy funkcja ma spełniać tylko jedno zadanie - dodanie węzła, jego usunięcie, wyświetlenie listy, pobranie danych od użytkownika itd.; Procedur przybędzie, jednak dzięki temu kod będzie bardziej przejrzysty i łatwiej będzie go ogarnąć.

0

Mam pytanie jeszcze odnośnie procedury, która usunie mi wszystkie elementy kolejny. Wszystko działa dobrze jeśli usuwam więcej niż jeden element, lecz jeśli mam tylko jeden i chce usunąć to od razu mnie wywala z konsoli.

 
procedure Wyczysc(var a:lista; var b:lista);
var
 usun: lista;
begin
if (a=nil) and (b=nil) then writeln('Nie ma danych w kolejce') else
begin
 writeln('Usuwanie...');
 while a<>nil do begin
  usun:=a;
  a:=a^.wsk;
  dispose(usun);
  a:=nil;
 end;
dispose(b);
b:=nil;
if (a=nil) and (b=nil) then writeln('Usunieto wszystkie elementy z kolejki!');
end;
end;
1

bo zależy co podajesz jako drugi argument, jesli koniec, to go usunales juz iterujac od początki, więc pozniejsze dispose(b) probuje zwolnic juz zwolniona pamiec.

0

@morodis, zobacz jak zaimplementowana jest lista w tym artykule - **http://4programmers.net/Delphi/Lista_jednokierunkowa**; Nie chodzi mi o to, że całość jest opakowana w klasę - zobacz co jest wykonywane podczas dodawania węzłów i ich usuwania; Powinieneś zrobić w taki sam sposób, tyle że jako kod proceduralny, nie obiektowy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1