Sortowanie listy jednokierunkowej

0

Mam procedure która sortuje według nazwy listę jednokierunkową.
Problem polega na tym że jak dodam procedure wyświetl która wyświetla całą liste do StringGrida i skompiluje program to się wiesza ;(

Oto kod procedury sortowania:

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
 var
  prev,wsk: plist;
 begin
  for i:=1 to licz-1 do
   begin
   prev:=first;
   for j:=1 to licz-1 do
    begin
     if (prev^.nazwa>prev^.next^.nazwa) then
      begin
       wsk:=prev;
       prev:=prev^.next;
       prev^.next:=wsk;
      end;
     prev:=prev^.next;
    end;
   end;
   wyswietl;
 end;

A to kod procedury wyświetl:

procedure Tform1.wyswietl;
 var
  prev: plist;
 begin
  SG1.RowCount:=licz+1;
  SG1.ColCount:=6;
  SG1.FixedRows:=1;
  SG1.FixedCols:=1;
  SG1.Cells[0,0]:='Nr';
  SG1.Cells[1,0]:='Data';
  SG1.Cells[2,0]:='Nazwa';
  SG1.Cells[3,0]:='Godzina';
  SG1.Cells[4,0]:='Kategoria';
  SG1.Cells[5,0]:='Wiek';
  prev:=first;
  licz:=0;
  while prev<> nil do
   begin
    inc(licz);
    SG1.Cells[0,licz]:=IntToStr(prev^.nr);
    SG1.Cells[1,licz]:=prev^.data;
    SG1.Cells[2,licz]:=prev^.nazwa;
    SG1.Cells[3,licz]:=prev^.godzina;
    SG1.Cells[4,licz]:=prev^.kat;
    SG1.Cells[5,licz]:=prev^.wiek;
    prev:=prev^.next;
   end;
 end;

Proszę pomóżcie...

0

Użyj debugera. Podejrzewam, że problem tkwi w deklaracji listy. Spróbuj zadeklarować ją jako zmienną globalną.

0

jeśli się zawiesza bez wyrzucenia błędu tzn że pewnie się zapętla, a zapętlić się może tylko w while..do. najwyraźniej warunek "prev<>nil" jest zawsze true.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1