Sortowanie listy jednokierunkowej

0

Witam, męczę się już dosyć długo z procedurą która sortowała by alfabetycznie listę jednokierunkową. Moglibyście mi zapisać kod takiej procedury. Byłbym ogromnie wdzięczny. :)
Pozdrawiam

0

Nie lepiej zadbać o to aby podczas dodawania węzła umieszczał się on w "odpowiednim" miejscu? Wtedy lista będzie ZAWSZE posortowana...

0

btw a żeby zamienić miejscami dwa elemetnty wystraczy
\

 
temp:=prev;
    prev:=prev.next;
    prev.next:=temp;

bo ja juz zgłupiałem teraz

0

Długi kod i może nie byc zrozumiały na 1 rzut oka ale jak go przeanalizujesz, połapiesz jak napisac "dobra" liste..

#include<iostream>
using namespace std;

enum {Cm,Cw,Cr};

class Data
{
  public:
  Data(int val):myVal(val) {}
  ~Data() {}
  int Porownaj(const Data &);
  void Pokaz() {cout<<myVal<<endl;}
  private:
  int myVal;
};

int Data::Porownaj(const Data & innaData)
{
  if(this->myVal > innaData.myVal) return Cw;
  if(this->myVal < innaData.myVal) return Cm;
  else return Cr;
}

class Wezel;
class WezelGlowy;
class WezelOgon;
class WezelDanych;

class Wezel
{
  public:
  Wezel() {}
  virtual ~Wezel() {}
  virtual Wezel * Wstaw(Data * dane)=0;
  virtual void Pokaz()=0;
  private:
};

class WezelDanych:public Wezel
{
  public:
  WezelDanych(Data* dane,Wezel* next);
  ~WezelDanych() {delete myNext; delete myData;}
  virtual Wezel * Wstaw(Data * dane);
  virtual void Pokaz() {myData->Pokaz(); myNext->Pokaz();}
  private:
  Data *myData;
  Wezel *myNext;
};

WezelDanych::WezelDanych(Data* dane,Wezel* next):myData(dane),myNext(next)
{
}

Wezel* WezelDanych::Wstaw(Data *dane)
{
  int wynik=myData->Porownaj(*dane);

  switch(wynik)
  {
    case Cr:
    case Cw:
    {
      WezelDanych * nowedane= new WezelDanych(dane,this);
      return nowedane;
    }
    case Cm:  myNext=myNext->Wstaw(dane);
          return this;
  }
  return this;
}

class WezelOgon:public Wezel
{
  public:
  WezelOgon() {}
  ~WezelOgon() {}
  virtual Wezel * Wstaw(Data* dane);
  virtual void Pokaz() {}
  private:
};

Wezel * WezelOgon::Wstaw(Data *dane)
{
  WezelDanych * nowedane = new WezelDanych(dane,this);
  return nowedane;
}

class WezelGlowy :public Wezel
{
  public:
  WezelGlowy();
  ~WezelGlowy() {delete myNext;}
  virtual Wezel * Wstaw (Data * dane);
  virtual void Pokaz() {myNext->Pokaz();}
  private:
  Wezel * myNext;
};

WezelGlowy::WezelGlowy()
{
  myNext= new WezelOgon;
}

Wezel * WezelGlowy::Wstaw(Data * dane)
{
  myNext = myNext->Wstaw(dane);
  return this;
}

class Lista
{
  public:
  Lista();
  ~Lista() {delete myHead;}
  void Wstaw(Data* dane);
  void PokazAll() {myHead->Pokaz();}
  private:
  WezelGlowy* myHead;
};

Lista::Lista()
{
  myHead=new WezelGlowy;
}

void Lista::Wstaw(Data*dane)
{
  myHead->Wstaw(dane);
}

int main()
{
  Data * dane;
  int val;
  Lista ll;

  for(;;)
  {
    cout<<"podaj wartosc- 0 koniec: ";
    cin>>val;
    if(!val) break;
    dane = new Data(val);
    ll.Wstaw(dane);
  }
  ll.PokazAll();
  return 0;
}
0

dzięki trochę poczytałem ten Twój kod :) ostatecznie zrobilem tak

procedure swap(el1,el2:plist);
var zespol,miasto,rok,miesiac,dzien,cena,liczba,koszt:string;
begin
 zespol:=el1.zespol;
 miasto:=el1.miasto;
 rok:=el1.rok;
 miesiac:=el1.miesiac;
 dzien:=el1.dzien;
 cena:=el1.cena;
 liczba:=el1.liczba;
 koszt:=el1.koszt;
 el1.zespol:=el2.zespol;
 el1.miasto:=el2.miasto;
 el1.rok:=el2.rok;
 el1.miesiac:=el2.miesiac;
 el1.dzien:=el2.dzien;
 el1.cena:=el2.cena;
 el1.liczba:=el2.liczba;
 el1.koszt:=el2.koszt;
 el2.zespol:=zespol;
 el2.miasto:=miasto;
 el2.rok:=rok;
 el2.miesiac:=miesiac;
 el2.dzien:=dzien;
 el2.cena:=cena;
 el2.liczba:=liczba;
 el2.koszt:=koszt;
end; 
procedure TForm1.RadSortzespolClick(Sender: TObject);
var i,j,l,m:integer; wsk:plist;
begin
 wsk:=first;
 l:=dlugosc(first);
 m:=l-1;
 for i:=0 to l do begin

  for j:=0 to m-1 do begin
   if (wsk.zespol>wsk.next.zespol) then
     swap(wsk,wsk.next);
   if (wsk.zespol=wsk.next.zespol) and (wsk.miasto>wsk.next.miasto) then
    swap(wsk,wsk.next);
   wsk:=wsk.next;
  end;
  wsk:=first;
  end;
 odswiez(Lista);
end;
procedure TForm1.RadSortMiastoClick(Sender: TObject);
var i,j,l,m:integer; wsk:plist;
begin
 wsk:=first;
 l:=dlugosc(first);
 m:=l-1;
 for i:=0 to l do begin

  for j:=0 to m-1 do begin
   if (wsk.miasto>wsk.next.miasto) then
     swap(wsk,wsk.next);
   if (wsk.miasto=wsk.next.miasto) and (wsk.zespol>wsk.next.zespol) then
    swap(wsk,wsk.next);
   wsk:=wsk.next;
  end;
  wsk:=first;
  end;
 odswiez(Lista);
end; 

zamieniam pola rekordu a elementów listy nie ruszam. Wrzucam gdyby ktos miał kiedys podobny problem

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1