Programowanie zachłanne to takie, że jeśli program napotka optymalne rozwiązanie to już dalej nie wykonuje kolejnych kroków programu?

Natomiast programowanie dynamiczne to takie w którym rozwiązanie optymalne jest osiągane po przejściu wszystkich kroków w programie?