Dynamiczne programowanie problem plecakowy

0

Witam,
Pomógłby ktoś znaleźć błąd w tym programie (Dyskretny problem plecakowy-programowanie dynamiczne).
Problem polega na tym że dla n>10 program nie działa(przestaje działać).
funkcja rekurenacyjna "wypisz_wynik" wypisuje indeksy przedmiotów w rozwiązaniu optymalnym.

dla danych wejściowych z pliku, program się zawiesza:

10 6
1 1
5 2
5 4
3 5
9 6
4 4
4 4
3 6
5 5
4 1

gdzie w pierwszej lini, po lewej stronie-ilość przedmiotów, po prawej ładowność plecaka.
w kolejnych liniach przedmioty. lewa-cena, prawa-waga.

Kod programu:

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

class przedmiot{
  private:
  int waga;
  int cena;
  public:
  int getWaga(){
    return waga;
  }
  int getCena(){
    return cena;
  }
  int setWaga(int wg){
    waga=wg;
  }
  int setCena(int cn){
    cena=cn;
  }

};
void wypisz_wynik(int** s, int n, int W, przedmiot p[]){

  if(n==0 || W==0){
      cout<<endl;
    return;
  }
  if(s[n][W]==s[n-1][W] && s[n][W]!=(s[n-1][W-p[n-1].getWaga()])+p[n-1].getCena()){
    wypisz_wynik(s,n-1,W,p);
  }

  if(s[n][W]==s[n-1][W] && s[n][W]==(s[n-1][W-p[n-1].getWaga()])+p[n-1].getCena()){
    cout<<n<<" ";
    wypisz_wynik(s,n-1,W-p[n-1].getWaga(),p);
  }
  if(s[n][W]==s[n-1][W] && s[n][W]==(s[n-1][W-p[n-1].getWaga()])+p[n-1].getCena()){
    wypisz_wynik(s,n-1,W,p);
  }

  if(s[n][W]!=s[n-1][W] && s[n][W]==(s[n-1][W-p[n-1].getWaga()])+p[n-1].getCena()){
    cout<<n<<" ";
    wypisz_wynik(s,n-1,W-p[n-1].getWaga(),p);
  }

}

int main()
{
  fstream wej;
  fstream wyj;
  wej.open("In0302.txt",ios::in);
  wyj.open("Out0302.txt",ios::out);
  int n;
  int pom;
  int W; //rozmiar pleceaka
  wej>>n;
  wej>>W;
  przedmiot Przedmioty[n];
  for(int i=0;i<n;i++){
    wej>>pom;
    Przedmioty[i].setCena(pom);
    wej>>pom;
    Przedmioty[i].setWaga(pom);
  }

// algorytm zagadnienia plecakowego

 n++;
  W++;
  int **s= new int *[W];
  for(int i=0;i<n;i++){
    s[i]= new int[W];
  }
  for(int i=0;i<n;i++){
    for(int j=0;j<W;j++){
      if(i==0 || j==0){
        s[i][j]=0;
        continue;
      }
      if(Przedmioty[i-1].getWaga()>j){
        s[i][j]=s[i-1][j];
        continue;
      }
      s[i][j]=max(s[i-1][j-Przedmioty[i-1].getWaga()]+Przedmioty[i-1].getCena(),s[i-1][j]);
    }
  }

  for(int i=0;i<n;i++){
    for(int j=0;j<W;j++){
      cout<<s[i][j]<<" ";
    }
    cout<<endl;
  }
  wypisz_wynik(s,n-1,W-1,Przedmioty);

  return 0;
}

Jeśli czegoś nie napisałem, to proszę pytać.
Kto pomoże?

1
spamgolden napisał(a):
 n++;
  W++;
  int **s= new int *[W];
  for(int i=0;i<n;i++){
    s[i]= new int[W];
  }
  for(int i=0;i<n;i++){
    for(int j=0;j<W;j++){

Rezerwujesz W tablic o rozmiarze W, a potem indeksujesz do n. To może być problem.

2

Zrób najperw refactor, ładnne zmienne i funkcje.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0