Witam chciałbym napisać polecenie do zamykania i restartu bootowania z pendriva systemów operacyjnych wygląda to tak:
pliki.jpg

i tak jak wyżej napisałem chciałbym dodać te 2 komendy do poleceń które można wybrać podczas uruchomienia pendriva plik z menu wygląda tak :

map --unhook > nul
map --unmap=0:0xff > nul
find --set-root /%wnfmbm%/start.mbm > nul

write (md)0x220+1 !BAT\necho -n -P:0000 $[0106] Prosze wybrac system i nacisnac Enter: \0
initscript (md)0x220+1

timeout -1
default 0

title Windows 7\n Boot up Windows 7.iso
set HomeDir=/ISOs/Win7/
set ISO=CCVPCZHI.ISO
set PthFull=()/ISOs/Win7/CCVPCZHI.ISO
set XML=WinVUnat.xml
/%mbmroot%/scripts/StWV.mbm
boot

title Windows 8.1 x64\n Boot up Windows 8.1 x64.ISO
set HomeDir=/ISOs/Win8/
set ISO=LKP6PN25.ISO
set PthFull=()/ISOs/Win8/LKP6PN25.ISO
set XML=WinVUnat.xml
/%mbmroot%/scripts/StWV.mbm
boot

title Ubuntu 14.10\n Boot up Ubuntu 14.10.iso
set HomeDir=/ISOs/OSUbuntu/
set ISO=E56PTO4J.ISO
set PthFull=()/ISOs/OSUbuntu/E56PTO4J.ISO
/%mbmroot%/scripts/StSLX.mbm
boot

title Hiren's.BootCD.15.2\n Boot up Hiren's.BootCD.15.2.iso
set HomeDir=/ISOs/UTHBCD/
set ISO=5WT2S5CW.ISO
set PthFull=()/ISOs/UTHBCD/5WT2S5CW.ISO
/%mbmroot%/scripts/StGRUB.mbm
boot

title Bootlog\n Show Multiboot Manager Bootlog
cat (md)0x9999+5
echo Press any key to continue...
pause
errorcheck off
boot

Z góry dziękuje za wszelką pomoc