Funkcja ala Format, ale z varargs i w WinAPI pod Delphi XE8.

0

Cześć.

Rzadko o coś pytam, ale te nowsze środowiska z Unicode i przerabianie kodu żeby ANSI było obsłużóne jak należy nie do końca mi wychodzi. Poniższy kod bazuje na przykładzie @Patryk27 z dawnego wątku na konkurs o printf w Pascalu. I kod poniższy działa ok pod starym Delphi 7.

I tutaj pytanie, jak go poprawić by działał w nowszych wersjach Delphi. Docelowo pod WinAPI z użyciem vargsów jako parametrów? Gdy poprawiam wszystkie PChar na PAnsiChar, a nawet string na Ansistring to i tak działa mi tylko dla %s jednego lub wielu, a już dla pozostałych typów nie działa.

Prosił bym przykład kodu. Pewnie na nieco starszych Delphi niz XE8 będzie też problem z jego prawidłowym działaniem. Nawet %d nie zadziała. Debugguje i chyba źle coś zwraca mi funkcja sprintf. Mogłbym użyć prostego kodu:

function _FormatC(const Format : Ansistring) : Ansistring; cdecl;
const
 StackSlotSize = SizeOf(Pointer);
var
 Args : VA_List;
 Buffer : array[0..1024] of AnsiChar;
begin
 Args := VA_List(PAnsiChar(@Format) + ((SizeOf(Format) + StackSlotSize - 1) and not(StackSlotSize - 1)));
 SetString(Result, Buffer, wvsprintfA(Buffer, PAnsiChar(Format), Args));
end;

var
  FormatC : function(const Format : Ansistring) : Ansistring; cdecl varargs = _FormatC;

Ale wolę ten rozbudowany na bazie Patryka poniżej, bo obsługuje liczby ułamkowe. No chyba, że macie jakieś inne propozycje. Użycie SysUtils odpada, bo plik wynikowy spuchnie wtedy niemiłosiernie, a dla samego Format z array of const jako parametry nie ma sensu go stosować. A "portowanie" go z VCL do WinAPI jest dla mnie za cięzkie. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi z kodem.

unit useful_format;

interface

uses
 Windows;

function Internal_SimpleFormat(Format : string) : string; cdecl; forward;

var
 SimpleFormat : function(Format : string) : string; cdecl varargs = Internal_SimpleFormat;

implementation

function sprintf(S : PAnsiChar; const Format : PAnsiChar) : integer; cdecl;
varargs; external 'msvcrt.dll';

function Internal_SimpleFormat(Format : string) : string; cdecl;
var
 PC : PChar;
 Tmp : string;
 Arg : Pointer;
 Pos, Len : UINT;
 DoParse : boolean;
begin
 Pos := 1;
 Result := '';
 Arg := Pointer(Uint(@Format) + sizeof(string));
 Len := Length(Format);
 while (Pos <= Len) do
 begin
  DoParse := (Pos = 1) and (Format[Pos] = '%');
  if not DoParse then
  begin
   DoParse := Format[Pos - 1] <> '%';
  end;
  if not DoParse then
  begin
   Delete(Format, Pos, 1);
   Len := Length(Format);
  end;
  if (DoParse) and ((Copy(Format, Pos, 2) = '%d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.1d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.2d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.3d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.4d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.5d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.6d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.7d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.8d')) then
  begin
   GetMem(PC, 20);
   if System.Pos('.', Copy(Format, Pos, 2)) <> 2 then
   begin
    sprintf(PC, PChar(Copy(Format, Pos, 2)), pinteger(Arg)^);
   end
   else
   begin
    sprintf(PC, PChar(Copy(Format, Pos, 4)), pinteger(Arg)^);
   end;
   Result := Result + PC;
   FreeMem(PC);
   if System.Pos('.', Copy(Format, Pos, 2)) <> 2 then
   begin
    Inc(Pos, 2);
   end
   else
   begin
    Inc(Pos, 4);
   end;
   Arg := PChar(Arg) + SizeOf(integer);
  end
  else
  begin
   if (DoParse) and (Copy(Format, Pos, 2) = '%s') then
   begin
    Result := Result + PPChar(Arg)^;
    Inc(Pos, 2);
    Arg := PChar(Arg) + SizeOf(PChar);
   end
   else
   begin
    if (DoParse) and ((Copy(Format, Pos, 2) = '%f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.1f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.2f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.3f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.4f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.5f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.6f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.7f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.8f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.9f')) then
    begin
     GetMem(PC, 30);
     if System.Pos('.', Copy(Format, Pos, 2)) <> 2 then
     begin
      sprintf(PC, PChar(Copy(Format, Pos, 2)), PDouble(Arg)^);
     end
     else
     begin
      sprintf(PC, PChar(Copy(Format, Pos, 4)), PDouble(Arg)^);
     end;
     Tmp := PC;
     FreeMem(PC);
     if (System.Pos('.', Tmp) > 0) then
     begin
      while (Tmp[Length(Tmp)] = '0') do
      begin
       Delete(Tmp, Length(Tmp), 1);
      end;
      if (Tmp[Length(Tmp)] = '.') then
      begin
       Delete(Tmp, Length(Tmp), 1);
      end;
     end;
     Result := Result + Tmp;
     if System.Pos('.', Copy(Format, Pos, 2)) <> 2 then
     begin
      Inc(Pos, 2);
     end
     else
     begin
      Inc(Pos, 4);
     end;
     Arg := PChar(Arg) + SizeOf(Double);
    end
    else
    begin
     if (DoParse) and
      ((Copy(Format, Pos, 2) = '%x')
      or (Copy(Format, Pos, 2) = '%X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.1x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.2x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.3x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.4x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.5x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.6x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.7x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.8x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.1X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.2X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.3X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.4X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.5X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.6X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.7X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.8X')) then
     begin
      GetMem(PC, 20);
      if System.Pos('.', Copy(Format, Pos, 2)) <> 2 then
      begin
       sprintf(PC, PChar(Copy(Format, Pos, 2)), PDWORD(Arg)^);
      end
      else
      begin
       sprintf(PC, PChar(Copy(Format, Pos, 4)), PDWORD(Arg)^);
      end;
      Result := Result + PC;
      FreeMem(PC);
      if System.Pos('.', Copy(Format, Pos, 2)) <> 2 then
      begin
       Inc(Pos, 2);
      end
      else
      begin
       Inc(Pos, 4);
      end;
      Arg := PChar(Arg) + SizeOf(DWORD);
     end
     else
     begin
      Result := Result + Format[Pos];
      Inc(Pos);
     end;
    end;
   end;
  end;
 end;
end;

end.
1

Dziwne u mnie działa po przeróbce string na AnsiString, PChar na PAnsiChar i PPChar na PPAnsiChar no i w kilku miejscach jawne rzutowanie na string ale to aby kompilator ostrzeżeń nie wyświetlał bo bez tego też działało. Testowałem na %s, %d, %x i %f w kilku miejscach pomieszane.

unit useful_format;

interface

uses
 Windows;

function Internal_SimpleFormat(Format : AnsiString) : AnsiString; cdecl; forward;

var
 SimpleFormat : function(Format : AnsiString) : AnsiString; cdecl varargs = Internal_SimpleFormat;

implementation

function sprintf(S : PAnsiChar; const Format : PAnsiChar) : integer; cdecl;
 varargs; external 'msvcrt.dll';

function Internal_SimpleFormat(Format : AnsiString) : AnsiString; cdecl;
var
 PC : PAnsiChar;
 Tmp : string;
 Arg : Pointer;
 Pos, Len : UINT;
 DoParse : boolean;
begin
 Pos := 1;
 Result := '';
 Arg := Pointer(Uint(@Format) + sizeof(AnsiString));
 Len := Length(Format);
 while (Pos <= Len) do
 begin
  DoParse := (Pos = 1) and (Format[Pos] = '%');
  if not DoParse then
  begin
   DoParse := Format[Pos - 1] <> '%';
  end;
  if not DoParse then
  begin
   Delete(Format, Pos, 1);
   Len := Length(Format);
  end;
  if (DoParse) and ((Copy(Format, Pos, 2) = '%d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.1d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.2d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.3d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.4d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.5d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.6d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.7d')
   or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.8d')) then
  begin
   GetMem(PC, 20);
   if System.Pos('.', string(Copy(Format, Pos, 2))) <> 2 then
   begin
    sprintf(PC, PAnsiChar(Copy(Format, Pos, 2)), pinteger(Arg)^);
   end
   else
   begin
    sprintf(PC, PAnsiChar(Copy(Format, Pos, 4)), pinteger(Arg)^);
   end;
   Result := Result + PC;
   FreeMem(PC);
   if System.Pos('.', string(Copy(Format, Pos, 2))) <> 2 then
   begin
    Inc(Pos, 2);
   end
   else
   begin
    Inc(Pos, 4);
   end;
   Arg := PAnsiChar(Arg) + SizeOf(integer);
  end
  else
  begin
   if (DoParse) and (Copy(Format, Pos, 2) = '%s') then
   begin
    Result := Result + PPAnsiChar(Arg)^;
    Inc(Pos, 2);
    Arg := PAnsiChar(Arg) + SizeOf(PAnsiChar);
   end
   else
   begin
    if (DoParse) and ((Copy(Format, Pos, 2) = '%f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.1f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.2f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.3f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.4f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.5f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.6f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.7f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.8f')
     or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.9f')) then
    begin
     GetMem(PC, 30);
     if System.Pos('.', string(Copy(Format, Pos, 2))) <> 2 then
     begin
      sprintf(PC, PAnsiChar(Copy(Format, Pos, 2)), PDouble(Arg)^);
     end
     else
     begin
      sprintf(PC, PAnsiChar(Copy(Format, Pos, 4)), PDouble(Arg)^);
     end;
     Tmp := string(PC);
     FreeMem(PC);
     if (System.Pos('.', Tmp) > 0) then
     begin
      while (Tmp[Length(Tmp)] = '0') do
      begin
       Delete(Tmp, Length(Tmp), 1);
      end;
      if (Tmp[Length(Tmp)] = '.') then
      begin
       Delete(Tmp, Length(Tmp), 1);
      end;
     end;
     Result := Result + AnsiString(Tmp);
     if System.Pos('.', string(Copy(Format, Pos, 2))) <> 2 then
     begin
      Inc(Pos, 2);
     end
     else
     begin
      Inc(Pos, 4);
     end;
     Arg := PAnsiChar(Arg) + SizeOf(Double);
    end
    else
    begin
     if (DoParse) and
      ((Copy(Format, Pos, 2) = '%x')
      or (Copy(Format, Pos, 2) = '%X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.1x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.2x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.3x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.4x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.5x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.6x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.7x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.8x')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.1X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.2X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.3X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.4X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.5X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.6X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.7X')
      or (Copy(Format, Pos, 4) = '%.8X')) then
     begin
      GetMem(PC, 20);
      if System.Pos('.', string(Copy(Format, Pos, 2))) <> 2 then
      begin
       sprintf(PC, PAnsiChar(Copy(Format, Pos, 2)), PDWORD(Arg)^);
      end
      else
      begin
       sprintf(PC, PAnsiChar(Copy(Format, Pos, 4)), PDWORD(Arg)^);
      end;
      Result := Result + PC;
      FreeMem(PC);
      if System.Pos('.', string(Copy(Format, Pos, 2))) <> 2 then
      begin
       Inc(Pos, 2);
      end
      else
      begin
       Inc(Pos, 4);
      end;
      Arg := PAnsiChar(Arg) + SizeOf(DWORD);
     end
     else
     begin
      Result := Result + Format[Pos];
      Inc(Pos);
     end;
    end;
   end;
  end;
 end;
end;

end.

A tak w ogóle czy jest uzasadniona przyczyna aby w nowym Delphi celowo rezygnować z Unicode?

0

Ok, teraz działa. Trzeba jednak rzutować typy dokładnie, czego pod Delphi 7 robić nie trzeba było. A co do tego czy rezygnować z Unicode. Może nie trzeba, ale akurat operowałem z przyzwyczajenia na Ansi i chciałem by to w ogóle ruszyło jak należy. Także bardzo Tobie dziękuję za działające rozwiązanie.

0

Działać działa, ale trzeba się jeszcze pozbyć tych potwornych drabinek i redundancji przez każdorazowe wywoływanie Copy przy niespełnionym warunku; Źle to wygląda, a jeszcze gorzej działa, tzn. bardzo wolno.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0