Dobra noc, mam problem z problem z każdym frameworkiem który ma w nazwie SFML. Błąd jest taki:

/Users/nintyswinty/Library/Developer/Xcode/DerivedData/SFML-gsdieoedqhlmxqahfxqzujzewoid/Build/Products/Debug/SFML.app/Contents/Frameworks/sfml-***.framework/Versions/A: bundle format unrecognized, invalid, or unsuitable
Command CodeSign failed with a nonzero exit code

Przed aktualizacją MacOS'a do Catalina wszystko działało dobrze. Czy CSFML mógł namieszać w plikach? ( Instalowany za pomocą brew install csfml ). A tu podaję wszystkie zainstalowane pakiety bo być może aktualizacja jednego lub jakiś nowy wgrany wadzi.
boost, gettext, libffi, libvorbis, sfml, cocoapods, git, libidn2, mpfr, sqlite, conan, gmp, libmpc, openssl, wget, flac, gradle, libogg, [email protected], wxmac, freetype, icu4c, libpng, pcre2, xz, gcc, isl, libtiff, python, gdbm, jpeg, libunistring, readline