Próbuję dodać bazę do projektu w visualstudio 2010. Klikam data connections->add connection->microsoft sql database file, wpisuje nazwę i wyskakuje błąd:

An attempt to attach an auto-named database for file nowabaza.mdf failed. A database with the same name exists, or specified file cannot be opened, or it is located on UNC share.
at DataObjectSupport (422,6)
at DataViewSupport(14,5)
at DataViewSupport(1212,4)

Wcześniej dodawałem bazę MySQL i działa normalnie ale teraz potrzebna mi jest microsoft sql database file. Wie ktoś jak sobie poradzić z tym błędem?

dodanie znaczników `` i <code> - @furious programming