Witam, po utworzenie pliku exe i uruchomieniu go na innym komputerze mam taki błąd:
https://gyazo.com/0d44ac0037e28234ce0622a82ad59652

Nie rozumiem go, ponieważ geckodriver.exe domyślnie znajdował się w tym katalogu.

Taką komendą tworzę plik exe:

pyinstaller -F --add-binary "geckodriver.exe";"." skrypt.py

A tak wygląda kod skryptu:

    if getattr(sys, 'frozen', False): 
      geckodriver_path = os.path.join(sys._MEIPASS, "geckodriver.exe")
      caps = DesiredCapabilities().FIREFOX
      caps["pageLoadStrategy"] = "none"
      options = Options()
      options.set_headless(True)
      driver = webdriver.Firefox(geckodriver_path,desired_capabilities=caps, options = options)
    else:      
      caps = DesiredCapabilities().FIREFOX
      caps["pageLoadStrategy"] = "none"
      options = Options()
      options.set_headless(True) 
      driver = webdriver.Firefox(desired_capabilities=caps, options = options)