Jak napisać warunek dla każdego TabPage na PageControl?

0

witam.

Chcialbym napisać instrukcje:

zapisz textbox znajdujacy sie na KAZDYM TABPAGE do pliku index_tabpage.txt
i nie wiem jak się odwołać do "KAZDY ISTNIEJACY TABPAGE", bo chodzi o to że czasem tych tabpage moze być 5, a czasem 100....dlatego program ma sprawdzać ile jest tych tabpage i nastepnie wykonac warunek "dla kazdego istniejacego tabpage"

0

Przejdź po nich w pętli.

0

foreach

0

no wlasnie nie potrafię tego zrobic....

napisalem cos takiego:

    Dim obecny_page As Integer
    obecny_page = 0
    While obecny_page < TabControl1.TabPages.Count

      'tu chcialbym sie odwolac do - TabControl1.TabPages(obecny_page).  a konkretniej do UserControl1.TextBox1.Text ktory zostal umieszczony na kazdym TabPage      'jezeli niema katalogu, to go stworz
      If (Not System.IO.Directory.Exists("C:\testujemy\tresc")) Then
        System.IO.Directory.CreateDirectory("C:\testujemy\tresc")
      End If

      'zapisujemy tresc posta do pliku
      Dim w As New IO.StreamWriter("C:\testujemy\tresc\tresc" + obecny_page + ".txt")
      w.Write(TextBox1.Text)
      w.Close()

      obecny_page = obecny_page + 1
    End While

ale nie wiem jak sie odwolac do kazdego TextBox1.Text znajdujacego na każdym TabPage (UserControl1)... bo jezeli wpisze po prostu "textbox1" to nie przejdzie....bo każdy TabPage ma takiego samego TextBoxa, więc trzeba to za pomocą TabPage jakoś przejsc ;/

0

Szukałbym w kolekcji TabControl1.TabPages(obecny_page).Controls?

0
somekind napisał(a):

Szukałbym w kolekcji TabControl1.TabPages(obecny_page).Controls?

co mam szukac?
bo mam tam z 3 textboxy....
a potrzeba mi sie odlować do konkretnie TextBox1

@kAzek

0

Przejdź po pozycjach tej kolekcji i znajdź element, w którym właściwość Name wynosi TextBox1.

0
foreach(TabControl tab in tabControl1.TabPages)
      {
        TextBox[] tb = tab.Controls.Find("TextBox1", false) as TextBox[];
      }

Ale to c#, musisz to przekonwertować.

0

o kurcze, to w C# wystarczy tylko tyle?

a ja w VB już całą litanie napisałem i mi nie działa ;/

    Dim obecny_page As Integer
    obecny_page = 0
    While obecny_page < TabControl1.TabPages.Count      'tu chcialbym sie odwolac do - TabControl1.TabPages(obecny_page).  a konkretniej do TextBox1.Text ktory kazdy page zawiera (dodane za pomoca UserControl1)


      Dim ctrl, ctrl2 As Control
      For Each ctrl In TabControl1.TabPages(obecny_page).Controls
        If TypeOf (ctrl) Is TabPage Then
          Dim page As TabPage = ctrl
          For Each ctrl2 In page.Controls
            If TypeOf (ctrl2) Is TextBox Then
              Dim box As TextBox = ctrl2
              If box.Name = "TextBox1" Then
                'jezeli niema katalogu, to go stworz
                If (Not System.IO.Directory.Exists("C:\testujemy\tresc")) Then
                  System.IO.Directory.CreateDirectory("C:\testujemy\tresc")
                End If


                'zapisujemy tresc posta do pliku
                Dim w As New IO.StreamWriter("C:\testujemy\tresc\tresc" + obecny_page + ".txt")
                w.Write(box.Text)
                w.Close()


                obecny_page = obecny_page + 1
              End If
            End If
          Next
        End If

      Next

    End While
1

Nazywasz TextBox'y na każdej zakładce tak samo tylko z końcówka taki sam numer jak indeks zakładki np. TextBox0, TextBox1, TextBox2 itd. i sobie szukasz:

  Private Function GetTextBoxCtrlTextByCtrlName(ParentCtrl As Control, TextBoxName As String) As String
    GetTextBoxCtrlTextByCtrlName = ""
    If ParentCtrl.HasChildren Then
      For Each Ctrl As Control In ParentCtrl.Controls
        If (TypeOf Ctrl Is TextBox) And (Ctrl.Name.Equals(TextBoxName)) Then

          GetTextBoxCtrlTextByCtrlName = Ctrl.Text
          Exit Function
        End If
        GetTextBoxCtrlTextByCtrlName = GetTextBoxCtrlTextByCtrlName(Ctrl, TextBoxName)
      Next
    End If
  End Function


  Private Sub ButtonSave_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Const FILE_PATH As String = "d:\testujemy\tresc\"

    If (Not System.IO.Directory.Exists(FILE_PATH)) Then
      System.IO.Directory.CreateDirectory(FILE_PATH)
    End If

    For PageIndex As Integer = 0 To TabControl1.TabCount - 1
      Dim w As New IO.StreamWriter(FILE_PATH + "tresc" + CStr(PageIndex) + ".txt", True)
      w.Write(GetTextBoxCtrlTextByCtrlName(TabControl1.TabPages(PageIndex), "TextBox" + CStr(PageIndex)))
      w.Close()
    Next
  End Sub

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1