Wyszukiwanie wzorca w tablicy dwuwymiarowej.

0

Witam, staram się zaimplementować algorytm naiwny wyszukujący wzorca dwuwymiarowego w macierzy. Niestety w trakcie porównywania zmienia prawidłowy znak ASCII na inny (w moim przypadku uśmiechniętą buźkę). Nie wiem czy to jest jedyny błąd. Czy ktoś mógłby zajrzeć do kodu i zastanowić się co jest nie tak?

 
#include <fstream>
#include <iostream>

using namespace std;

main()
{
  ////////////////////////////////////////////////////
  ///////////// CZESC WCZYTUJACA  //////////////////
  ////////////////////////////////////////////////////
  string wiersz;
  int liczba_kolumn;
  int liczba_wierszy = 0;
  std::fstream plik;
  plik.open( "tekst.txt", std::ios::in | std::ios::out );

  // ODCZYTYWANIE ROZMIARU MACIERZY
    if (plik.fail()) {
        cout << "Pliku nie mozna otworzyc" << endl;
    }
    while (! plik.eof()) {
     getline(plik,wiersz); //metoda getline czytajaca z otwartego pliku cały wiersz
     liczba_kolumn = wiersz.length()+1; // liczba kolumn macierzy odczytana z pierwszego wiersza

     liczba_wierszy++;
  }
  cout << "Liczba kolumn w macierzy: " << liczba_kolumn;
  cout << "\nLiczba wierszy w macierzy: " << liczba_wierszy << "\n\n\n";
  plik.close();

  // WYPEŁNIANIE MACIERZY DANYMI
  char map_xy[liczba_wierszy][liczba_kolumn];
  int linia = 0;
    plik.open( "tekst.txt", std::ios::in | std::ios::out );
    while (! plik.eof()) {
     getline(plik,wiersz);
     for (int i = 0; i <= liczba_kolumn; i++)
     {
      map_xy[linia][i] = wiersz[i]; //wypelniamy macierz
     }

     linia++;
  }

  for (int j = 0; j <= liczba_wierszy-1; j++)
  {
    for (int k = 0; k <= liczba_kolumn-1; k++)
    {
      cout << map_xy[j][k];
    }
    cout << "\n";
  }
  plik.close();

  // ODCZYTYWANIE ROZMIARU MACIERZY WZORCA
  int liczba_kolumn2 = 0;
  int liczba_wierszy2 = 0;
  std::fstream plik2;
  plik2.open( "wzorzec.txt", std::ios::in | std::ios::out );


    if (plik2.fail()) {
        cout << "Pliku nie mozna otworzyc" << endl;
    }
    while (! plik2.eof()) {
     getline(plik2,wiersz); //metoda getline czytajaca z otwartego pliku cały wiersz
     liczba_kolumn2 = wiersz.length()+1; // liczba kolumn macierzy odczytana z pierwszego wiersza

     liczba_wierszy2++;
  }
  cout << "\n\n\nLiczba kolumn w macierzy: " << liczba_kolumn2;
  cout << "\nLiczba wierszy w macierzy: " << liczba_wierszy2 << "\n\n\n";
  plik2.close();

  // WYPEŁNIANIE MACIERZY WZORCA DANYMI
  char map2_xy[liczba_wierszy2][liczba_kolumn2];  //mapa wzorca
  linia = 0;
    plik2.open( "wzorzec.txt", std::ios::in | std::ios::out );
    while (! plik2.eof()) {
     getline(plik2,wiersz);
     for (int i = 0; i <= liczba_kolumn2; i++)
     {
      map2_xy[linia][i] = wiersz[i]; //wypelniamy macierz
     }

     linia++;
  }

  for (int j = 0; j <= liczba_wierszy2-1; j++)
  {
    for (int k = 0; k <= liczba_kolumn2-1; k++)
    {
      cout << map2_xy[j][k];
    }
    cout << "\n";
  }
  plik2.close();

  ////////////////////////////////////////////////////
  ///////////// CZESC OBLICZENIOWA /////////////////
  ////////////////////////////////////////////////////

  int x = 0; //
  int y = 0; //   x i y - wspolrzedne wzorca w tekscie
  int z;   // zmienna pomocnicza
  int takie_cos;
  int spr_dalej = 0;


  for (int j = 0; j <= liczba_wierszy-liczba_wierszy2-1; j++)
  {
    for (int k = 0; k <= liczba_kolumn-1; k++) //odejmujemy dlugosc wzorca zeby nie przekroczyc tablicy
    {
      cout << "\nPrzesuwamy ";
      if (map_xy[j][k] == map2_xy[0][spr_dalej]) //jesli zgadza sie pierwszy znak z kolumny...
      {
        cout << "\nPierwszy znak jest ok: " << map2_xy[0][spr_dalej] << " i " << map_xy[j][k] << " na wspolrzednych: " << j << " i " << k;
        for (int l = 1; l <= liczba_wierszy2-1; j++) //...to sprawdzamy czy zgadzaja sie inne w pionie
        {
          takie_cos++;
            z = j + l;
          if (map_xy[z][k] /= map2_xy[l][spr_dalej]) // jesli jakis element w pionie sie nie zgadza..
          {

            cout << "\nNie zgadza sie " << map2_xy[l][spr_dalej] << " z " << map_xy[z][k] << " na wspolrzednych: " << z << " i " << k;
            spr_dalej = 0;
            takie_cos = 0;
            l = liczba_wierszy2;      //...zerujemy spr_dalej i takie_cos, nastepnie wychodzimy z petli
          }
        }
        if (takie_cos > 0)       //jesli takie_cos jest wieksze od zera to znaczy ze caly wzorzec w linii sie zgadza
        {
          cout << "\nTo sie zgadza";
          if (spr_dalej == 0)    //jesli to jest pierwsza linia wzorca to zapamietujemy
          {
            cout << "\nZapamietujemy";
            x = z;
            y = k;
          }
          spr_dalej++;
          if (spr_dalej == liczba_kolumn)
          {
            cout << "\n\nZnaleziono wzorzec na x = " << x << ", oraz y = " << y << endl;
            spr_dalej = 0;       //skoro znalezlismy juz wzorzec to szukamy nastepnego
          }
          takie_cos = 0;
        }
      }
    }
  }

}
0
 1. Podziel program na funkcje
 2. Zmień nazwę zmiennej takie_cos na bardziej czytelną
 3. Uruchom debuggera i przeanalizuj jak działa
1

Błąd w

if (map_xy[z][k] /= map2_xy[l][spr_dalej])

powinno być:

if (map_xy[j][z] != map2_xy[j][spr_dalej])

dodanie znaczników <code class="cpp"> - Furious Programming

0

Dzięki wielkie, problem rozwiązany.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1