NIetypowe zwiększanie tablicy dwuwymiarowej.

0

Witam!
Powiedzcie mi jakie są sposoby na stworzenie tablicy dwuwymiarowej stringów ,o 3 kolumnach i nieskonczenie wielu wierszach?

Da się to robic bez tworzenia kopii tablicy?

Mam np


int rows=1;
int colls = 3;
string[,] Baza = new string[rows,colls];

 

I chce pobierać do tej tablicy 3 pola (imie, nazwisko, wiek)

user image

Po prostu chce dodawać kolejne wiersze i wypelniać te 3 kolumny bazy.

Macie jakieś pomysły?

Do tej pory napisałem coś takiego:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Rekordy_danych
{
  class Program
  {
    static void Menu()
    {
      Console.WriteLine("========================================================");
      Console.WriteLine("================== BAZA DANYCH =========================");
      Console.WriteLine("========================================================");
      Console.WriteLine(" 1 - aby dodac nowy rekord ");
      Console.WriteLine(" 2 - aby usunac jakis rekord ");
      Console.WriteLine(" 3 - aby wyswietlic wszystkie rekordy ");
      Console.WriteLine(" 4 - aby posortować rosnaco i wyswietlic ");
      Console.WriteLine(" 5 - aby posortowac malejaco i wyswietlic ");
      Console.WriteLine(" 6 - aby zapisac do pliku ");
      Console.WriteLine(" 7 - aby wydrukowac ");
      Console.WriteLine(" 0 - aby wyjsc ");
      Console.WriteLine("========================================================");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine();

    }

    static void ZwiekszRozmiar(ref string[,] TAB1, uint zwiekszo)
    {
      int wiersze = TAB1.GetLength(0);
      int kolumny = 3;
      string[,] TAB2 = new string[wiersze+zwiekszo,kolumny];
      
      for (int i = 1; i <= TAB1.GetLength(0)-1; i++)
			{
        for (int j = 1; j <= TAB1.GetLength(1)-1; j++)
			  {
			    TAB2[i,j] = TAB1[i,j];
			  }
			 
			}
      
    }

    static void DodajRekord(ref string[,] TAB1)
    {


      for (int i = 0; i < TAB1.GetLength(0); i++)
      {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
          Console.WriteLine("Podaj imie nr "+(i+1)+ " :");
          TAB1[i, 0] = Console.ReadLine();
          Console.WriteLine("Podaj nazwisko nr " + (i + 1) + " :");
          TAB1[i, 1] = Console.ReadLine();
          Console.WriteLine("Podaj wiek nr " + (i + 1) + " :");
          TAB1[i, 2] = Console.ReadLine();
          
        }
      }
      
      
      ZwiekszRozmiar(ref TAB1, 1);
    }


    static void WyswietlRekordy(string[,] TAB1)
    {
      Console.WriteLine("  IMIE "+"  NAZWISKO  "+"  WIEK  ");
      for (int i = 0; i < TAB1.GetLength(0); i++)
      {
        for (int j = 0; j < TAB1.GetLength(1); j++)
        {
          Console.Write(TAB1[i,j]);
        }
        Console.WriteLine();
      }

    }
      

    

    static void Main(string[] args)
    {
      int rows = 1, cols = 3;
      string[,] BazaDanych = new string[rows, cols];
      int wybor = 0;
      

      do{
        Menu();
        wybor = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (wybor)
        {
          case 1: /////////////// dodawanie nowego rekordu
            {
              Console.WriteLine("==========Dodawanie nowego rekordu===============");
              Console.WriteLine();

              //ZwiekszRozmiar(ref BazaDanych, 1);
              DodajRekord(ref BazaDanych);
              

              break;
            }

          case 2: ////////////// usuwanie rekordu
            {

              break;
            }

          case 3: ///////////// wyswietlanie wszystkich rekordow
            {

              break;
            }

          case 4: ////////////// sortowanie malejaco
            {

              break;
            }

          case 5: ////////////////// sortowanie rosnaco
            {

              break;
            }

          case 6: ///////////////// zapis do pliku
            {

              break;
            }

          case 7: /////////////// drukowanie
            {

              break;
            }

          case 0: /////////////////// wyjscie z aplikacji
            {
              Console.WriteLine("Do widzenia!");
              Environment.Exit(1);
              break;
            }

          default: /////////////// domylsnie
            {
              Console.WriteLine("Bledna opcja! Wybierz ponownie!");
              break;
            }
        }
      }
      while(wybor != null);
    }
  }
}

0

O ile dobrze rozumiem to bede musial utworzyc w sumie 3 kolekcje?
Dla każdej kolumny osobno, żeby spokojnie zwiekszac rozmiar?:)

0

Stwórz klasę Osoba o trzech polach: imie, nazwisko, wiek. A potem stwórz kolekcję obiektów typu Osoba.

0

Wpierw chce to zrobić w konsoli, bez klas i obiektów ale jakiś pomysł jest :)

0

Korzystanie z klas i obiektów jest możliwe również w konsoli.;)

0

No wiem ale wpierw chce zrozumieć jak to od gruntu wygląda ;)

Na razie zrobiłem sobie coś takiego:

 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Collections;

namespace Rekordy_danych2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string imie, nazwisko, wiek;
      int licznik = 0;

      var Baza_Danych = new List<string> { "IMIE", "NAZWISKO", "WIEK" };
      int rozmiar = Baza_Danych.Count();
      
     
      

      do{
        Console.WriteLine("Wpisz imie: ");
        imie = Console.ReadLine();
        Baza_Danych.Add(imie);
        Console.WriteLine("Wpisz nazwisko: ");
        nazwisko = Console.ReadLine();
        Baza_Danych.Add(nazwisko);
        Console.WriteLine("Podaj wiek: ");
        wiek = Console.ReadLine();
        Baza_Danych.Add(wiek);
        licznik++;
      }
      while(licznik < rozmiar);

               
            foreach (var pole in Baza_Danych) // wyswietlanie kolekcji
            {
              Console.Write(" " + pole + " ");
            }
            Console.WriteLine();
            
         


      Console.ReadLine();
    }
  }
}


Tylko chciałbym ,żeby mi to 1 pod drugim wyswietlalo. Gdzie tu wstawic writeline() ?

0
Odyn napisał(a):

Tylko chciałbym ,żeby mi to 1 pod drugim wyswietlalo. Gdzie tu wstawic writeline() ?

Na tyle, na ile rozumiem Twoje intencje, to chcesz chyba wyświetlać trzy elementy z kolekcji Baza_Danych w jednej linii, tak?

0

Tak :) Jak najbardziej :)

Rekord po rekordem

Czyli mam np głowny rekord

IMIE NAZWISKO WIEK

ANNA KOWALSKA 23
BEJBE CZUGEWA 27
SAM SRUDENAJT 34

ITD ;d

0

W takim razie daj Console.WriteLine co trzy elementy kolekcji, tylko użyj for, a nie foreach.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1