Najmniejszy element tablicy dwuwymiarowej.

0

Bardo proszę o pomoc!;(

Napisz funkcję, która dla przekazanej jako parametr dwuwymiarowej tablicy liczb całkowitych poda numer kolumny w której znajduje się element o najmniejszej wartości. Sprawdź działanie utworzonej funkcji w poniżej podanej funkcji Main().

 
public static void Main()
{
  int[,] a = new int[5,4] { {1, 1, 1, 0}, {-2, -3, 2, 1}, {2, -5, 0, -1}, {-3, 4, 6, 2}, {-6, 6, 3, 4} };
  Console.WriteLine( "numer kolumny z maksymalnym elementem = " + GdzieMin(a) );
}
0
using System;

public class Test
{
	public static void Main()
	{
		int[,] a = new int[5,4] { {1, 1, 1, 0}, {-2, -3, 2, 1}, {2, -5, 0, -1}, {-3, 4, 6, 2}, {-6, 6, 3, 4} };
		for(int y=0;y<a.GetLength(0);++y,Console.WriteLine()) for(int x=0;x<a.GetLength(1);++x) Console.Write(" {0}",a[y,x]);
	}
}

http://ideone.com/IAW2b1 Dalej to chyba nie będzie problemu?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1