Rysowanie wielu obrazków z wykorzystaniem paintComponent()

0

Cześć,

Chcę za pomoca używania myszy rysować kilka prostokątów. Jednak metody które napisałem pozwalają mi na rysowanie tylko jednego, po czym gdy chcę narysowac nowy poprzedni znika i od nowa mogę rysować. Mój kod

public void paintComponent (Graphics g)
	{
		Graphics g2 = g.create();
   // g2.drawImage(bi, 0, 0, this);
    
    g2.drawRect(corX, corY, Math.abs( mCorX- corX), Math.abs(mCorY - corY));
 
	}
public void mouseDragged(MouseEvent arg0) {
		mCorX=arg0.getX();
		mCorY=arg0.getY();
		repaint();
	}
public void mousePressed(MouseEvent arg0) {
		

		corX=arg0.getX();
		corY=arg0.getY();
		//repaint();
	}


public void mouseReleased(MouseEvent arg0) {
		
		mCorX=arg0.getX();
		mCorY=arg0.getY();
	//	repaint();
	
	}

1

Musisz stworzyc kolekcję prostokątów, w metodach obsługi zdarzeń myszy dodawac prostokąt do tej kolekcji, a rysować w pętli wszystkie prostokąty.

0

Czyli coś takiego?

	ArrayList<Graphics>lg=new ArrayList<Graphics>();

public void paintComponent (Graphics g)
	{
		Graphics g2 = g.create();
    g2.drawImage(bi, 0, 0, this);
    
    	}

public void mouseReleased(MouseEvent arg0) {
		
		mCorX=arg0.getX();
		mCorY=arg0.getY();
		Graphics g3 = null;
    
    g3.drawRect(corX, corY, Math.abs( mCorX- corX), Math.abs(mCorY - corY));
    
    lg.add(g3);
	//	repaint();
	
	}
0

Nie.

ArrayList<Rectangle> rectangles = new ArrayList<Rectangle>();
...
public void paintComponent (Graphics g)
{
  super.paintComponent(g);
  for(Rectangle r:rectangles)
  { 
     g.drawRect(r.x,r.y,r.width,r.height); 
  }
}

Przy obsłudze myszy mozliwe są różne rozwiązania. Najprościej to chyba tak:

public void mousePressed(MouseEvent evt) 
{
   x = evt.getX();
   y = evt.getY();    
}
public void mouseReleased(MouseEvent evt) 
{
   x2 = evt.getX();
   y2 = evt.getY();
   rectangles.add(new Rectangle(x,y,Math.abs(x-x2),Math.abs(y-y2)));
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1