Mam funkcję ChangeImage, która wygląda tak:
public void ChangeImage(Image img, int x, int y)
funkcja przypisuje obrazek do klasy, przypisuje x i y pojawienia się obrazka i wykonuje repaint() które prawdopodobnie wywołuje funkcję paintComponent().

Sytuacja u mnie w programie wygląda tak:

Main.java

 • w funkcji public static void main tworzy zmienna typu Panel i typu JFrame;

Panel.java

 • w konstruktorze nadaje rozmiary okna tworzy obiekt menu typu Menu, wywołuje metodę menu.MainMenu();
 • funkcja ChangeImage zmienia obrazek do wyswietlenia i wywołuje funkcję repaint()
 • funkcja paintComponent rysuje obrazek (drawImage) zapisany w zmiennej img typu Image

Menu.java

 • konstruktor ładuje do zmiennych klasy wszystkie bitmapy które będą potrzebne w działaniu menu
 • MainMenu() wywoluje panel.ChangeImage dla zmiennej main (menu główne)
 • SubMenu() działa podobnie jak MainMenu() tylko sprawdza parametr i w zależności od parametru wyswietla odpowiedni obrazek i pozniej znowu wywołuwany jest panel.ChangeImage dla obrazka powrotu

i teraz jeśli w metodzie SubMenu zakomentuje wyswietlanie obrazka z napisem powrót to submenu się wyswietli, jeśli natomiast ChangeImage dla obrazka powrótu jest odkomentowane to submenu już się nie pojawia a pojawia się pasek powrotu

Main.java

import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import javax.swing.JFrame;

public class Main {
  final static int WIDTH = 640;
  final static int HEIGHT = 480;

  public static void main(String[] args) {
    Panel panel = new Panel(WIDTH, HEIGHT);

    JFrame frame = new JFrame();
    frame.getContentPane().add(panel);
    frame.pack();
    frame.setTitle("Gra");
    frame.addWindowListener( new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });
    frame.setVisible(true);
  }

}

Panel.java

import javax.swing.JPanel;
import java.awt.*;

class Panel extends JPanel {

  public static final long serialVersionUID = 1L;
  int StartX;
  int StartY;
  Image img;
  Menu menu;

  public Panel(int width, int height) {
    Dimension size = new Dimension(width, height);
    setPreferredSize(size);
    setMinimumSize(size);
    setMaximumSize(size);
    setSize(size);
    setLayout(null);
    menu = new Menu(this);
    menu.MainMenu();
    addMouseListener(new MenuControl(menu));
  }

  public void ChangeImage(Image img, int x, int y) {
    this.img = img;
    this.StartX = x;
    this.StartY = y;
    this.repaint();
  }

  public void paintComponent(Graphics g) {
    g.drawImage(img, this.StartX, this.StartY, null);
  }
}

Menu.java

import java.awt.Image;
import javax.swing.ImageIcon;

public class Menu {
  Panel panel;
  Image main;
  Image back;
  Image crew;
  Image blank;
  Image help;
  int sub;

  public void MainMenu() {
    this.panel.ChangeImage(this.main, 0, 0);
    this.sub = 0;
  }

  public void SubMenu(int x) {
    switch(x) {
      case 3:
      this.panel.ChangeImage(this.crew, 0, 166);
      break;

      case 4:
      this.panel.ChangeImage(this.blank, 0, 166);
      break;

      case 5:
      this.panel.ChangeImage(this.help, 0, 166);
      break;
    }
    //this.panel.ChangeImage(this.back, 50, 430);
    this.sub = 1;
  }

  public int GetSub() {
    return this.sub;
  }

  public Menu(Panel panel) {
    this.main = new ImageIcon("menu.jpg").getImage();
    this.back = new ImageIcon("back.jpg").getImage();
    this.crew = new ImageIcon("crew.jpg").getImage();
    this.blank = new ImageIcon("blank.jpg").getImage();
    this.help = new ImageIcon("help.jpg").getImage();
    this.panel = panel;
    this.sub = 0;
  }
}

MenuControl.java

import java.awt.event.*;

public class MenuControl extends MouseAdapter
{
  private int Xm, Ym;
  private Menu menu;

  public void mousePressed(MouseEvent e)
  {
    Xm=e.getX();
    Ym=e.getY();

    if(Xm<215 && Xm>85 && menu.GetSub()==0) {
      if(Ym<251+30*1 && Ym>251+30*0) {
        // nowa gra
        //System.out.println("Nowa gra");
      } else if(Ym<251+30*2 && Ym>251+30*1) {
        // 2. etap
        //System.out.println("2. etap");
      } else if(Ym<251+30*3 && Ym>251+30*2) {
        // autorzy
        this.menu.SubMenu(3);
        //System.out.println("Autorzy");
      } else if(Ym<251+30*4 && Ym>251+30*3) {
        // wyniki
        this.menu.SubMenu(4);
        //System.out.println("Wyniki");
      } else if(Ym<251+30*5 && Ym>251+30*4) {
        // pomoc
        this.menu.SubMenu(5);
        //System.out.println("Pomoc");
      } else if(Ym<251+30*6 && Ym>251+30*5) {
        // wyjscie
        //System.out.println("Wyjscie");
      }
    } else if(Xm>50 && Xm<139 && Ym>430 && Ym<450 && menu.GetSub() == 1) {
      this.menu.MainMenu();
    }
  }

  public MenuControl(Menu menu) {
    this.menu = menu;
  }
}

podsumowując:
efekt jest taki, że na początku obraz menu głównego (MainMenu()) jest rysowany. Po wyborze SubMenu(x) obraz narysowany przez MainMenu() pozostaje i pojawia się tylko jeden obraz "rysowany" przez SubMenu().
Jak zrobić żeby rysowało this.crew i this.back a nie tylko jedno z tych dwóch ?