Obsługa wielu obrazków

0

Witam wszystkich

Piszę aplikacje mającą umożliwiać projektowanie prostej struktury sieci komputerowej. Program ma:
-dodawać kolejne obrazki do panela
-umożliwiać ich dowolne rozmieszczenie na panelu za pomocą myszki
Natrafiłem na problem w momencie dodawania wielu obrazków do panela, zamiast dodawać kolejne, zamieniam jeden na drugi. Domyślam się ze muszę jakoś zmodyfikować klasę paint, ale nie mam pomysłu jak.

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.MouseMotionAdapter;
import java.awt.event.MouseMotionListener;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.URL;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JToolBar;
import javax.swing.SwingUtilities;

public class LoadImg extends JPanel implements ActionListener
//,MouseListener, MouseMotionListener
{

  BufferedImage img, ru;
  String name;
  int x, y, i;

  static final private String RUTER = "ruter";
  static final private String HOST = "host";
  static final private String SWITCH = "switch";
  static final private String ACCESS_POINT = "access_point";
  static final private String WAN = "wan";
// static final private String DRUKARKA = "drukarka";
// static final private String IP_TEL = "ip_tel";
// static final private String SERWER = "serwer";
// static final private String RJ45 = "rj45";
// static final private String WIFI = "wifi";
// static final private String SWIATLOWOD = "swiatlowod";
// static final private String KOMENTARZ = "komentarz";

  LoadImg(){
  setBackground(Color.WHITE);
  addMouseMotionListener(new MouseMotionHandler());

  //int last_x, last_y;
  // boolean firstTime = true;
  // boolean pressOut = false;

  // addMouseMotionListener(this);
  // addMouseListener(this);

  }

   class MouseMotionHandler extends MouseMotionAdapter {
      public void mouseDragged(MouseEvent e) {
       x = e.getX();
       y = e.getY();
       repaint();
      }
     }

  public void paint(Graphics g) {
    super.paint(g);
    g.drawImage(img, x, y, null);

  }

   public Dimension getPreferredSize() {
      if (img == null) {
         return new Dimension(100,100);
      } else {
        return new Dimension(img.getWidth(null), img.getHeight(null));
      }
   }

   public void LoadImageApp(String name){

     if (name != null )
      i++;
     // System.out.println(i);
      try {
        img = ImageIO.read(new File("pic/obiekty/"+name+".gif"));
      } catch (IOException e) {
      }
      System.out.println("wczytano: "+name+ i);
    }

   public void createToolbar(){

     JToolBar toolBar = new JToolBar(); 
    addButtons(toolBar);
    toolBar.setFloatable(true);
    toolBar.setRollover(true);
    add(toolBar, BorderLayout.NORTH);

    }

   void addButtons(JToolBar toolBar){
     JButton button = null;

     button = makeNavigationButton("truter", RUTER,
       "Dodaj ruter",
       "Ruter");
     toolBar.add(button);

     button = makeNavigationButton("tswitch", SWITCH,
       "Dodaj switch",
       "Switch");
     toolBar.add(button);

     button = makeNavigationButton("tacpo", ACCESS_POINT,
       "Dodaj access point-a",
       "Access Point");
     toolBar.add(button);

     button = makeNavigationButton("tisp", WAN,
       "Dodaj polączenie WAN",
       "Switch");
     toolBar.add(button);

     button = makeNavigationButton("thost", HOST,
       "Dodaj host-a",
       "Host"); 
     toolBar.add(button);

}

protected JButton makeNavigationButton(String imageName,
    String actionCommand,
    String toolTipText,
    String altText) {
      //wyszukiwanie obrzkow
      String imgLocation = "pic/pasek/"+imageName+".gif";
  URL imageURL = LoadImg.class.getResource(imgLocation);

    //tworzenie i inicjalizacja przyciskow
      JButton button = new JButton();
      button.setActionCommand(actionCommand);
      button.setToolTipText(toolTipText);
      button.addActionListener(this);

if (imageURL != null) {           //obrazek znaleziony
button.setIcon(new ImageIcon(imageURL, altText));
} else {                   //obrazek nie znaleziony
button.setText(altText);
System.err.println("Nie znalezniono obrazka: "
+ imgLocation);
}

return button;
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  String cmd = e.getActionCommand();
  String description = null;

  // obsluga paska
  if (RUTER.equals(cmd)) { //pierwszy akcja
    description = "ruter";
  //  LoadRuter();
  } else if (HOST.equals(cmd)) { //drugi akcja
    description = "host";
  }
  name = description;
  LoadImageApp(name);
  repaint();
}

public static void createShowGUI(){
  JFrame f = new JFrame("Wyswietlanie");
  LoadImg lImg = new LoadImg();
  lImg.createToolbar();
  f.setDefaultCloseOperation(3);
  f.setLayout(new BorderLayout());
  f.setSize(400,300);
  //f.setLayout(new FlowLayout());
  f.setVisible(true);
  lImg.setOpaque(true); 
  f.setContentPane(lImg);

}

public static void main(String[] args){
  SwingUtilities.invokeLater(new Runnable(){
    public void run(){
    createShowGUI();
    }
  });
}
}
1

Musisz mieć listę obrazków, z której paint będzie malował każdy kolejny w jakiejś określonej kolejności i na konkretnej pozycji w panelu. Oprócz tego obrazek, który będzie wleczony myszą będzie musiał być "na wierzchu" (czyli zazwyczaj powinien być ostatnim malowanym). Powinieneś też użyć repaint w wersji, która określa granice odmalowywania w przypadku wleczenia obrazka (te granice powinny określać prostokąt obejmujący obszar starego położenia tego obrazka oraz nowego).
Oczywiście dodając nowy obrazek musisz go dodać do listy (to samo z usuwaniem).

0

Pięknie dziękuje z oświecenie mojej osoby, teraz przynajmniej wiem z czym się bawić dalej.

0

Witam

Mam program który który dodaje/usuwa obrazki i maluje je w zdanej pozycji. Jednak w momencie w którym chce zmienić rodzaj dodawanego obrazka na inny zmieniają się wszystkie obrazki na panelu.

Próbowałem to rozwiązać przez:

 • stworzenie nowej klasy dla rysunku, jednak podczas działania wyświetlało komunikat o braku możliwość dodania drugiego obrazka do tej samej listy co pierwszy.
 • pętle w paintComponent która sprawdzała jaki obrazek powinien być odrysowany(dawało to ten sam efekt co obecny tu kod)
 • stwożenie dwóch osobnych list

Może mi ktoś powiedzieć jak rozwiązać ten problem?


import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Image;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseMotionListener;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.Action;
import javax.swing.Icon;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JToolBar;

public class img3 extends JFrame
{
  public img3()
  {
  init(); 
  }  

    void init(){

    //okno
    this.setTitle("img3");
    this.setBounds(400,300,500,400);
    this.setDefaultCloseOperation(3);

    //dodawanie do paska narzedzi
    pasekNarz.add(new Przyciski(new Wlasciwosci("Dodaj ruter", new ImageIcon("pic/ikony/iruter.gif"), RUTER )));
    pasekNarz.add(new Przyciski( new Wlasciwosci("Dodaj hosta", new ImageIcon("pic/ikony/ihost.gif"), HOST)));
    pasekNarz.add(new Przyciski( new Wlasciwosci("Dodaj switch", new ImageIcon("pic/ikony/iaccess_point.gif"), ACCESS_POINT)));
    pasekNarz.add(new Przyciski( new Wlasciwosci("Dodaj switch", new ImageIcon("pic/ikony/iatm_switch.gif"), SWITCH)));

    //dodawanie do okna
    this.getContentPane().add(pasekNarz, BorderLayout.NORTH);
    this.getContentPane().add(panelRys, BorderLayout.CENTER);
    this.getContentPane().addMouseListener(new MouseAdapter()

{
      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent arg0) 
      {
        // TODO Auto-generated method stub
        int x = arg0.getX();
        int y = arg0.getY();

        repaint();
      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent arg0) 
      {
        // TODO Auto-generated method stub
        if( arg0.getButton() == MouseEvent.BUTTON1 && arg0.isControlDown() && Name != null)
        {
        System.out.println("clicked");
        int x = arg0.getX();
        int y = arg0.getY();
//tutaj dodaje do listy 
                lista.add(new Ruter(x,y));
        repaint();
        System.out.println(lista.size());
        }

        if(arg0.getButton() == MouseEvent.BUTTON3 && arg0.isShiftDown() && lista.size() > 0)
        {
        System.out.println("clicked");
        lista.remove(lista.size()-1);
        repaint();
        System.out.println(lista.size());
        }    
      }      
    });
    panelRys.setBackground(Color.WHITE);
    panelRys.setDoubleBuffered(true);

  }

  class Wlasciwosci extends AbstractAction
  {

    public Wlasciwosci (String toolTip, Icon icon, String actionCommand)
    {
      this.putValue(Action.SHORT_DESCRIPTION, toolTip);
      this.putValue(Action.SMALL_ICON, icon);
      this.putValue("Akcja", actionCommand);   
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent arg0) 
    {
      // TODO Auto-generated method stub   
    }  
  }

  private class Przyciski extends JButton
  {
    public Przyciski(final Wlasciwosci wlas )
    {
      super(wlas);
      this.addActionListener(new ActionListener()
      {
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e)
        {
          // TODO Auto-generated method stub
          Name = (String) wlas.getValue("Akcja");
          System.out.println(Name);
        }      
      });
    }
  }

  static final private String RUTER = "ruter";
  static final private String HOST = "host";
  static final private String SWITCH = "swith";
  static final private String ACCESS_POINT = "access_point";

  static String Name = null;
  JButton usun = new JButton("Usun");
  JToolBar pasekNarz = new JToolBar();
  ArrayList lista = new ArrayList();
  private PanelRys panelRys = new PanelRys();

  public static void main(String[] args)
  {
    new img3().setVisible(true);
  }

  class PanelRys extends JPanel 
  {
    public void panelRys()
    {

    }
//rysowanie   
    public void paintComponent(Graphics g)
    {
      super.paintComponent(g);

      for(int i = 0; i < lista.size(); i++)
      {      
        g.drawImage(Ruter.getRuter(), ((Ruter)lista.get(i)).x, ((Ruter)lista.get(i)).y, null);

      }    
    }
  }
  static class Ruter 
  {
    int x;
    int y; 
    static Image name;

    public Ruter(int x2, int y2)
    {
      this.x = x2;
      this.y = y2;

      System.out.println(""+x);
      System.out.println(""+y);  
    }

    public static Image getRuter()
    {
      if (Name == RUTER){
        name = ruter;
      } else if (Name == SWITCH){
        name = swith;
      }
      return name;
    }
    public final static Image ruter = new ImageIcon("pic/ruter.gif").getImage();
    public final static Image swith = new ImageIcon("pic/switch.gif").getImage();
    public final static Image host = new ImageIcon("pic/host.gif").getImage();
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0