Kolorowanie zaznaczonego wiersza w ListBox

0

znalazłem kod który koloruje mi wiersze w listboxsie:

 var
  myColor: TColor;
  myBrush: TBrush;
begin
  myBrush := TBrush.Create;
  with (Control as TListBox).Canvas do
  begin

myColor := clYellow;

   myBrush.Style := bsSolid;
   myBrush.Color := myColor;
   Windows.FillRect(handle, Rect, myBrush.Handle) ;
   Brush.Style := bsClear;
   TextOut(Rect.Left, Rect.Top,
       (Control as TListBox).Items[Index]) ;

ale koloruje mi on wszystko co wpiszę do listboxa. jak zrobić żeby kolorowało tylko po naciśnięciu buttona, lub po podwójnym kliknięciu myszką?

2

Trzeba przy każdym wierszu zapamiętać pokolorowany czy nie, najprościej: pokolorowano - ListBox1.Items.Objects[Index]:=ListBox1; nie pokolorowano - ListBox1.Items.Objects[Index]:=nil; czy pokolorowano - if ListBox1.Items.Objects[Index]<>nil then

0

nie bardzo rozumiem, chodziło mi o to jak wywołać akcję -> kliknięcie buttonem/myszką gdy zaznaczony jest element listboxa(wiersz), a ten element po kliknięciu/naciśnięciu buttona zmieni kolor na żądany.

2

Nie wiem jak kolorujesz te Itemy. Ale przecież typ TOwnerDrawState zdarzenia OnDrawItem mozna porównać z odSelected. Jeżeli dobrze zrozumiałem co chcesz osiągnąć.

1

@zeberko - jeśli chcesz kolorować tylko zaznaczony item to zrób jak napisał @olesio - sprawdź czy enum odSelected znajduje się w parametrze State;

Jeśli każda linia ma być specjalnie malowana, to skorzystaj z podpowiedzi @_13th_Dragon i informacje o kolorze czy innych stylach tego itema możesz przechować we właściwości Items.Objects i pobierać je podczas malowania itema, aby stosownie ustalić kolory;

Jeżeli natomiast chcesz usunąć ramkę focusa, wystarczy wykorzystać metodę DrawFocusRect kanwy ListBoxa;


Przykładowy kod malujący itemy:

procedure TForm1.ListBox1DrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer; Rect: TRect; State: TOwnerDrawState);
begin
 with TListBox(Control).Canvas do
 begin
  if odSelected in State then
  begin
   // item is selected
   Pen.Color := clMenuHighlight;
   Brush.Color := clMenuHighlight;
   Font.Color := clWhite;
  end
  else
  begin
   // item is not selected
   Pen.Color := clWhite;
   Brush.Color := clWhite;
   Font.Color := clBlack;
  end;

  // background
  Rectangle(Rect);
  // text
  TextOut(Rect.Left + 4, Rect.Top + 3, TListBox(Control).Items[Index]);

  // focus frame
  if odFocused in State then
  begin
   Pen.Color := Pen.Color xor $FFFFFF;
   DrawFocusRect(Rect);
  end;
 end;
end;

To kod na wypadek, gdybyś znów chciał wpleść funkcje WinAPI do zdarzenia z VCL; Klasa TCanvas posiada sporo metod, którymi możesz bez problemu wypełniać dane obszary, wypisywać tekst, malować grafiki i tak dalej.

0

@furious programming: wiesz doskonale, że nie podawał bym czegoś, czego sam nie sprawdziłem. Zanim odpisałem na ten wątek spojrzałem do Helpa od Delphi 7.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1