Czyszczenie wszystkich pól po wciśnięciu przycisku

0

Jak zrobić,żeby po naciśnięciu przycisku zapisz wyczyściło wszystkie pola,w które wpisuję dane.Z góry dzięki za pomoc

Oto kod:

import javax.swing.*;     
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*; 
import java.util.*;
import javax.swing.*;
public class zadanie implements ActionListener
{  
  private JButton zapisz;
  private JCheckBox zaint1,zaint2,zaint3,zaint4,zaint5;
  private JRadioButton pali1,pali2;
  private ButtonGroup grupa;
  private JLabel etykieta,nazwisko_, imie_ ,adres_,zaint_; 
  private JTextField nazwisko,imie,adres;
  private JTextArea opis;
  private JPanel wiersz1,wiersz2,wiersz3,wiersz4,wiersz5,wiersz6,wiersz6I,wiersz6II,wiersz7,wiersz7II,wiersz7I,wiersz76;
  public Component createComponents() 
  { 
    final JPanel plansza = new JPanel();
    wiersz1=new JPanel();
    wiersz2=new JPanel();
    wiersz3=new JPanel();
    wiersz4=new JPanel();
    wiersz5=new JPanel();
    wiersz6=new JPanel();
    wiersz6I=new JPanel();
    wiersz6II=new JPanel();
    wiersz7=new JPanel();
    wiersz7I=new JPanel();
    wiersz7II=new JPanel();
    wiersz76=new JPanel();
    zapisz = new JButton("Zapisz dane!!!!");    
    zapisz.addActionListener(this);

    etykieta = new JLabel();
    etykieta.setText("Dane osobowe");
    etykieta.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD+Font.ITALIC, 18));

    nazwisko_ = new JLabel();
    nazwisko_.setText("Nazwisko  ");
    nazwisko_.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 12));
    nazwisko = new JTextField(12);

    imie_ = new JLabel();
    imie_.setText("Imię      ");
    imie_.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 12));
    imie = new JTextField(12);

    adres_ = new JLabel();
    adres_.setText("Adres     ");
    adres_.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 12));
    adres = new JTextField(12);

    zaint_ = new JLabel();
    zaint_.setText("Zainteresowania");
    zaint_.setFont(new Font("Times New Roman", Font.BOLD, 12));

    zaint1=new JCheckBox("Polityka");; 
    zaint2=new JCheckBox("Nauka");; 
    zaint3=new JCheckBox("Film");; 
    zaint4=new JCheckBox("Teatr");; 
    zaint5=new JCheckBox("Literatura");; 

    grupa=new ButtonGroup();
    pali1=new JRadioButton("Palšcy",true);
    pali2=new JRadioButton("Nie Palšcy");
    grupa.add(pali1);
    grupa.add(pali2);
    opis = new JTextArea("");

    opis.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 16));
    opis.setLineWrap(true);
    opis.setWrapStyleWord(true);
    JScrollPane areaScrollPane = new JScrollPane(opis);
    areaScrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    areaScrollPane.setPreferredSize(new Dimension(200, 200));

    plansza.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(5,30,10,30));
    wiersz1.setLayout(new BoxLayout(wiersz1, BoxLayout.X_AXIS));
    wiersz2.setLayout(new BoxLayout(wiersz2, BoxLayout.X_AXIS));
    wiersz3.setLayout(new BoxLayout(wiersz3, BoxLayout.X_AXIS));
    wiersz4.setLayout(new BoxLayout(wiersz4, BoxLayout.X_AXIS));
    wiersz5.setLayout(new BoxLayout(wiersz5, BoxLayout.X_AXIS));
    wiersz6.setLayout(new BoxLayout(wiersz6, BoxLayout.X_AXIS));
    wiersz6I.setLayout(new BoxLayout(wiersz6I, BoxLayout.X_AXIS));
    wiersz6II.setLayout(new BoxLayout(wiersz6II, BoxLayout.Y_AXIS));
    wiersz7.setLayout(new BoxLayout(wiersz7, BoxLayout.X_AXIS));
    wiersz7I.setLayout(new BoxLayout(wiersz7I, BoxLayout.X_AXIS));
    wiersz7II.setLayout(new BoxLayout(wiersz7II, BoxLayout.X_AXIS));
    wiersz76.setLayout(new BoxLayout(wiersz76, BoxLayout.X_AXIS));
    plansza.setLayout(new BoxLayout(plansza, BoxLayout.Y_AXIS)); 

    wiersz1.add(etykieta);
    wiersz2.add(nazwisko_);
    wiersz2.add(nazwisko);
    wiersz3.add(imie_);
    wiersz3.add(imie);
    wiersz4.add(adres_);
    wiersz4.add(adres);
    wiersz5.add(zaint_);
    wiersz6II.add(zaint1);
    wiersz6II.add(zaint2);
    wiersz6II.add(zaint3);
    wiersz6II.add(zaint4);
    wiersz6II.add(zaint5);
    wiersz6.add(wiersz6II);

    wiersz7II.add(pali1);
    wiersz7II.add(pali2);
    wiersz7.add(wiersz7II);
    wiersz76.add(wiersz6); wiersz76.add(wiersz7);

    plansza.add(wiersz1);
    plansza.add(wiersz2);
    plansza.add(wiersz3);
    plansza.add(wiersz4);
    plansza.add(wiersz5);
    plansza.add(wiersz76);
    plansza.add(areaScrollPane); 
    plansza.add(zapisz);
    return plansza;

  }

  public static void main(String[] args) 
  { 

    JFrame ramka = new JFrame("Aplikacja ZADANIE");

    zadanie aplikacja = new zadanie();
    Component zawartosc = aplikacja.createComponents();
    ramka.getContentPane().add( zawartosc , BorderLayout.CENTER);
    ramka.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });
    ramka.pack();
    ramka.setVisible(true);
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    Object z=e.getSource();
    try{
    PrintWriter zapis = new PrintWriter("c:/ala.txt");
    if(z==zapisz)
    {  
      int odp= JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Czy na pewno zapisać?","komunikat",JOptionPane.YES_NO_OPTION);
      if(odp==JOptionPane.YES_OPTION) 
      {
      zapis.println(etykieta.getText());
      zapis.println(nazwisko.getText());
      zapis.println(imie.getText());
      zapis.println(adres.getText());
      zapis.println(zaint_.getText());
      if(zaint1.isSelected())
      zapis.println(zaint1.getText());
      if(zaint2.isSelected())
      zapis.println(zaint2.getText());
      if(zaint3.isSelected())
      zapis.println(zaint3.getText());
      if(zaint4.isSelected())
      zapis.println(zaint4.getText());
      if(zaint5.isSelected())
      zapis.println(zaint5.getText());
      if(pali1.isSelected())
        zapis.println(pali1.getText());
      else if (pali2.isSelected())
        zapis.println(pali2.getText());
      zapis.println();
      zapis.println("OPIS:");
      Scanner skaner=new Scanner(opis.getText());
      while(skaner.hasNext())
        zapis.println(skaner.nextLine()+ "\n");
      zapis.close();
      }
      else if(odp==JOptionPane.NO_OPTION)
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Anulowano przez użytkownika");
      }
    }    catch ( Exception ew )
      {
        ew.printStackTrace();
      }

  }
}
0
nazwapola.setText("");

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0