Tworzenie obiektu po wciśnięciu przycisku.

0

Witam. Jako, że jestem totalnie początkujący jeśli chodzi o jave to i problem zapewne dla niektórych może wydać się równie banalny.
Otóż chciałem napisać prosty kalkulator korzystając ze swinga. Kalkulator ma wykonywać operacje na ułamkach i klasę do nich już posiadam. Problem pojawia się przy tworzeniu obiektów.
Cały projekt składa się z 3 głównych klas: Main, GUI i Ratacial(klasa wykonująca operacje na ułamkach).
W ostatniej funkcji 'licz', która w założeniu ma tworzyć dwa różne obiekty odpowiadające składnikom sumy(na razie) dzieje się dziwna rzecz... po wprowadzeniu jakiegoś ułamka np. 2/3 i naciśnięciu na przycisk '+' w obiekcie r1 zapisane są liczny 2 i 3, a w obiekcie r2 = null czyli okej, ale po wpisaniu następnego składnika, np 1/3 i wciśnięciu przycisku '=' obiekt r1 nie wiedzieć czemu wskazuje na nulla a r2 ma wartości 1/3. Domyślam się, że jest jakieś proste rozwiązanie tego problemu ale mi po paru godzinac siedzenia i kombinowania nic nie wyszło. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam


public class GUI{

  Rational r1 = null;
  Rational r2 = null;

  JPanel panel1;
  JPanel panel2;

  JButton plus;
  JButton minus;
  JButton razy;
  JButton podzielic;
  JButton wynik;

  private JTextArea poleTxt;

  private String liczba;
  String znak = null;

  private boolean czyJestSkladnikPierwszy = false;
  boolean rownaSie = false;

  public void tworzGUI(){

  JFrame ramka = new JFrame();
  ramka.setSize(400, 250);
  ramka.setVisible(true);
  //ramka.setResizable(false);

  panel1 = new JPanel();
  panel2 = new JPanel();

  Font f = new Font("Verdana", Font.CENTER_BASELINE, 12);

    poleTxt = new JTextArea(1,20);
    poleTxt.setFont(f);
  panel1.add(poleTxt);

  plus = new JButton("+");
  plus.addActionListener(new PlusListener());

  minus = new JButton("-");
  minus.addActionListener(new MinusListener());

  razy = new JButton("*");
  razy.addActionListener(new RazyListener());

  podzielic= new JButton("/");
  podzielic.addActionListener(new PodzielicListener());

  wynik = new JButton("=");
  wynik.setPreferredSize(new Dimension(45, 35));
  wynik.addActionListener(new WynikListener());

  panel2.add(plus);
  panel2.add(minus);
  panel2.add(razy);
  panel2.add(podzielic);
  panel2.add(wynik);

  panel1.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER , 5, 20));
  panel2.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT ,13, 20));

  ramka.getContentPane().add(BorderLayout. NORTH, panel1);
  ramka.getContentPane().add(BorderLayout. SOUTH, panel2);
}

  class PlusListener implements ActionListener{
    public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie){
      znak = "+";
      liczba = poleTxt.getText();
      poleTxt.setText("");
      formatujNaLiczby(liczba, znak);
    }
  }
  class MinusListener implements ActionListener{
    public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie){
      znak = "-";
      liczba = poleTxt.getText();
      poleTxt.setText("");
      formatujNaLiczby(liczba, znak);
    }
  }
  class RazyListener implements ActionListener{
    public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie){
      znak = "*";
      liczba = poleTxt.getText();
      poleTxt.setText("");
      formatujNaLiczby(liczba, znak);
    }
  }
  class PodzielicListener implements ActionListener{
    public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie){
      znak = "/";
      liczba = poleTxt.getText();
      poleTxt.setText("");
      formatujNaLiczby(liczba, znak);
    }
  }
  class WynikListener implements ActionListener{
    public void actionPerformed(ActionEvent zdarzenie){
            znak = "=";
      rownaSie = true;
      liczba = poleTxt.getText();
      poleTxt.setText("=");
      formatujNaLiczby(liczba, znak);
    }
  }

  public void formatujNaLiczby(String ulamek, String znak){

    int licznik_liczba = 0;
    int mianownik_liczba = 0;

    StringTokenizer st = new StringTokenizer(ulamek, "/");

    while (st.hasMoreTokens())
    {
       licznik_liczba = Integer.parseInt( st.nextToken() );
       mianownik_liczba = Integer.parseInt( st.nextToken() );
    }

    licz(licznik_liczba, mianownik_liczba, znak);

  }

  public void licz(int licznik, int mianownik, String znak){

      if (znak != "="){
      r1 = new Rational(licznik, mianownik);
      }
      if(znak == "=") {
    r2 = new Rational(licznik, mianownik);
    }
    System.out.println(r1);
    System.out.println(r2); //tu pojawia się problem

  }
  }
0

Nie analizowałem całego kodu , ale równość Stringów sprawdza się tak:

if(znak.equals("="))

Porównanie znak=="=" sprawdza równość referencji , a nie równość zawartości Stringów.

0

faktycznie... przyzwyczajenia z c++ ;)
Jednak to nie to. Ciągle ten sam problem niestety.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0