Java kilka prostych zadań

0

Witam. Mam do zrobienia kilka zadań z javy

Dana jest definicja klasy
class Godzina {
String godzina; // format zapisu godziny gg:mm, np. "18:43"

  1. Zapisz wewnątrz definicji klasy definicję konstruktora z parametrami tworzącego nowy obiekt klasy Godzina
  2. Zdefiniuj wewnątrz klasy metodę sprawdzGodzine() sprawdzająca, czu podana poprzez parametr tej metody godzina jest zgodna z przechowywaną w obiekcie klasy Godzina.
  3. Zapisz przykład tworzenia obiektu klasy Godzina używając zdefiniowanego w 1 zadaniu konstruktora z parametrami, a następnie - wywołania zdefiniowanej w zadaniu 2 metody na rzecz tego obiektu.
  4. Zapisz klasę RozkladJazdy przechowującą pewną ilość obiektów klasy Godzina z wykorzystaniem kolekcji ArrayList. Klasa powinna zawierać metodę dodajGodzine() dostawiająca na końcu kontenera klasy ArrayList nową, przekazaną przez parametr metody, godzinę.
  5. Zapisz definicję klasy PełndGodzina dziedziczącą z klasy Godzina, której obiekty przechowują dodatkową zmienną typu String o nazwie sekundy. Klasa ta powinna zawierać poprawną definicję konstruktora klasy PelnaGodzina

Ad.1 Godzina gg = new Godzina (18:43);
Ad.2 public string getgodzina() {return godzina; }
Ad.3 Godzina gg= new Godzina();
gg.getGodzina();

Na 4 i 5 nie mam pomysłu... jestem bardzo początkujący z javy więc prosiłbym o sprawdzenie i pomoc w tych zadaniach.

0

Ad.2:

Zdefiniuj wewnątrz klasy metodę sprawdzGodzine() sprawdzająca, czy podana poprzez parametr tej metody godzina jest zgodna z przechowywaną w obiekcie klasy Godzina.

0
class Godzina {
	private String godzina;

	//ad 1
	public void Godzina(String godzina) {
		this.godzina = godzina;
	}
	//ad 2
	public boolean sprawdzGodzine(String s) {
		return godzina.equals(s);
	}
}

//ad3
Godzina g = new Godzina("18:45");
g.sprawdzGodzine("18:45");

//ad 4
class RozkladJazdy {
	private ArrayList<Godzina> godziny = new ArrayList<Godzina>();
	public void dodajGodzine(Godzina g) {
		godziny.add(g);
	}
}

//ad 5
class PelnaGodzina extends Godzina {
	String sekundy;
	PelnaGodzina(String g) {
		super(g);
	}
}


1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1