kilka prostych pytań od początkującego

0

Witam, piszę sobię właśnie aplikację ,która ma za zadanie odnaleźć na ekranie dany pixel/ pixele i przemieścić w to miejsce kursor myszy.
Wszystko działa w miarę ok jak do tej pory. Jestem bardzo początkujący jeżeli chodzi o programowanie a samą aplikację robie przy pomocy filmiku znalezionego na jewtubie.
Chciałbym jednak nieco zmienić aplikację, tak aby działała automatycznie po włączeniu oraz była zapętlona, tzn szukała pixeli cały czas i cały czas trzymała kursor w ich miejscu. Oto mój kod:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class frmMain : Form
  {
    public frmMain()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      Bitmap bmpScreenshot= Screenshot();

      Point location;
      bool success= FindBitmap(Properties.Resources.bmpLogin, bmpScreenshot, out location);
      Cursor.Position = location;

    }

    private Bitmap Screenshot()
    {
      Bitmap bmpScreenshot = new Bitmap(Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width, Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height);
      Graphics g = Graphics.FromImage(bmpScreenshot);
      g.CopyFromScreen(0, 0, 0, 0, Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size);
      return bmpScreenshot;

    } 

          private Boolean FindBitmap(Bitmap bmpNeedle, Bitmap bmpHaystack, out Point location)

    { 

    for( int outerX=0; outerX< bmpHaystack.Width- bmpNeedle.Width; outerX++)
       {
       for( int outerY=0; outerY< bmpHaystack.Height- bmpNeedle.Height; outerY++)
       {
       for( int innerX=0; innerX< bmpNeedle.Width; innerX++)
       {
       for( int innerY=0; innerY< bmpNeedle.Height; innerY++)
       {
       Color cNeedle=bmpNeedle.GetPixel(innerX,innerY);
         Color cHaystack= bmpHaystack.GetPixel( innerX+ outerX, innerY+outerY);

         if (cNeedle.R != cHaystack.R || cNeedle.G != cHaystack.G || cNeedle.B != cHaystack.B)
         {
         goto notFound;

         }

       }

       }location = new Point(outerX,outerY);
       return true;
       notFound:
         continue;
       }

       }location= Point.Empty;
            return false;

    }

    }

}

Za wszelkie rady serdecznie dziękuję i pozdrawiam.

0

Ja wiem jak to zrobić, ale nie powiem bo przeczuwam że robisz bota do gry.

0

@bobozord

petla while i niech wywoluje ta funkcje sprawdzajaca ciagle w petli. Mozesz zrobic jakis interwal np 50 ms.

0

zrobiłem pętlę
while (Cursor.Position != location)
i jest dobrze, jednak program zamiast ruszyć myszę w kierunku poszukiwanych pixeli ,wywala Mi kursor w lewy górny róg ekranu.
Dlaczego tak się dzieje?

0

Witam! Myszka lata w lewy górny róg z tego powodu, że zawsze jest ustawiany Point.Empty.
Wysyłam zmienioną funkcje FindBitmap().


private Boolean FindBitmap(Bitmap bmpNeedle, Bitmap bmpHaystack, out Point location)
    {

      for (int outerX = 0; outerX < bmpHaystack.Width - bmpNeedle.Width; outerX++)
      {
        for (int outerY = 0; outerY < bmpHaystack.Height - bmpNeedle.Height; outerY++)
        {
          for (int innerX = 0; innerX < bmpNeedle.Width; innerX++)
          {
            for (int innerY = 0; innerY < bmpNeedle.Height; innerY++)
            {
              Color cNeedle = bmpNeedle.GetPixel(innerX, innerY);
              Color cHaystack = bmpHaystack.GetPixel(innerX + outerX, innerY + outerY);

              if (cNeedle.R != cHaystack.R || cNeedle.G != cHaystack.G || cNeedle.B != cHaystack.B)
              {
                continue;
              }
              else
              {
                location = new Point(outerX, outerY);
                return true;
              }
            }
          }
        }
      }
      location = Point.Empty; 
      return false;
    }

Unikaj używania goto tam gdzie nie jest potrzebne i usuń niepotrzebne fragmenty kodu np: metody frmMain_Load().

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0