Problem z GUI w Javie

0

Napisałem sobie klasę (na podstaiwe tego, co znalazłem w necie):

import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.RenderingHints;
import java.io.IOException;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.DocumentEvent;
import javax.swing.event.DocumentListener;
import javax.swing.text.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import javax.imageio.ImageIO;

public class Emotes extends JEditorPane {

  public Emotes() {
    super();
    this.setEditorKit(new StyledEditorKit());
    this.initListener();
  }

  private void replace (String text, StyledDocument doc, ImageIcon icon, int start, String what) throws BadLocationException
  {
    int i = text.indexOf(what);
    while(i >= 0) 
    {
      final SimpleAttributeSet attrs = new SimpleAttributeSet(doc.getCharacterElement(start+i).getAttributes());
      if (StyleConstants.getIcon(attrs) == null)
      {
        StyleConstants.setIcon(attrs, icon);
        doc.remove(start+i, what.length());
        doc.insertString(start+i,what, attrs);
      }
      i = text.indexOf(what, i+what.length());
    }
  }

  private void initListener() {
    getDocument().addDocumentListener(new DocumentListener(){
      @Override
      public void insertUpdate(DocumentEvent event) {
        final DocumentEvent e=event;
        SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
          @Override
          public void run() {
            if (e.getDocument() instanceof StyledDocument) {
              try {
                StyledDocument doc=(StyledDocument)e.getDocument();
                int start= Utilities.getRowStart(Emotes.this,Math.max(0,e.getOffset()-1));
                int end=Utilities.getWordStart(Emotes.this,e.getOffset()+e.getLength());
                String text=doc.getText(start, end-start);


                replace(text, doc, createEmoticon("wink.png"), start, ";)");
                replace(text, doc, createEmoticon("wink.png"), start, "<wink>");
                replace(text, doc, createEmoticon("sad.png"), start, ":(");
                replace(text, doc, createEmoticon("sad.png"), start, "<sad>");
                replace(text, doc, createEmoticon("smile.png"), start, ":)");
                replace(text, doc, createEmoticon("smile.png"), start, "<smile>");

              } catch (BadLocationException e1) {
                e1.printStackTrace();
              }
            }
          }
        });
      }
      @Override
      public void removeUpdate(DocumentEvent e) {
      }
      @Override
      public void changedUpdate(DocumentEvent e) {
      }
    });
  }

  static ImageIcon createEmoticon(String icon)
  {
    BufferedImage img = null;
    try
    {
      img = ImageIO.read(new File(icon));
      Graphics g = img.getGraphics();
      ((Graphics2D)g).setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    }catch (IOException ex)
    {
    }
    return new ImageIcon(img);
  }
}

No i to działa. Ale mam główne okno aplikacji dziedziczące po JFrame, który ma przycisk "Napisz", po którego wciśnięciu pokazuje się okienko JDialog, o tak:

Pisadlo pisz = new Pisadlo(this, true);
pisz.setVisible(true);

w którym mam JScrollPane, a na nim JEditorPane. Kiedy chcę dodać "custom code", żeby w tym okienku też mi zamieniało tekst na emotki, o tak:

zrzut_ekranu7.png

to to co prawda działa, ale nie zamienia ":)" na obrazki. Co jest źle?

0

Dodam, że głównym moim celem, jest zamiana tekstu ":)" (uśmieszków) na obrazki w tym okienku "Pisadlo"

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1