Jak wyszukać słowo w tekście? (delphi)

0

Mam tekst w memo1 (delphi)

Ala ma kota.

Jak wyszukać słowo "ma" i skopiować do memo2?

0
procedure TForm1.FDFind(Sender: TObject);
var
 sText: string;
 StartFrom, FoundPos: integer;

tekst : string;

begin

 if PreviousFoundPos = 0 then

  FD.Options := FD.Options - [frFindNext];

 if not (frFindNext in FD.Options) then begin 
  sText := RE.Text;
  StartFrom := 1;
 end
 else begin 

  StartFrom := PreviousFoundPos + Length(FD.Findtext);

  sText := Copy(RE.Text, StartFrom, Length(RE.Text) - StartFrom + 1);
 end;

 if frMatchCase in FD.Options then 

  FoundPos := Pos(FD.FindText, sText)
 else

  FoundPos := Pos(UpperCase(FD.FindText), UpperCase(sText));

 if FoundPos > 0 then begin

  PreviousFoundPos := FoundPos + StartFrom - 1;

  RE.SelStart := PreviousFoundPos - 1;
  RE.SelLength := Length(FD.FindText);
  RE.SetFocus;
 tekst:=FD.FindText;
memo2.Lines.Add(tekst);
 end
 else
  ShowMessage('Nie Odnaleziono "' + FD.FindText + '"');

end;
0

Eloszek mnie ubiegł, ale jest prostszy sposób, jeżeli chodzi tylko o skopiowanie konkretnego słowa i nie trzeba do tego "zatrudniać" komponentu TFindDiaog.

const
 FindWhat = 'ma';
var
 S : string;
 X : integer;
begin
 S := Memo1.Text;
 X := Pos(FindWhat, S);
 if X > 0 then
  Memo2.Text := Copy(S, X, Length(FindWhat));
end;

I szczerze polecam zapoznanie się również z jakimiś kursami Delphi czy kompendium na tej stronie, by nie pytać o banalne podstawy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0