Znajdywanie liczb w stringu

0

Czy jest jakaś gotowa funkcja która znajduje liczby w stringu? np.

string m("Ucze sie stringa 1 miesiac czyli dokladnie 30 dni");

czyli liczby 1 i 30

0

Wyrażenia regularne? Nie wiem jakie funkcje za to odpowiadają w C++, ale na pewno wujek google zna odpowiedź

1

Jest, ale pojawi się w standardzie dopiero w C++11 a mianowicie wyrażenia regularne. Możesz użyć Boost::RegExp lub zobaczyć czy twój kompilator już ma zaimplementowane je w bibliotece standardowej.

0

A można sprawdzić przecież czy dany znak jest liczbą czy nie.

0
void func(string text){
  string::iterator it;
  short n=0;
  std::getline(std::cin, text)
  for(it = text.begin(); it < text.end(); it++)
      if('1' <= *it <= '9') n++;
  printf("%hd", n);
}

problem taki, że dla string text("Ula ma 2 koty i 3 psy") zamiast wypisać na output 2, wyświetla 21 :/

1

if('1' <= *it <= '9')

Za takie coś powinni cię rozstrzelać.

Ma być:

if (('1' <= *it) && (*it <= '9'))
1
Sarrus napisał(a)

Wyrażenia regularne? Nie wiem jakie funkcje za to odpowiadają w C++, ale na pewno wujek google zna odpowiedź

Boost::Xpressive - http://www.boost.org/doc/libs/1_41_0/doc/html/xpressive.html
Boost::Regex - http://www.boost.org/doc/libs[...]ibs/regex/doc/html/index.html
MS Greta - http://research.microsoft.com[...]293-34c054efe749/default.aspx
POSIX regex.h - http://pubs.opengroup.org/onl[...]9695399/basedefs/regex.h.html

Osobiście polecam nr 1.

Na pytanie w wątku odpowiada ta strona:
http://bit.ly/nbHNw2

0

Napisałem taką funkcje, która sprawdza ile jest liczb i wyrazów w zdaniu:

void func(string text, short n, short w){
  string::iterator it;
  while(std::getline(std::cin, text)){
  n = 0; w =0;
  for(it = text.begin(); it < text.end(); it++){
      if('1' <= *it && *it <= '9') n++;
      else if(*it == ' ' && ('A' <=*(it-1) && *(it-1) <= 'z')) w++;
      else if(it == text.end()-1 && ('A' <= *it && *it <= 'z')) w++;
  }
  if(n==0 || w==0) continue;
  printf("%hd %hd\n", n, w);
  }
}

Czy ktoś jest w stanie napisać taką funkcje prościej?

0

Nie ogarniam za bardzo dlaczego używasz argumentów funkcji zamiast deklarować zmienne lokalne.

0

Może nie krócej, ale prościej:

#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <ctype.h>

/*
 * 
 */
int main(int argc, char** argv) {

  char napis[999];
  gets(napis);

  int liczniki[3] = {0, 0, 0};

  int poprzedniTyp = 2;
  for (int i = 0; napis[i] != '\0'; i++) {
    unsigned char c = napis[i];
    int typ;
    if (isdigit(c)) {
      typ = 0;
    } else if (isalpha(c)) {
      typ = 1;
    } else {
      typ = 2;
    }
    if (poprzedniTyp != typ) {
      liczniki[typ]++;
    }
    poprzedniTyp = typ;
  }
  printf("liczb: %d, slow: %d\n", liczniki[0], liczniki[1]);

  return EXIT_SUCCESS;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0