[C++]Problem z ładowaniem do pamięci bazy z pliku

0

Witam.

Mam problem. Otóż pracuje nad programem bazodanowym w którym rekordy będą zapisane w pliku XML no i teraz jestem na etapie pisania części odpowiedzialnej za ładowanie pliku do pamięci jednak napotkałem problem a mianowicie przy wczytywaniu bazy Ignorowane są wszystkie wpisy zaczynające się które są większe indeksem od 1.

Plik który program odczytuje wygląda tak:

<tg>elo</tg>
<tg>Baza</tg>
<entry>
  <elo>Kulfon</elo>
  <Baza>Plik</Baza>
</entry>
<entry>
  <elo>Kulfony1</elo>
  <Baza>Pliki</Baza>
</entry>
<entry>
  <elo>Kulfony2</elo>
  <Baza>Plik3</Baza>
</entry>
<entry>
  <elo>Kulfony3</elo>
  <Baza>Plik4</Baza>
</entry>

Czyli dla tego pliku program nie zależnie od podanej Pozycji w bazie wyświetla tylko kulfon i plik.

Tu zamieszczam kody źródłowe programu
DbControl.cpp:

#include "DbControl.h"
void DB::CreateDatabase(string PathDb)
{
  Dbase = new XMLParser;
  Dbase -> LoadFile(PathDb);
  if(Dbase->IsLoadFile()==true)
  {
    Db.resize(1);
    Db[0] = Dbase -> GetTagValues("tg");
    vector <string> Tmp;
    vector <string>Ttmp;
    Tmp = Dbase -> GetTagValues("entry");
    Db.resize(Tmp.size()+1);
    for(int z=0; z<Db[0].size(); z++)
    {
      Ttmp.resize(Tmp.size()+1);
      Ttmp = Dbase->GetTagValues(Db[0][z]);
      for(int i=1; i<Ttmp.size()+1; i++)
      {
      Db[i].push_back(Ttmp[z]);
      }
      Ttmp.clear();
    }
  }
}
string DB::GetEntryById(int x, int y)
{
  return Db[x][y-1];
} 

XmlParser.cpp:

#include "XmlParser.h"

using namespace std;
void XMLParser::LoadFile(string FileName)
{
  file_o.open(FileName.c_str(),ios::out);
  NameFile = FileName;
  while(!file_o.eof())
  {
    string tmp;
    getline(file_o,tmp);
    BuffFile+=tmp;
  }
  file_o.close();
}
string XMLParser::GetBuffer()
{
  return BuffFile;
}
vector<string> XMLParser::GetTagValues(string Name)
{
  vector<string> Values;
  int Istag = 0;
  for(int i=0; i<BuffFile.length(); i++)
  {
    if(BuffFile.substr(i,Name.length()+3)=="</"+Name+">" && Istag>=0)
    {
      Values.push_back(BuffFile.substr(Istag,(i-Istag)));
      i+=Name.length()+3;
      Istag = -1;
    }
    if(BuffFile.substr(i,Name.length()+2)=="<"+Name+">")
    {
      i+=Name.length()+2;
      Istag = i;
    }

  }
  return Values;
}
void XMLParser::SaveFile(string Values)
{
  file_w.open(NameFile.c_str(),ios::out|ios::in|ios::trunc);
  file_w << Values;
  file_w.close();
}
int XMLParser::IsLoadFile()
{
  if(BuffFile.length()>0) return 1;
  else return 0;
}

main.cpp:

 #include <iostream>
#include <cstdlib>
#include "DbControl.h"
#include "XmlParser.h"
#include <vector>
using namespace std;

int main()
{
  vector<string>tmp;
  XMLParser*plik = new XMLParser;
  plik->LoadFile("a.txt");
  tmp = plik->GetTagValues("Baza");

  for(int i=0; i<tmp.size(); i++)
  {
    cout<<tmp[i]<<endl;
  }
  DB*base = new DB;
  base ->CreateDatabase("a.txt");
  cout<<base ->GetEntryById(3,1);
}
0

zamiast pisać własny parser, który na 100% nie jest zgodny ze standardem, lepiej użyć gotowej do tego biblioteki.

0

Wpadłem na to co jest dokładnie problemem. Chodzi tu o metodę CreateDatabase z klasy DB a dokładnie o ten fragment kodu:

 Ttmp = Dbase->GetTagValues(Db[0][z]);
      for(int i=1; i<Ttmp.size()+1; i++)
      {
      Db[i].push_back(Ttmp[z]);
      }

Bo przy wywoływaniu np

cout<<Ttmp[1]; 

odpowiednie wartości tych danych są wyświetlane. Jednak dalej nie wiem jak go rozwiązać.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0