Osoby zainteresowane tematyką tworzenia w C++ softu (Windows, Linux, w tym programy pod konsolę, aplikacje okienkowe) do obsługi urządzeń elektronicznych (programowanie interfejsów wejścia / wyjścia, obsługa plików / logowanie zdarzeń na podstawie kalendarza i czasu) zapraszam do udziału we współtworzeniu pierwszej tego typu otwartej bazy informacyjnej (gotowe rozwiązania, przykłady, niezbędne informacje, narzędzia) http://marwroc.wordpress.com Kontakt: [email protected]