Jak wylosować liczby bez powtórzeń?

0
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace soku111
{
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      int[] data = new int[3];

      Random losuj = new Random();
      for (int i = 0; i < data.Length; i++)
      {
        data[i] = losuj.Next(0, 3);//losujemy cyfry z przedziału 0-3
      }
      
      //wylosowane Liczby
      for (int i = 0; i < data.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine(data[i].ToString());
      }
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
 

Niestety w ten sposób cyfry się powtarzają.

0

Tworzysz tablicę losowanych liczb. Wrzucasz wylosowaną liczbę do tablicy, ale tylko jeśli stwierdzisz, że jej tam jeszcze nie ma(binary search). To tyle na ten temat.

0

Chyba robię coś źle.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace soku111
{
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      
      int[] wylowaneLiczby = new int[4];

      Random losuj = new Random();
      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
        int x = losuj.Next(0, 3);//losujemy cyfry z przedziału 0-3
        if(x!=wylowaneLiczby[i])
        {
          wylowaneLiczby[i] = x;
        }

      }
      
      //wylosowane Liczby
      Console.WriteLine(wylowaneLiczby[0]);
      Console.WriteLine(wylowaneLiczby[1]);
      Console.WriteLine(wylowaneLiczby[2]);
      Console.WriteLine(wylowaneLiczby[3]);
     
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
 
0
namespace soku111
{
  class Program
  {
     static void Main(string[] args)
    {
      int[] Liczby = new int[4];
      for (int i = 0; i < 4; ++i) Liczby[i]=i;
      for (int i = 3; i > 0; --i)
       {
        int p=losuj.Next(0,i);
        if(i!=p)
         {
         int t=Liczby[i]; Liczby[i]=Liczby[p]; Liczby[p]=t;
         }
       }
      Console.WriteLine(Liczby[0]);
      Console.WriteLine(Liczby[1]);
      Console.WriteLine(Liczby[2]);
      Console.WriteLine(Liczby[3]);
 
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
0

Dzięki za kod, tylko przydało by się teraz trochę wyjaśnienia. Teraz chce zrobić inne losowanie. Chce wylosować trzy liczby z przedziału 0, listaImion.Count. Czy jest to możliwe?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace soku111
{
  class Program
  {
    
    static void Main(string[] args)
    {
      List<string> listaImion = new List<string>();
      listaImion.Add("Marcin");
      listaImion.Add("Dawid");
      listaImion.Add("Roman");
      listaImion.Add("Michał");
      listaImion.Add("Adam");
      listaImion.Add("Danie");
      listaImion.Add("Gosia");
      listaImion.Add("Sylwia");
      listaImion.Add("Paweł");
      listaImion.Add("Piotr");
      listaImion.Add("Monika");
      listaImion.Add("Patrycja");
      listaImion.Add("Julita");
      Random losuj = new Random();
      int[] Liczby = new int[3];
      for (int i = 0; i < 3; ++i) 
        Liczby[i] = i;
      
      for (int i = 2; i > 0; --i)
      {
        int p = losuj.Next(0, i);
        if (i != p)
        {
          int t = Liczby[i]; Liczby[i] = Liczby[p]; Liczby[p] = t;
        }
      }
      Console.WriteLine(Liczby[0]);
      Console.WriteLine(Liczby[1]);
      Console.WriteLine(Liczby[2]);

      Console.ReadLine();
    }
  }
}
 
0

W tablice liczby wpisz numery wszystkich imion.
Pętla losująca wystarczy że zrobi trzy kroki. Czyli:

for(int i=ile-1;i>ile-4;--i)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1