tablica list

0

Witam,

mam

taki fragment kodu dotyczący list chodzi o ustawieniu głowy listy na wartość NULL

lista *head[7];

for(int i=0; i<7; i++)
{
	head[i]=NULL;
}

i tutaj wszystko działa, ale ja chcę żeby wielkość tej tablicy była odczytywana z pliku, więc ma być "n", ale nie mogę tego zrobić tak żeby działało.

Proszę o pomoc.

a tu cały kod:

// pactise.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <time.h>

using namespace std;

struct lista
{
	double x;
	lista *next;
};

void insert(lista *&head, double x)
{
	lista *wsk;

	if (head==NULL)
	{
		head=new lista;
		head->x=x;
		head->next=NULL;

	}
	else
	{
		wsk= new lista;
		wsk->next = head;
		wsk->x=x;
		head=wsk;
	}
}

void view(lista *head)
{

	while(head!=NULL)
	{
		cout << head->x << " ";

		head=head->next;
	}
}int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

	float x,y,wart;
	int n,nr;	FILE *plik=fopen("dane.txt","r");

	if(plik==NULL) cout<< "dupa" << endl;
	else
	{


	fscanf(plik,"%d", &n);
	
	
	lista *head[7];

	for(int i=0; i<7; i++)
	{
		head[i]=NULL;
	}
	
	while(!feof(plik))
	{
		fscanf(plik,"%d %f", &nr, &wart);

		
		insert(head[nr],wart);
		
	}

	for(int i=0; i<7; i++)
	{
		view(head[i]);
		cout << endl;
	}
	}
	fclose(plik);

	system("pause");
}


 
0

poczytaj o tablicach dynamicznych i operatorach new/delete

0

gdy zrobię dynamicznie lista *head= new lista[n]; to wtedy w pętli, nie przyjmuje mi tego "head[i]=NULL;"

0
        lista **head=new lista*[n];

        memset(head,0,n*sizeof(lista*)); // lub // for(int i=0;i<n;++i) head[i]=0; 
0

dzięki, a możesz jeszcze to wytłumaczyć, to jest wskaźnik wskaźnika?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1