Wątek przeniesiony 2022-04-14 13:01 z Inne języki programowania przez Shalom.

Koltin/jetpack compose - rozmieszczenie slidera

0

Zrobiłem taki layout za pomocą jetpack compose:
screenshot-20220414002306.png

Teraz potrzebuję to nieco zmodyfikować do takiej postaci ( tablet):
screenshot-20220414001851.png
Myślałem, że da się to zrobić, a pomocą Row i Column ale wygląda na to, że nie.
Proszę o jakieś wskazówki.

0

Powinieneś być w stanie zrobić to za pomocą Row i Column, opisz swój problem dokładniej.

Btw, poprawny dział powinien być Mobilne.

0

Pokombinowałem i jest lepiej :-) ale...wygląda to tak ( na razie ćwiczę dwa slidery):
screenshot-20220414200244.png
a oba prostokąty powinny być identyczne bo mają ustawione dokładnie takie same parametry . Dlaczego tak jest ?
Domyślam się, że czerwony jako pierwszy przykrywa ten żółty ale dlaczego nie są rozsunięte proporcjonalnie?
Wiem że pytania na poziomie przedszkola ale na takim właśnie poziomie jestem :-)

Tu kod:

package com.example.rozmiarslidera

import android.os.Bundle
import android.transition.Slide
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.compose.foundation.background
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.material.*
import androidx.compose.runtime.*
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
import androidx.compose.ui.unit.Dp
import androidx.compose.ui.unit.dp
import com.example.rozmiarslidera.ui.theme.RozmiarSlideraTheme
import kotlin.math.roundToInt

class MainActivity : ComponentActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContent {
      RozmiarSlideraTheme {
        // A surface container using the 'background' color from the theme
        Surface(
          modifier = Modifier.fillMaxSize(),
          color = MaterialTheme.colors.background
        ) {
          MainContent()
        }
      }
    }
  }
}

@Composable
fun MainContent(){
  var sliderPosition_1 by remember { mutableStateOf(0F)}
  var sliderPosition_2 by remember { mutableStateOf(0F)}
Row(
  modifier = Modifier
    .fillMaxWidth()
    .background(Color.DarkGray)
    .padding(12.dp),
verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,
horizontalArrangement = Arrangement.Center
) {
  Box(
    Modifier
      .background(Color.Red)
      .fillMaxSize(0.5F)
      //.fillMaxWidth()
  ) {
    Text(
      text = " Position: ${(sliderPosition_1 *100).roundToInt()}",
    )
    Slider(
      value = sliderPosition_1,
      onValueChange = {sliderPosition_1= it} )
  }

  Box(
    Modifier
      .background(Color.Yellow)
      .fillMaxSize(0.5F)
  ) {
    Text(
      text = " Position: ${(sliderPosition_2 *100).roundToInt()}",
    )
    Slider(
      value = sliderPosition_2,
      onValueChange = {sliderPosition_2= it} )
  }
}


}
0

Jeszcze małe poprawki i wygląda na to, że one są jednak obok siebie:

screenshot-20220414202113.png
Tu poprawiony kod:

Box(
    Modifier
      .background(Color.Yellow)
      .fillMaxSize(0.3F)
      .padding(12.dp)
      .background(Color.LightGray)

0

Z tekstem idzie łatwo i zgodnie z oczekiwaniami:
screenshot-20220414205408.png

@Composable
fun MainContent(){
Row(
  Modifier
    .background(Color.Red)
    .fillMaxSize(0.3F)
    .padding(12.dp)
    .background(Color.LightGray),
  verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,
horizontalArrangement = Arrangement.Center


) {
  Column(Modifier
    .background(Color.Red)
  ) {
    Text(
      text = " Pierwsze pole",
    style = MaterialTheme.typography.h4
      )


    Text(
      text = " Drugie pole",
          style = MaterialTheme.typography.h4
    )
  }

  Column(Modifier
    .background(Color.Yellow)

  ) {
    Text(
      text = " Pierwsze pole",
      style = MaterialTheme.typography.h4)
    Text(
      text = " Drugie pole",
      style = MaterialTheme.typography.h4)
  }
}

}

0

Przy czterech polach jest też ciekawie
screenshot-20220414230448.png

A to tylko taki prosty zabieg:

Column() {
            MainContent()
            MainContent()
          }
0

Odpowiadam sobie sam:
screenshot-20220415132859.png
Utworzyłem drugą, bliźniaczą funkcję i to zadziałało ponieważ niezależnie mogłem zmienić rozmiar dolnych boxów.
Nie do końca rozumiem jak to działa( wymiarowanie) i ustawiam to na wyczucie ale efekt jest taki jaki chciałem uzyskać.

 Column(
            
          ) {
            MainContent()
            MainContent_2()
          }

Tu różnice w rozmiarach boxów w kolejności:
Górny lewy:

.fillMaxWidth(0.49F)
        .fillMaxHeight(0.3F)

Górny prawy:

.fillMaxWidth(1F)
        .fillMaxHeight(0.3F)

Dolny lewy:

.fillMaxWidth(0.49F)
        .fillMaxHeight(0.45F)

Dolny prawy:

.fillMaxWidth(1F)
        .fillMaxHeight(0.45F)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1