React-Redux fetch API

0

Witam, tworzę aplikację walutową na której uczę się użycia Redux z reactem. Metoda fetch pobiera mi dane, widzę je w konsoli, jednak gdy próbuję po nie sięgnąć wyskakuje mi błąd. Rozumiem, że jest to spowodowane tym, że zanim dane się załadują ja próbuję użyć danych ze store. Pytanie moje brzmi: Jak poprawnie uzyskać dostęp do danych?

1

Nie podałeś żadnych informacji w postaci kodu, którego używasz.

Żeby użyć danych z fetch'a potrzebujesz metody then:

fetch(url).then(response => response.json()).then(json => {
 useData(json);
});

całość polega na napisaniu funkcji useData, która używa tych danych.

0

moja akcja wygląda tak :

export function fetchCurrency() {
 return function(dispatch) {
  fetch("https://api.exchangeratesapi.io/latest")
   .then(res => {
    return res.json();
   })
   .then(res => {
    dispatch({ type: "FETCH_CURRENCY", payload: res });
   })
   .catch(err => {
    console.log(err);
   });
 };

Pobiera mi dane, widzę je w konsoli ale nie mogę z nimi pracować

1

W skrócie potrzebujesz:

 1. reducera, który dostając FETCH_CURRENCY zaktualizuje stan Redux o payload.
 2. funkcji mapStateToProps, która zamieni stan reduxa na propsy komponentu.
 3. połączyć komponent z funkcją mapStateToProps (connect)
0

Mój reducer:

const initialState = {
 currency: []
};

export default function(state = initialState, action) {
 switch (action.type) {
  case "FETCH_CURRENCY":
   return {
    ...state,
    currency: action.payload
   };
  default:
   return state;
 }
}

Mam też Mapstatetoprops i mapDispatchtoProps :

const mapStateToProps = state => {
 console.log(state.currency.rates);
 return { data: state };
};

const mapDispatchToProps = dispatch =>
 bindActionCreators(
  {
   fetchCurrency
  },
  dispatch
 );

export default connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps)(App);
1

No to wystarczy użyć tych danych w komponencie App jako this.props.data. Może problem leży gdzieś indziej? Wyświetla się jakiś błąd?

0

Pobieram dane przez componentDidMount. Sprawdzam konsolę i widzę dane w konsoli:

{rates: {…}, base: "EUR", date: "2019-12-17"}

gdy jednak próbuję je pokazać ze store {this.props.data.currency.CAD} wyskakuje TypeError: Cannot read property 'props' of undefined. Nie mam pojęcia jak do tego podejść

1

Pokaż kod i jego kontekst, który wyświetla błąd.

0
import React from "react";
import { connect } from "react-redux";
const CurrencyConverter = () => {
 return (
  <>
   <h1>Currency Coverter APP</h1>
   <h3>Convert Euro to => {this.props.data.currency.CAD}</h3>
   
  </>
 );
};

const mapStateToProps = state => {
 return { data: state };
};

export default connect(mapStateToProps)(CurrencyConverter);

w konsoli pokazuje, że błąd jest tutaj => ```

Convert Euro to => {this.props.data.currency.CAD}

</p>
1
const CurrencyConverter = props => {
 return (
  <>
   <h1>Currency Coverter APP</h1>
   <h3>Convert Euro to => {props.data ? props.data.currency.CAD : "Loading..."}</h3>

  </>
 );
};

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1