Witam,

próbuję utworzyć komunnikację w aplikacji poprzez redux'owy state, ale napotykam na problemy. Chcę wyświetlić modala korzystając ze state'a reduxa.

Mam zdefiniowane akcje:


export function toggle() {
  return {
    type: 'MODAL_TOGGLE',
  };
}

export function open() {
  return {
    type: 'MODAL_OPEN',
  };
}

export function close() {
  return {
    type: 'MODAL_CLOSE',
  };
}

Container:


import { connect } from 'react-redux';
import * as ModalActions from '@redux/modals/actions';
import FindHelpModalRender from './FindHelpModalView';

const mapStateToProps = state => ({
  isOpen: state.isOpen
});

const mapDispatchToProps = {
  toggleModal: ModalActions.toggle,
  openModal: ModalActions.open,
  closeModal: ModalActions.close
};

exports.FindHelpModal = connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps)(FindHelpModalRender);

View:


import React, {Component, PropTypes} from 'react';
import {Text, StyleSheet, View, TouchableOpacity} from 'react-native';
import Modal from 'react-native-modal';
import CloseButton from '@components/ui/CloseButton';

class FindHelpModalView extends Component {

  static componentName = 'FindHelpModalView';

  static propTypes = {
    isOpen: PropTypes.bool,
  };

  static defaultProps = {
    isOpen: false
  };

  constructor(props)
  {
    super(props);
    this.state = {isModalVisible: this.props.isOpen};
  }

  _showModal = () => this.setState({isModalVisible: true});

  _hideModal = () => this.setState({isModalVisible: false});

  render()
  {

    const { isOpen } = this.props;

    return (
        <View>
          <Modal isVisible={isOpen}>
            <View style={styles.content}>
              <View style={styles.wrapper}>
                <View style={styles.backgroundButton}>
                  <CloseButton hideModal={this._hideModal.bind(this)}/>
                </View>
                <View style={styles.backgroundText}>
                  <Text style={styles.text}>Whoops, that zip code doesn't
                    look quite right</Text>
                </View>
              </View>
            </View>
          </Modal>
        </View>
    )
  }
}

const styles = StyleSheet.create({
  ...
  }
});

export default FindHelpModalView;

i z pozomu tego komponentu chcę wyświetlić tego modala:


import {StyleSheet, View, Text, Image, TextInput, TouchableHighlight} from 'react-native';
import React, {Component, PropTypes} from 'react';
import {AppStyles, AppSizes, AppFonts, AppColors} from '@theme/';
import LinearGradient from 'react-native-linear-gradient';
import {connect} from 'react-redux';
import Modal from '@containers/FindHelp/modalView/FindHelpModalContainer';
import * as ModalActions from '@redux/modals/actions';

const mapStateToProps = state => ({
  modalIsOpen: state.isOpen,
});

const mapDispatchToProps = {
  toggleModal: ModalActions.toggle,
  openModal: ModalActions.open,
  closeModal: ModalActions.close,
};

const styles = StyleSheet.create({
  ...
});

class FindHelp extends Component {

  static componentName = 'FindHelp';

  constructor(props)
  {
    super(props);
    this.state = { text: 'Enter Zip Code'};

    FindHelp.propTypes = {
      modalIsOpen: PropTypes.func.isRequired,
    };

    this.checkZipCode = () => {
      this.props.openModal();
    }
  }

  render()
  {
    return (
        <LinearGradient {...AppStyles.gradientStyle} style={[styles.background]}>
          <Modal />
          <View style={[styles.wrapper]}>
            <Text style={[styles.textHead]}>FIND HELP</Text>
            <Text style={[styles.description]}>Mental health conditions are real, common and treatable.
              Enter your zip code below to find the nearest help today.
            </Text>
            <TextInput
                style={[styles.textInput]}
                onChangeText={(text) => this.setState({text})}
                placeholder={this.state.text}
                placeholderTextColor={AppColors.aquamarine}
                maxLength={5}
                keyboardType={'numeric'}
                underlineColorAndroid='rgba(0,0,0,0)'
            />
            <TouchableHighlight
                style={styles.submit}
                onPress={() => this.checkZipCode()}
                underlayColor='#fff'>
              <Text style={[styles.submitText]}>SEARCH</Text>
            </TouchableHighlight>
          </View>
        </LinearGradient>
    );
  }
}

export default connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps)(FindHelp);

pierwsze co to mam type is invalid -- expected a stringbut got object 'FindHelp'
a i na pewno coś innego pomieszałem. Właśnie coś mam problem ze zrozumieniem tego redxa, może ktoś będze wiedział gdzie jest błąd i jak to wyprostować?