Jak ustawić rozmieszczenie elementów (np. na center) w komórkach tabeli JTable?