Pisze program do obliczanias macierzy ale cos cienki jestem w javie!
Mam problem . nie wiem jak to zrobic zeby po wybraniu w box-e cyfry pojawiala mi sie tabela kwadratowa o takich rozmiarach. Pomocy!
oto kod :

import java.awt.;
import javax.swing.
;
import java.applet.;
import java.awt.event.
;

public class Macierze extends JApplet implements ActionListener{
public JTable t;
public JButton b;

public void init() {
  setSize(500,300);

  Color kolor = new Color(0,132,202);
  getContentPane().setBackground(kolor);
  getContentPane().setLayout(new GridLayout(0,2));

  JTable t = new JTable(20,20);

  t.setAutoResizeMode(JTable.AUTO_RESIZE_OFF);
  JScrollPane scroll = new JScrollPane(t);
  scroll.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Macierz kwadratowa"));
  getContentPane().add(scroll);

  JButton losowo = new JButton("Losowo");
  losowo.setBounds(400,60, 80,25);
  losowo.setBackground(Color.yellow);
  losowo.addActionListener(this);
  getLayeredPane().add(losowo);

  JButton ustaw = new JButton("Ustaw");
  ustaw.setBounds(400,160, 80,25);
  ustaw.setBackground(Color.yellow);
  ustaw.addActionListener(this);
  getLayeredPane().add(ustaw);

  String[] rozmiar = {"2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20"};
  JComboBox box = new JComboBox(rozmiar);
  box.setBounds(260,10, 50,20);
  box.setBackground(Color.yellow);
  box.addActionListener(this);
  getLayeredPane().add(box);
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  String tmp = e.getActionCommand();
  if (tmp.equals("Usgaw"))
    t.setValueAt("A",1,1);

}

public void bClicked() {

}

}