Problem z uruchomieniem aplikacji z Apache Kafka

0

Hej,
Chciałem się pouczyć z tego repozytorium
https://github.com/pilloPl/shop

Niestety ma dość ubogie read.me, po ściągnięciu repozytorium, klasycznie uruchamiam testy, robię gradle build. Wszystko ok.

Jednak po uruchomieniu klasy Application (main) sypie mi błędem.

2020-08-19 13:21:53.657 INFO 6724 --- [.internal:2181)] org.apache.zookeeper.ClientCnxn     : Opening socket connection to server kubernetes.docker.internal/127.0.0.1:2181. Will not attempt to authenticate using SASL (unknown error)
2020-08-19 13:21:55.661 WARN 6724 --- [.internal:2181)] org.apache.zookeeper.ClientCnxn     : Session 0x0 for server null, unexpected error, closing socket connection and attempting reconnect


3:21:53.657 INFO 6724 --- [.internal:2181)] org.apache.zookeeper.ClientCnxn     : Opening socket connection to server kubernetes.docker.internal/127.0.0.1:2181. Will not attempt to authenticate using SASL (unknown error)
2020-08-19 13:21:55.661 WARN 6724 --- [.internal:2181)] org.apache.zookeeper.ClientCnxn     : Session 0x0 for server null, unexpected error, closing socket connection and attempting reconnect

java.net.ConnectException: Connection refused: no further information
	at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.checkConnect(Native Method) ~[na:1.8.0_222]
	at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.finishConnect(SocketChannelImpl.java:717) ~[na:1.8.0_222]
	at org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNIO.doTransport(ClientCnxnSocketNIO.java:361) ~[zookeeper-3.4.6.jar:3.4.6-1569965]
	at org.apache.zookeeper.ClientCnxn$SendThread.run(ClientCnxn.java:1081) ~[zookeeper-3.4.6.jar:3.4.6-1569965]

Więc pogooglowałem i wyszło, że to problem z zookeeper. Więc komendą uruchominiłem

docker run -d --name 7149 -e ZOOKEEPER_CLIENT_PORT=2181 -p 2181:2181 confluentinc/cp-zookeeper:latest

Ten błąd zniknął, jednak pojawił się kolejny

org.springframework.context.ApplicationContextException: Failed to start bean 'outputBindingLifecycle'; nested exception is org.I0Itec.zkclient.exception.ZkNoNodeException: org.apache.zookeeper.KeeperException$NoNodeException: KeeperErrorCode = NoNode for /brokers/ids
	at org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor.doStart(DefaultLifecycleProcessor.java:176) ~[spring-context-4.3.2.RELEASE.jar:4.3.2.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor.access$200(DefaultLifecycleProcessor.java:51) ~[spring-context-4.3.2.RELEASE.jar:4.3.2.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor$LifecycleGroup.start(DefaultLifecycleProcessor.java:346) ~[spring-context-4.3.2.RELEASE.jar:4.3.2.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor.startBeans(DefaultLifecycleProcessor.java:149) ~[spring-context-4.3.2.RELEASE.jar:4.3.2.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor.onRefresh(DefaultLifecycleProcessor.java:112) ~[spring-context-4.3.2.RELEASE.jar:4.3.2.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishRefresh(AbstractApplicationContext.java:874) ~[spring-context-4.3.2.RELEASE.jar:4.3.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.context.embedded.EmbeddedWebApplicationContext.finishRefresh(EmbeddedWebApplicationContext.java:144) ~[spring-boot-1.4.0.RELEASE.jar:1.4.0.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:544) ~[spring-context-4.3.2.RELEASE.jar:4.3.2.RELEASE]
	at org.springframework.boot.context.embedded.EmbeddedWebApplicationContext.refresh(EmbeddedWebApplicationContext.java:122) ~[spring-boot-1.4.0.RELEASE.jar:1.4.0.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.refresh(SpringApplication.java:759) ~[spring-boot-1.4.0.RELEASE.jar:1.4.0.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.refreshContext(SpringApplication.java:369) ~[spring-boot-1.4.0.RELEASE.jar:1.4.0.RELEASE]
	at org.springframework.boot.SpringApplication.run(SpringApplication.java:313) ~[spring-boot-1.4.0.RELEASE.jar:1.4.0.RELEASE]
	at io.pillopl.eventsource.shop.Application.main(Application.java:39) [main/:na]
Caused by: org.I0Itec.zkclient.exception.ZkNoNodeException: org.apache.zookeeper.KeeperException$NoNodeException: KeeperErrorCode = NoNode for /brokers/ids
	at org.I0Itec.zkclient.exception.ZkException.create(ZkException.java:47) ~[zkclient-0.7.jar:0.7]
	at org.I0Itec.zkclient.ZkClient.retryUntilConnected(ZkClient.java:995) ~[zkclient-0.7.jar:0.7]
	at org.I0Itec.zkclient.ZkClient.getChildren(ZkClient.java:675) ~[zkclient-0.7.jar:0.7]
	at org.I0Itec.zkclient.ZkClient.getChildren(ZkClient.java:671) ~[zkclient-0.7.jar:0.7]
	at kafka.utils.ZkUtils.getChildren(ZkUtils.scala:537) ~[kafka_2.11-0.9.0.1.jar:na]
	at kafka.utils.ZkUtils.getSortedBrokerList(ZkUtils.scala:172) ~[kafka_2.11-0.9.0.1.jar:na]
	at kafka.admin.AdminUtils$.createTopic(AdminUtils.scala:235) ~[kafka_2.11-0.9.0.1.jar:na]
	at kafka.admin.AdminUtils.createTopic(AdminUtils.scala) ~[kafka_2.11-0.9.0.1.jar:na]
	at org.springframework.cloud.stream.binder.kafka.admin.Kafka09AdminUtilsOperation.invokeCreateTopic(Kafka09AdminUtilsOperation.java:48) ~[spring-cloud-stream-binder-kafka-1.1.0.RELEASE.jar:1.1.0.RELEASE]
	at org.springframework.cloud.stream.binder.kafka.KafkaMessageChannelBinder$3.doWithRetry(KafkaMessageChannelBinder.java:488) ~[spring-cloud-stream-binder-kafka-1.1.0.RELEASE.jar:1.1.0.RELEASE]
	at org.springframework.retry.support.RetryTemplate.doExecute(RetryTemplate.java:276) ~[spring-retry-1.1.3.RELEASE.jar:na]
	at org.springframework.retry.support.RetryTemplate.execute(RetryTemplate.java:157) ~[spring-retry-1.1.3.RELEASE.jar:na]
	at org.springframework.cloud.stream.binder.kafka.KafkaMessageChannelBinder.createTopicAndPartitions(KafkaMessageChannelBinder.java:483) ~[spring-cloud-stream-binder-kafka-1.1.0.RELEASE.jar:1.1.0.RELEASE]
	at org.springframework.cloud.stream.binder.kafka.KafkaMessageChannelBinder.createTopicsIfAutoCreateEnabledAndAdminUtilsPresent(KafkaMessageChannelBinder.java:436) ~[spring-cloud-stream-binder-kafka-1.1.0.RELEASE.jar:1.1.0.RELEASE]
	at org.springframework.cloud.stream.binder.kafka.KafkaMessageChannelBinder.createProducerDestinationIfNecessary(KafkaMessageChannelBinder.java:230) ~[spring-cloud-stream-binder-kafka-1.1.0.RELEASE.jar:1.1.0.RELEASE]
	at org.springframework.cloud.stream.binder.kafka.KafkaMessageChannelBinder.createProducerDestinationIfNecessary(KafkaMessageChannelBinder.java:94) ~[spring-cloud-stream-binder-kafka-1.1.0.RELEASE.jar:1.1.0.RELEASE]
	at org.springframework.cloud.stream.binder.AbstractMessageChannelBinder.doBindProducer(AbstractMessageChannelBinder.java:98) ~[spring-cloud-stream-1.1.0.RELEASE.jar:1.1.0.RELEASE]
	at org.springframework.cloud.stream.binder.AbstractMessageChannelBinder.doBindProducer(AbstractMessageChannelBinder.java:53) ~[spring-cloud-stream-1.1.0.RELEASE.jar:1.1.0.RELEASE]
	at org.springframework.cloud.stream.binder.AbstractBinder.bindProducer(AbstractBinder.java:148) ~[spring-cloud-stream-1.1.0.RELEASE.jar:1.1.0.RELEASE]
	at org.springframework.cloud.stream.binding.ChannelBindingService.bindProducer(ChannelBindingService.java:113) ~[spring-cloud-stream-1.1.0.RELEASE.jar:1.1.0.RELEASE]
	at org.springframework.cloud.stream.binding.BindableProxyFactory.bindOutputs(BindableProxyFactory.java:208) ~[spring-cloud-stream-1.1.0.RELEASE.jar:1.1.0.RELEASE]
	at org.springframework.cloud.stream.binding.OutputBindingLifecycle.start(OutputBindingLifecycle.java:57) ~[spring-cloud-stream-1.1.0.RELEASE.jar:1.1.0.RELEASE]
	at org.springframework.context.support.DefaultLifecycleProcessor.doStart(DefaultLifecycleProcessor.java:173) ~[spring-context-4.3.2.RELEASE.jar:4.3.2.RELEASE]
	... 12 common frames omitted
Caused by: org.apache.zookeeper.KeeperException$NoNodeException: KeeperErrorCode = NoNode for /brokers/ids
	at org.apache.zookeeper.KeeperException.create(KeeperException.java:111) ~[zookeeper-3.4.6.jar:3.4.6-1569965]
	at org.apache.zookeeper.KeeperException.create(KeeperException.java:51) ~[zookeeper-3.4.6.jar:3.4.6-1569965]
	at org.apache.zookeeper.ZooKeeper.getChildren(ZooKeeper.java:1472) ~[zookeeper-3.4.6.jar:3.4.6-1569965]
	at org.apache.zookeeper.ZooKeeper.getChildren(ZooKeeper.java:1500) ~[zookeeper-3.4.6.jar:3.4.6-1569965]
	at org.I0Itec.zkclient.ZkConnection.getChildren(ZkConnection.java:114) ~[zkclient-0.7.jar:0.7]
	at org.I0Itec.zkclient.ZkClient$4.call(ZkClient.java:678) ~[zkclient-0.7.jar:0.7]
	at org.I0Itec.zkclient.ZkClient$4.call(ZkClient.java:675) ~[zkclient-0.7.jar:0.7]
	at org.I0Itec.zkclient.ZkClient.retryUntilConnected(ZkClient.java:985) ~[zkclient-0.7.jar:0.7]
	... 33 common frames omitted


Process finished with exit code 1

Czy ktoś wie co powinienem jeszcze skonfigurować? Nie chcę się tutaj bawić w devops, ale zależy mi na zwykłym postawieniu infrastruktury abym mógł coś na tej aplikcji robić...

2

Odpaliłeś ZooKeepera, a odpaliłeś brokera Kafki? https://kafka.apache.org/quickstart

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1