Spring boot- docker

Odpowiedz Nowy wątek
2020-02-13 14:21

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

0

Witam. Mam prostą apkę spring bootową w ramach testu która wystawia jeden endpoint /hello. Wystawiam ją na porcie 5000 i normalnie wszystko działa. Jednak przy pomocy dockera już nie działa. Mój Dockerfile:

FROM openjdk:11 ARG JAR_FILE=target/*.jar COPY ${JAR_FILE} app.jar ENTRYPOINT ["java","-jar","/app.jar"] EXPOSE 5000

Build: docker build -f Dockerfile -t springboot-app .
Run: docker run -p 5000:5000 image_id**

Apka normalnie wstaje jednak w logach pokazuje, że apka jest wystawiona na porcie 8080 zamiast 5000 i endpoint nie działa.

Pozostało 580 znaków

2020-02-13 14:35

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 1 godzina temu

1

Bo wystawiłeś port 5000 z kontenera aplikacji na hosta.
A aplikacja stoi na 8080.
Zmień EXPOSE na 8080

ale w application.properties port mam ustawiony na 5000 - Kuba K1 2020-02-13 14:42
pokaż ten log z aplikacji - BartoszCoyote 2020-02-13 14:43

Pozostało 580 znaków

2020-02-13 14:50

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

0
BartoszCoyote napisał(a):

Bo wystawiłeś port 5000 z kontenera aplikacji na hosta.
A aplikacja stoi na 8080.
Zmień EXPOSE na 8080

2020-02-13 13:14:47.195 INFO 1 --- [ main] k1.docker.DockerApplication : Starting DockerApplication v0.0.1-SNAPSHOT on 0d4bd135e534 with PID 1 (/docker-0.0.1-SNAPSHOT.jar started by root in /)
2020-02-13 13:14:47.207 INFO 1 --- [ main] k1.docker.DockerApplication : No active profile set, falling back to default profiles: default
2020-02-13 13:14:50.935 INFO 1 --- [ main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 8080 (http)
2020-02-13 13:14:50.971 INFO 1 --- [ main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2020-02-13 13:14:50.972 INFO 1 --- [ main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.30]
2020-02-13 13:14:51.197 INFO 1 --- [ main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2020-02-13 13:14:51.200 INFO 1 --- [ main] o.s.web.context.ContextLoader : Root WebApplicationContext: initialization completed in 3798 ms
2020-02-13 13:14:53.020 INFO 1 --- [ main] o.s.s.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor : Initializing ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
2020-02-13 13:14:53.559 INFO 1 --- [ main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ''
2020-02-13 13:14:53.574 INFO 1 --- [ main] k1.docker.DockerApplication : Started DockerApplication in 7.875 seconds (JVM running for 9.536)

edytowany 1x, ostatnio: Kuba K1, 2020-02-13 14:50
a podaj cała nazwe pliku w którym ustawiłeś ten port 5000? - BartoszCoyote 2020-02-13 15:01
Już nie ważny ten port nawet. Nawet gdy zostanę przy domyślnym 8080 i tak nie działa - Polski Kubek 2020-02-13 15:38
czyli co, apka startuje w logach na 8080, ty masz expose na 8080 i nadal nie działa? - BartoszCoyote 2020-02-13 15:39

Pozostało 580 znaków

2020-02-13 15:18

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 godziny temu

0

2020-02-13 13:14:53.559 INFO 1 --- [ main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ''
Nie wystawiasz aplikacji na porcie 5000.

edytowany 1x, ostatnio: dargenn, 2020-02-13 15:18
A czytać umie? - Polski Kubek 2020-02-13 15:36
Już nie ważny ten port nawet. Nawet gdy zostanę przy domyślnym 8080 i tak nie działa - Polski Kubek 2020-02-13 15:39

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0