Potęgi liczby 2

0

Witam, przerabiam kolejne zadanie z pętli, ale ciągle nie czuje się na siłach by dobrze napisać do końca program. Treść zadania brzmi. Napisać program, który wczytuje od użytkownika liczbę całkowitą dodatnią n, a następnie wyświetla na ekranie wszystkie potęgi liczby 2 nie większe, niż podana liczba. Mam problem z warunkiem wykonania pętli, np dla liczby 71 wyświetla mi 128, zamiast 64. Teoretycznie mogę zadeklarować warunek jako potęga*2<n, ale wolałbym znaleźć inny sposób na to zadanie :)

import java.util.Scanner;

public class petla2{
  public static void main(String[] args){
    Scanner num = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Podaj liczbe: ");
    int n = num.nextInt();
    int potega= 1;
    while(n<0){
      System.out.println("podaj liczbe jeszcze raz");
      n=num.nextInt();
    }
    for(int i=1;potega<=n;i++){
      potega=potega*2;
      System.out.println(potega);
    }
  }
}


3
do {
 potega *= 2
} while (potega <= n)

nie sprawdzalem, ale chyba zadziala
no i nie jestem pewny składni pętli do.. while, bo ostatnio używałem z 5 lat temu :D

0

Tak wiem, że tak można, ale ja chciałem wykonać to forem :D

0

Tyle że taki for nie ma sensu, bo nawet nie używasz tego i

0

Trochę schematycznie to zrobiłem i wyszło bez sensu.

0

Zamiast

jasper93 napisał(a):
      potega=potega*2;

użyj:

potega<<=1;

Lub ewentualnie:

    for(int i=0;potega<=n;++i) System.out.println(potega=(1<<i));
0
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    System.out.printf("N: ");
    long n = new Scanner(System.in).nextLong();

    for(int i=0; ; ++i) {
      long x = (long) Math.pow(2, i);
      if(x > n) break;
      System.out.println(x);
    }

  }
}
0

Doprawdy?

lookacode1 napisał(a):
      long x = (long) Math.pow(2, i);

czy wiesz że tak naprawdę robisz

Math.exp(i*Math.ln(2)) 

?
Czy zdajesz sobie sprawy jaki jest koszt czasowy w porównywaniu do równoważnika (przy założeniu i>=0 oraz i jest całkowita)

1<<i

?

1
_13th_Dragon napisał(a):

Zamiast

jasper93 napisał(a):
      potega=potega*2;

użyj:

potega<<=1;

Jeszcze lepiej tak. Wtedy będzie ultra szybko.

public class App {
 static final int[] potęgi = new int[]{
   1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024,
   2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072,
   262144, 524288, 1048576, 2097152, 4194304, 8388608,
   16777216, 33554432, 67108864, 134217728, 268435456,
   536870912, 1073741824
 };

 public static void main(String[] args) {
  Scanner num = new Scanner(System.in);
  System.out.println("Podaj liczbe: ");
  int n = num.nextInt();
  while (n < 0) {
   System.out.println("podaj liczbe jeszcze raz");
   n = num.nextInt();
  }
  for (int i = 0; i < 1; i++) {
   System.out.println(potęgi[n]);
  }
 }
}
0

@_13th_Dragon: Wiem, że to nie jest optymalne :). Wybrałem w moim mniemaniu najprostsze rozwiązanie.
Program jest rozwiązaniem zadania, w którym nie jest nic wspomniane o złożoności czasowej jaką ma spełniać.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1