Android Studio - Instrukcja pod "switchem" wykonuje się dopiero po jego przełączeniu

0

Witam, napisałem następujący program:

package com.example.kamil.surveycalc;

import android.content.pm.ActivityInfo;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CompoundButton;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Switch;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class azymut extends AppCompatActivity
{
  EditText xp, yp, xk, yk ;
  TextView odleglosc2, azymut2;
  Button poblicz, clear;
  Switch switch1;

  double xp1, yp1, xk1, yk1, dx, dy, d_bazy, odleglosc3, azymut3, azymut4 ;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT);
    setContentView(R.layout.activity_azymut);

    switch1 = (Switch)findViewById(R.id.switch1);
    xp = (EditText)findViewById(R.id.xp);
    yp = (EditText)findViewById(R.id.yp);

    xk = (EditText)findViewById(R.id.xk);
    yk = (EditText)findViewById(R.id.yk);

    odleglosc2 = (TextView)findViewById(R.id.odleglosc2);
    azymut2 = (TextView)findViewById(R.id.azymut2);

    poblicz = (Button)findViewById(R.id.poblicz);
    clear = (Button)findViewById(R.id.clear);

    clear.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v)
      {
        String Text = xp.getText().toString();
        String Text2 = yp.getText().toString();
        String Text3 = xk.getText().toString();
        String Text4 = yk.getText().toString();
        String Text5 = odleglosc2.getText().toString();
        String Text6 = azymut2.getText().toString();

        xp.setText("");
        yp.setText("");
        xk.setText("");
        yk.setText("");
        odleglosc2.setText("0.000");
        azymut2.setText("0.0000");

      }

    });

//POCZĄTEK SWITCHA
    switch1.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked)
      {
      if (isChecked)
        {
          Toast.makeText(getApplicationContext(),"Grady", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          poblicz.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
          {
            @Override
            public void onClick(View v)
            {

              xp1 = Double.parseDouble(xp.getText().toString());
              yp1 = Double.parseDouble(yp.getText().toString());
              xk1 = Double.parseDouble(xk.getText().toString());
              yk1 = Double.parseDouble(yk.getText().toString());

              dx=xk1-xp1;
              dy=yk1-yp1;
              d_bazy = Math.sqrt(Math.pow(dx,2)+Math.pow(dy,2));

              if ((dy>0) && (dx>0))
              {
                azymut3=(Math.atan((dy/dx)))*200/Math.PI;
              }
              else if ((dy>0) && (dx<0))
              {
                azymut3=200-((Math.atan((dy/dx*(-1))))*200/Math.PI);
              }
              else if ((dy<0) && (dx<0))
              {
                azymut3=200+((Math.atan((dy*(-1)/dx*(-1))))*200/Math.PI);
              }
              else if ((dy<0) && (dx>0))
              {
                azymut3=400-((Math.atan((dy*(-1)/dx)))*200/Math.PI);
              }

              else if((dx==0) && (dy>0))
              {
                azymut3=100;
              }
              else if((dx==0) && (dy<0))
              {
                azymut3=300;
              }
              else if((dy==0) && (dx<0))
              {
                azymut3=200;
              }
              else if((dy==0) && (dx>0))
              {
                azymut3=0;
              }

              odleglosc3 = Math.round(d_bazy*1000.0)/1000.0;
              azymut4 = Math.round(azymut3*10000.0)/10000.0;

              odleglosc2.setText(String.valueOf(odleglosc3));
              azymut2.setText(String.valueOf(azymut4));

            }
          });

        }

        else
          {
            Toast.makeText(getApplicationContext(),"Stopnie", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            poblicz.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
            {
              @Override
              public void onClick(View v)
              {

                xp1 = Double.parseDouble(xp.getText().toString());
                yp1 = Double.parseDouble(yp.getText().toString());
                xk1 = Double.parseDouble(xk.getText().toString());
                yk1 = Double.parseDouble(yk.getText().toString());

                dx=xk1-xp1;
                dy=yk1-yp1;
                d_bazy = Math.sqrt(Math.pow(dx,2)+Math.pow(dy,2));

                if ((dy>0) && (dx>0))
                {
                  azymut3=(Math.atan((dy/dx)))*180/Math.PI;
                }
                else if ((dy>0) && (dx<0))
                {
                  azymut3=180-((Math.atan((dy/dx*(-1))))*180/Math.PI);
                }
                else if ((dy<0) && (dx<0))
                {
                  azymut3=180+((Math.atan((dy*(-1)/dx*(-1))))*180/Math.PI);
                }
                else if ((dy<0) && (dx>0))
                {
                  azymut3=360-((Math.atan((dy*(-1)/dx)))*180/Math.PI);
                }

                else if((dx==0) && (dy>0))
                {
                  azymut3=90;
                }
                else if((dx==0) && (dy<0))
                {
                  azymut3=270;
                }
                else if((dy==0) && (dx<0))
                {
                  azymut3=180;
                }
                else if((dy==0) && (dx>0))
                {
                  azymut3=0;
                }

                odleglosc3 = Math.round(d_bazy*1000.0)/1000.0;
                azymut4 = Math.round(azymut3*10000.0)/10000.0;

                odleglosc2.setText(String.valueOf(odleglosc3));
                azymut2.setText(String.valueOf(azymut4));

              }
            });

          }

      }
    });
//KONIEC SWITCHA

  }
}

Program ma obliczać wartość w stopniach lub w gradach w zależności od tego czy przycisk "switch" jest włączony czy też nie. Problem polega na tym, że zadanie pod switchem wykona się dopiero po jednokrotnym jego przełączeniu. Przykład:

1) Wpisuję dane
2) Naciskam oblicz
3) Nic się nie dzieje
4) Przełączam "switcha"
5) Naciskam oblicz
6) Program zwraca wartość w gradach
7) Przełączam ponownie "switcha"
8) Program zwraca wartość w stopniach

Jak widać, oba zadania wykonały się poprawnie, jednak dopiero po jednokrotnym przełączeniu switcha. Każde następne przęłączenie również działa prawidłowo.

Korzystając z okazji dopytam o jedną rzecz. Jak zrobić, aby wynik zawsze wyświetlał mi określoną ilośc miejsc po przecinku? Korzystając z tego kodu:

 odleglosc3 = Math.round(d_bazy*1000.0)/1000.0;
 azymut4 = Math.round(azymut3*10000.0)/10000.0;

Program ucina mi wszystko po pierwszym zerze po przecinku, przykład: jeżeli wynikiem jest 54,1234 jest ok, jeżeli wynikiem jest 54,0000 program zwraca mi 54,0, chciałbym aby zawsze zwracał mi wartość z 4 cyframi po przecinku.

Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam,
Kamil

1

Umieściłeś kod w OnCheckedChangeListener, więc wykonuje się po wystąpieniu tego zdarzenia.

0

A na co powinienem go zamienić?

0

Sam powinieneś wiedzieć w jakiej sytuacji kod powinien się wykonać, skąd ja mam to wiedzieć? Z tego co zrozumiałem masz przycisk oblicz, zatem ten kod powinien być w raczej w onClickListener tego przycisku. Powinien tam być również if sprawdzający czy switch jest włączony.

0

Dzięki za odpowiedź. Nie mogę się z tym jednak uporać. Chodzi mi o to, że niezależnie od pozycji switcha ma się wykonywać przycisk "oblicz". Jeżeli switch jest wyłączony to po kliknięciu "oblicz" bez potrzeby jego przełączania ma się wykonać, powiedzmy "działanie 1+1", po włączeniu switcha i kliknięciu "oblicz" ma się wykonywać "działanie 2+2". Próbowałem wrzucić kod w onClickListener ale nie wyszło ;/

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0