Abstrakcyjna klasa Value wygląda tak:

public abstract class Value {

  public abstract String toString();
  public abstract Value add(Value v);
  public abstract Value sub(Value v);
}

Klasa Integer, która po niej dziedziczy:

public class Integer extends Value implements Cloneable{

  final int val;

  public Integer(){this.val = 0;}

  public Integer(int a){
    this.val=a;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return String.valueOf(this.val);
  }

  @Override
  public Value add(Value v) {
    int value = 0;
    if (v instanceof Integer) {
      Integer parsedValue = (Integer) v;

      value = this.val + parsedValue.val;
    }
    return new Integer(value);

  }
}

Chcę w mainie wywołać konstruktor DataFrame, który przyjmuje tablicę obiektów Value:

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    Str s = new Str();
    DateTime d = new DateTime();
    Integer i1 = new Integer();
    Integer i2 = new Integer();

    File file = new File("groupby.csv");
    new DataFrame("groupby.csv", new Value[]{s, d, i1, i2}, true, new String[]{"id", "date", "total", "val"});

  }
}

Czy to jest poprawne?