Spring + gradle + hibernate - błąd z autowired

Odpowiedz Nowy wątek
2018-07-31 19:14

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 6 miesięcy temu

0

Struktura aplikacji:
title

Person.java

package com.test.business;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "person")
public class Person {

 @Id
 @Column(name = "id")
 private int id;
 @Column(name = "name")
 private String name;

 public Person() {
 }

 public Person(int id, String name) {
  this.id = id;
  this.name = name;
 }

 public int getId() {
  return id;
 }

 public void setId(int id) {
  this.id = id;
 }

 public String getName() {
  return name;
 }

 public void setName(String name) {
  this.name = name;
 }
}

PersonDao.java

package com.test.dao;

import com.test.business.Person;
import org.springframework.data.repository.CrudRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository
public interface PersonDao extends CrudRepository<Person, Long> {

}

PersonService.java

package com.test.service;

import com.test.business.Person;
import com.test.dao.PersonDao;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
public class PersonService{

 @Autowired
 private PersonDao personDao;

 public Person addNewPerson(){
  return personDao.save(new Person(2, "Test2"));
 }
}

PersonController.java

package com.test.controller;

import com.test.service.PersonService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;

@Controller
public class PersonController {

 @Autowired
 private PersonService personService;

 @GetMapping(value="/")
 @ResponseBody
 public String printWelcome() {
  personService.addNewPerson();
  return "home";
 }
}

MyWebInitializer.java

package com.test;

import com.test.config.SpringRootConfig;
import com.test.config.SpringWebConfig;

import org.springframework.web.servlet.support.AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer;

public class MyWebInitializer extends
  AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {

 @Override
 protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
  return new Class[] { SpringRootConfig.class };
 }

 @Override
 protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
  return new Class[] { SpringWebConfig.class };
 }

 @Override
 protected String[] getServletMappings() {
  return new String[] { "/" };
 }

}

SpringRootConfig.java

package com.test.config;

import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
@ComponentScan({"com.test.service", "com.test.dao"})
public class SpringRootConfig {

}

SpringWebConfig.java

package com.test.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;
import org.springframework.web.servlet.view.JstlView;

@EnableWebMvc
@Configuration
@ComponentScan({ "com.test.controller" })
public class SpringWebConfig implements WebMvcConfigurer {

 @Override
 public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
  registry.addResourceHandler("/resources/**")
    .addResourceLocations("/resources/");
 }

 @Bean
 public InternalResourceViewResolver viewResolver() {
  InternalResourceViewResolver viewResolver
    = new InternalResourceViewResolver();
  viewResolver.setViewClass(JstlView.class);
  viewResolver.setPrefix("/WEB-INF/views/jsp/");
  viewResolver.setSuffix(".jsp");
  return viewResolver;
 }

}

HibernateConfig.java

package com.test.config;

import java.util.Properties;

import javax.sql.DataSource;

import org.hibernate.SessionFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;
import org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager;
import org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBuilder;
import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement;

@Configuration
@EnableTransactionManagement
@ComponentScan({ "com.test.config"})
@PropertySource(value = { "classpath:application.properties" })
public class HibernateConfig {

 @Autowired
 private Environment environment;

 @Bean
 public SessionFactory sessionFactory() {
  LocalSessionFactoryBuilder builder =
    new LocalSessionFactoryBuilder(dataSource());
  builder.scanPackages("com.test.business")
    .addProperties(hibernateProperties());

  return builder.buildSessionFactory();
 }

 private Properties hibernateProperties() {
  Properties properties = new Properties();
  properties.put("hibernate.dialect", environment.getRequiredProperty("hibernate.dialect"));
  properties.put("hibernate.show_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.show_sql"));
  properties.put("hibernate.format_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.format_sql"));
  return properties;
 }

 @Bean
 public DataSource dataSource() {
  DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
  dataSource.setDriverClassName(environment.getRequiredProperty("jdbc.driverClassName"));
  dataSource.setUrl(environment.getRequiredProperty("jdbc.url"));
  dataSource.setUsername(environment.getRequiredProperty("jdbc.username"));
  dataSource.setPassword(environment.getRequiredProperty("jdbc.password"));
  return dataSource;
 }

 @Bean
 public HibernateTransactionManager txManager() {
  return new HibernateTransactionManager(sessionFactory());
 }

}

Podczas budowy programu nie ma żadnych błędów, natomiast podczas uruchamiania wyrzuca błąd:

org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'personService': Unsatisfied dependency expressed through field 'personDao'; nested exception is org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type 'com.test.dao.PersonDao' available: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}

(....)

Caused by: org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type 'com.test.dao.PersonDao' available: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}

Proszę o jakieś wskazówki, dlaczego nie może stworzyć mit ego beana personService, które właściwie spowodowane jest brakiem beana PersonDao, choć ta klasa posiada adnotację @Repository, do tego jest obejmowana przez @ComponentScan.

edytowałem mój post jak coś - discoStar 2018-07-31 19:26

Pozostało 580 znaków

2018-07-31 19:21

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 2 dni temu

Lokalizacja: Wlk. Brytania

0

Też to dzisiaj miałem. Intellij 2018.2 podkreślał mi SessionFactory w klasie DAO. Jak usunąłem adnotację @Autowired, nie ma błędu. Tylko, że nie mogę korzystać z Hibernate, nie wiem dlaczego może dlatego, że mam wersję EAP.

Może to ma jakiś związek z tym, że w Spring 5 nie trzeba już stosować adnotacji @Autowired tylko spring sam o to zadba. Nie wiem, bo nie testowałem jeszcze zapisu do bazy z SessionFactory.

edytowany 3x, ostatnio: discoStar, 2018-07-31 19:25

Pozostało 580 znaków

2018-07-31 19:41

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 8 godzin temu

Lokalizacja: Warszawa

4

Na 1 rzut oka to Ty mieszasz używanie Hibernate bezpośrednio ze Springiem Data JPA.
Albo konfiguruj pod Spring Data JPA (musisz walnąc też adnotacje @EnableJpaReposistory czy jakoś tak) albo pod Hibernate bezpośrednio
Repository na Intefersjach tez nie działa, komponenty są na implementacjach...


Nie pomagam przez PM. Pytania zadaje się na forum.
edytowany 1x, ostatnio: scibi92, 2018-07-31 19:45

Pozostało 580 znaków

2018-08-01 17:36

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 3 miesiące temu

Lokalizacja: Siemianowice Śląskie

0

Pokaż jeszcze xml z zależnościami.


Przeważnie ignoruję niezarejestrowanych użytkowników.

Pozostało 580 znaków

2018-08-02 17:06

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 2 dni temu

Lokalizacja: Wlk. Brytania

0

Wprowadziłem w błąd. Moja wina, nie ustawiłem datasource w aplikacji i się dziwiłem czemu nie działa

https://docs.spring.io/spring[...]le/#orm-session-factory-setup

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0