Spring, @Autowired NullPointerException

0

Cześć! Tworzę aplikację webową za pomocą Springa 5, ale niestety mam problem, bo gdy tworzę obiekt za pomocą IoC, zwraca mi w miejsce tego obiektu null.
AccountDAOImpl

package main.com.java.dao.implementation;

import java.util.List;

import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.query.Query;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import main.com.java.dao.interfaces.AccountDAO;
import main.com.java.entity.Account;;import javax.persistence.criteria.CriteriaBuilder;
import javax.persistence.criteria.CriteriaQuery;
import javax.persistence.criteria.Root;

@Repository
public class AccountDAOImpl implements AccountDAO{

  @Autowired
  private SessionFactory sessionFactory;

  public Session createCurrentSession(SessionFactory sessionFactory){
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
    return session;

  }

  @Override
  @Transactional
  public List<Account> getAccountList() {   
    Query<Account> theQuery = createCurrentSession(sessionFactory).createQuery("from Account", Account.class);   
    List<Account> accountsList = theQuery.getResultList();

    return accountsList;
  }

  @Override
  public Account getAccountById(int id) {
    try {      
      return createCurrentSession(sessionFactory).get(Account.class, id);   
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      return null;
    }

  }

  @Override
  public void addAccount(Account theAccount) {
    try {
      Session currentSession = sessionFactory.getCurrentSession();
      currentSession.saveOrUpdate(theAccount);
      currentSession.clear();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

  @Override
  public void updateAccount(Account theAccount) {
    try {
      createCurrentSession(sessionFactory).saveOrUpdate(theAccount);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    } 
  }

  @Override
  public void removeAccount(Account theAccount) {
    try {
      createCurrentSession(sessionFactory).remove(theAccount);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    } 

  }

  @Override
  public void saveAccount(Account theAccount) {
    // get hibernate session
    Session currentSession = sessionFactory.getCurrentSession();

    //save the account 
    currentSession.saveOrUpdate(theAccount);
    currentSession.clear();
  }

  @Override
  public List<String> getAccountNumberList(){

    CriteriaBuilder builder = sessionFactory.getCurrentSession().getCriteriaBuilder();
    CriteriaQuery<String> query = builder.createQuery(String.class);
    System.out.print("query = " + query);
    Root<Account> root = query.from(Account.class);
    query.select(root.get("accountNumber"));
    Query<String> theQuery = createCurrentSession(sessionFactory).createQuery(query);

    return theQuery.getResultList();
  }

}

AccountServiceImpl

package main.com.java.service.domain.implementation;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import main.com.java.dao.interfaces.AccountDAO;
import main.com.java.entity.Account;
import main.com.java.service.domain.interfaces.AccountService;

import java.util.List;

@Service
public class AccountServiceImpl implements AccountService {

  @Autowired
  AccountDAO accountDAO;

  @Override
  @Transactional
  public void addAccount(Account theAccount) {
    accountDAO.addAccount(theAccount);
  }

  @Override
  @Transactional
  public List<String> getAccountNumberList(){
    System.out.print("AccountServiceImpl");
    return accountDAO.getAccountNumberList();
  }

}

AccountNumberGenerator

package main.com.java.service.business.generators;

import main.com.java.service.domain.interfaces.AccountService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import java.util.List;
import java.util.Random;

@Service
public class AccountNumberGenerator {

  @Autowired
  AccountService accountService;

  @Transactional
  public String generateAccountNumber(){
    String potentialAccountNumber = generatePotentialAccountNumber();
    if(checkIsAccountNumberIsFree(potentialAccountNumber)){
      return potentialAccountNumber;
    }else{
      while(checkIsAccountNumberIsFree(potentialAccountNumber)){
        potentialAccountNumber = generatePotentialAccountNumber();
      }
      return generatePotentialAccountNumber();
    }
  }

  private String generatePotentialAccountNumber(){
    String checksum = generateChecksum();
    String bankNumber = "12853321";
    String clientNumber = generateClientNumber();
    String accountNumber = "";

    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(accountNumber);
    stringBuilder.append(checksum).append(bankNumber).append(clientNumber);

    return stringBuilder.toString();
  };

  private boolean checkIsAccountNumberIsFree(String potentialAccountNumber){
    List<String> occupiedAccountNumberList = accountService.getAccountNumberList();
    for (String occupiedAccountNumber : occupiedAccountNumberList) {
      if(potentialAccountNumber.equals(occupiedAccountNumber)){
        return Boolean.FALSE;
      }
    }
    return Boolean.TRUE;

  };

  private static String generateChecksum(){
    Random random = new Random();
    String checksum = "";
    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(checksum);

    for (int i =0; i<2; i++){
      stringBuilder.append(random.nextInt(10));
    }
    checksum = stringBuilder.toString();
    return checksum;
  };

  private String generateClientNumber(){
    Random random = new Random();
    String clientNumber = "";
    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(clientNumber);

    for (int i =0; i<16; i++){
      stringBuilder.append(random.nextInt(10));
    }
    clientNumber = stringBuilder.toString();
    return clientNumber;
  }

}

NullPointerException wyrzuca w metodzie checkIsAccountNumberIsFree() w klasie AccountNumberGenerator w linijce:

List<String> occupiedAccountNumberList = accountService.getAccountNumberList();

Wykorzystując debuggera, zauważyłem że accountService zwraca null.

Czy mógłby ktoś pomóc?

3

Wygląda na to że AccountNumberGenerator nie został stworzony jako bean - jestes pewien, że twoj @ComponentScan obejmuje pakiet main.com.java.service.business.generators?

By the way, wstrzykuj przez konstruktor zamiast przez pole - wtedy stawiasz breakpointa w konstruktorze i już podczas uruchamiania apki widzisz czy
a) w ogóle wchodzi do konstruktora
b) zostaje dobry serwis wstrzyknięty

1
Pinek napisał(a):

Wygląda na to że AccountNumberGenerator nie został stworzony jako bean - jestes pewien, że twoj @ComponentScan obejmuje pakiet main.com.java.service.business.generators?

By the way, wstrzykuj przez konstruktor zamiast przez pole - wtedy stawiasz breakpointa w konstruktorze i już podczas uruchamiania apki widzisz czy
a) w ogóle wchodzi do konstruktora
b) zostaje dobry serwis wstrzyknięty

Zmieniłem typ wstrzykiwania, na ten za pomocą konstruktora. Pokazało mi, że w controllerze, chciałem utworzyć obiekt za pomocą "new". Dzięki za pomoc. :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0