Pomoc w tworzeniu klasy z istniejącego już kodu. Arkanoid

Odpowiedz Nowy wątek
2018-01-18 14:30

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

0

Witam,
Napisałem grę w Javie, jest to arkanoid, gra działa ale potrzebuję rozdzielić kod na dodatkową klasę (najlepiej klasę o nazwie "Player") i nie wiem jak się do tego zabrać.
Miałem nadzieję na przerzucenie sterowania paletką ale nie potrafię tego wykonać. Proszę o szybką pomoc z góry dziękuję.
Oto kod żródłowy:

package BrickBreaker;
import javax.swing.JFrame;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    JFrame obj = new JFrame();
    Gameplay gamePlay = new Gameplay();
    obj.setBounds(10, 10, 700, 600);
    obj.setTitle("Brick Breaker");
    obj.setResizable(false);
    obj.setVisible(true);
    obj.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    obj.add(gamePlay);
  }

}

package BrickBreaker;
import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;

import javax.swing.Timer;
import javax.swing.JPanel;

public class Gameplay extends JPanel implements KeyListener, ActionListener {
  private boolean play = false; 
  private int score = 0;

  private int totalBricks = 21;

  private Timer timer;
  private int delay = 6;

  private int playerX = 310;

  private int ballposX = (int) (Math.random() * 500 ) ;
  private int ballposY = 350;
  private int ballXdir = -1;
  private int ballYdir = -2;

  private MapGenerator map;

  public Gameplay() {
    map = new MapGenerator( 3, 7);
    addKeyListener(this);
    setFocusable(true);
    setFocusTraversalKeysEnabled(false);
    timer = new Timer(delay, this);
    timer.start();
  }

  public void paint(Graphics g) {
    //tło
    g.setColor(Color.black);
    g.fillRect(1,1, 692, 592);

    //rysowanie mapy
    map.draw((Graphics2D)g);

    //ramka
    g.setColor(Color.yellow);
    g.fillRect(0, 0, 3, 592);
    g.fillRect(0, 0, 692, 3);
    g.fillRect(691, 0, 3, 592);

    //Score
    g.setColor(Color.white);
    g.setFont(new Font("serif", Font.BOLD, 25));
    g.drawString(""+score, 590, 30);

    //panel
    g.setColor(Color.green);
    g.fillRect(playerX, 550, 100, 8);

    //Kulka
    g.setColor(Color.yellow);
    g.fillOval(ballposX, ballposY, 20, 20);

    //warunek zwycięstwa
    if(totalBricks <= 0) {
      play = false;
      ballXdir = 0;
      ballYdir = 0;
      g.setColor(Color.RED);
      g.setFont(new Font("serif", Font.BOLD, 30));
      g.drawString("Zwycięstwo:", 260, 300);

      g.setFont(new Font("serif", Font.BOLD, 20));
      g.drawString("Wciśnij Enter aby zresetować", 230, 350);
    }

    //przegrana
    if(ballposY > 570) {
      play = false;
      ballXdir = 0;
      ballYdir = 0;
      g.setColor(Color.RED);
      g.setFont(new Font("serif", Font.BOLD, 30));
      g.drawString("Koniec gry", 280, 300);

      g.setFont(new Font("serif", Font.BOLD, 20));
      g.drawString("Wciśnij Enter aby zresetować", 230, 350);
    }

    g.dispose();

  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    timer.start();
    if(play) {
      if(new Rectangle(ballposX, ballposY, 20, 20).intersects(new Rectangle(playerX, 550, 100, 8))){
        ballYdir = -ballYdir;
      }

      A: for(int i = 0; i<map.map.length; i++) {
        for(int j = 0; j<map.map[0].length; j++) {
          if(map.map[i][j] > 0) {
            int brickX = j * map.brickWidth +80;
            int brickY = i * map.brickHeight + 50;
            int brickWidth = map.brickWidth;
            int brickHeight = map.brickHeight;

            Rectangle rect = new Rectangle(brickX, brickY, brickWidth, brickHeight);
            Rectangle ballRect = new Rectangle(ballposX, ballposY, 20, 20);
            Rectangle brickRect= rect;

            if(ballRect.intersects(brickRect)) {
              map.setBrickValue(0, i, j);
              totalBricks--;
              score += 5;

              if(ballposX +19 <=brickRect.x || ballposX +1 >= brickRect.x + brickRect.width) {
                ballXdir = -ballXdir;
              }
              else {
                ballYdir = -ballYdir;
              }

              break A;
            }
          }
        }
      }

      ballposX += ballXdir;
      ballposY += ballYdir;
      if (ballposX < 0) {
        ballXdir = -ballXdir;
      }
      if (ballposY < 0) {
        ballYdir = -ballYdir;
      }
      if (ballposX > 670) {
        ballXdir = -ballXdir;
      }
    }
    repaint();

  }

  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent arg0) {

  }

  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent arg0) {

  }

  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent e) {
    if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_RIGHT) {
      if(playerX > 600){
        playerX = 600;
      }
      else {
        moveRight();
      }
    }
    if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_LEFT) {
      if(playerX < 10){
        playerX = 10;
      }
      else {
        moveLeft();
      }
    }
    if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
      if(!play) {
        play = true;
        ballposX = (int) (Math.random() * 500 ) ;
        ballposY = 350;
        ballXdir = -1;
        ballYdir = -2;
        playerX = 310;
        score = 0;
        totalBricks = 21;
        map= new MapGenerator(3, 7);

        repaint();

      }
    }

  }
  public void moveRight() {
    play = true;
    playerX+=20;

  }
  public void moveLeft() {
    play = true;
    playerX-=20;
  }
}
package BrickBreaker;

import java.awt.BasicStroke;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics2D;

public class MapGenerator {
  public int map[][];
  public int brickWidth;
  public int brickHeight;
  public MapGenerator(int row, int col) {
    map = new int[row][col];
    for(int i =0; i < map.length; i++){
      for (int j=0; j< map[0].length; j++) {
        map[i][j] = 1;
      }
    }
    brickWidth= 540/col;
    brickHeight = 150/row;
  }
  public void draw(Graphics2D g) {
    for(int i =0; i < map.length; i++){
      for (int j=0; j< map[0].length; j++) {
        if (map[i][j] > 0) {
          g.setColor(Color.lightGray);
          g.fillRect(j * brickWidth + 80, i * brickHeight +50, brickWidth, brickHeight);

          g.setStroke(new BasicStroke(3));
          g.setColor(Color.black);
          g.drawRect(j * brickWidth + 80, i * brickHeight +50, brickWidth, brickHeight);
        }
      }
    }
  }
  public void setBrickValue(int value, int row, int col) {
    map[row][col] = value;
  }
}

Pozostało 580 znaków

2018-01-18 21:55

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 6 miesięcy temu

Lokalizacja: Kraków

0

W twoim kodzie jest dużo powtórzeń i niepotrzebnego skomplikowania. Moim zdaniem powinieneś stworzyć obiekty takie jak Ball, Player, Brick.
Odpowiadając na twoje pytanie, to zastanów się za co ma być odpowiedzialny ten obiekt Player. jeśli tylko za ruszanie paletką to powinien mieć metody moveLeft() i moveRight() i zawierać pozycję. Powinieneś też wyciągnąć do stałych wszystkie magiczne liczby.

Pozostało 580 znaków

2018-01-18 22:12

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

0
bames napisał(a):

W twoim kodzie jest dużo powtórzeń i niepotrzebnego skomplikowania. Moim zdaniem powinieneś stworzyć obiekty takie jak Ball, Player, Brick.
Odpowiadając na twoje pytanie, to zastanów się za co ma być odpowiedzialny ten obiekt Player. jeśli tylko za ruszanie paletką to powinien mieć metody moveLeft() i moveRight() i zawierać pozycję. Powinieneś też wyciągnąć do stałych wszystkie magiczne liczby.

Brzmi rozsądnie, tylko ja nie umiem programować... Tego kodu nie pisałem samemu, podążałem za instrukcjami...

Pozostało 580 znaków

2018-01-18 22:41

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 6 miesięcy temu

Lokalizacja: Kraków

1

Tak z grubsza to samo wydzielenie klasy Player mogło by tak wyglądać:

class Player {

 private static final int POSITION_Y = 550;
 private static final int WIDTH = 100;
 private static final int HEIGHT = 8;
 private static final int STEP = 20;
 private int position;

 Player(int position) {
  this.position = position;
 }

 void draw(Graphics graphics) {
  graphics.setColor(Color.green);
  graphics.fillRect(position, POSITION_Y, WIDTH, HEIGHT);
 }

 Rectangle rectangle() {
  return new Rectangle(position, POSITION_Y, WIDTH, HEIGHT);
 }

 void moveLeft() {
  if (position > 10) {
   position -= STEP;
  }
 }

 void moveRight() {
  if (position < 600) {
   position += STEP;
  }
 }

}

i wtedy

public class Gameplay extends JPanel implements KeyListener, ActionListener {

 private static final int PLAYER_START_POSITION = 310;
 private boolean play = false;
 private int score = 0;

 private int totalBricks = 21;

 private Timer timer;
 private int delay = 6;

 private Player player = new Player(PLAYER_START_POSITION);

 private int ballposX = (int) (Math.random() * 500);
 private int ballposY = 350;
 private int ballXdir = -1;
 private int ballYdir = -2;

 private MapGenerator map;

 public Gameplay() {
  map = new MapGenerator(3, 7);
  addKeyListener(this);
  setFocusable(true);
  setFocusTraversalKeysEnabled(false);
  timer = new Timer(delay, this);
  timer.start();
 }

 public void paint(Graphics g) {
  //tło
  g.setColor(Color.black);
  g.fillRect(1, 1, 692, 592);

  //rysowanie mapy
  map.draw((Graphics2D) g);

  //ramka
  g.setColor(Color.yellow);
  g.fillRect(0, 0, 3, 592);
  g.fillRect(0, 0, 692, 3);
  g.fillRect(691, 0, 3, 592);

  //Score
  g.setColor(Color.white);
  g.setFont(new Font("serif", Font.BOLD, 25));
  g.drawString("" + score, 590, 30);

  //player
  player.draw(g);

  //Kulka
  g.setColor(Color.yellow);
  g.fillOval(ballposX, ballposY, 20, 20);

  //warunek zwycięstwa
  if (totalBricks <= 0) {
   play = false;
   ballXdir = 0;
   ballYdir = 0;
   g.setColor(Color.RED);
   g.setFont(new Font("serif", Font.BOLD, 30));
   g.drawString("Zwycięstwo:", 260, 300);

   g.setFont(new Font("serif", Font.BOLD, 20));
   g.drawString("Wciśnij Enter aby zresetować", 230, 350);
  }

  //przegrana
  if (ballposY > 570) {
   play = false;
   ballXdir = 0;
   ballYdir = 0;
   g.setColor(Color.RED);
   g.setFont(new Font("serif", Font.BOLD, 30));
   g.drawString("Koniec gry", 280, 300);

   g.setFont(new Font("serif", Font.BOLD, 20));
   g.drawString("Wciśnij Enter aby zresetować", 230, 350);
  }

  g.dispose();

 }

 @Override
 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  timer.start();
  if (play) {
   if (new Rectangle(ballposX, ballposY, 20, 20)
     .intersects(player.rectangle())) {
    ballYdir = -ballYdir;
   }

   A:
   for (int i = 0; i < map.map.length; i++) {
    for (int j = 0; j < map.map[0].length; j++) {
     if (map.map[i][j] > 0) {
      int brickX = j * map.brickWidth + 80;
      int brickY = i * map.brickHeight + 50;
      int brickWidth = map.brickWidth;
      int brickHeight = map.brickHeight;

      Rectangle rect = new Rectangle(brickX, brickY, brickWidth, brickHeight);
      Rectangle ballRect = new Rectangle(ballposX, ballposY, 20, 20);
      Rectangle brickRect = rect;

      if (ballRect.intersects(brickRect)) {
       map.setBrickValue(0, i, j);
       totalBricks--;
       score += 5;

       if (ballposX + 19 <= brickRect.x || ballposX + 1 >= brickRect.x + brickRect.width) {
        ballXdir = -ballXdir;
       } else {
        ballYdir = -ballYdir;
       }

       break A;
      }
     }
    }
   }

   ballposX += ballXdir;
   ballposY += ballYdir;
   if (ballposX < 0) {
    ballXdir = -ballXdir;
   }
   if (ballposY < 0) {
    ballYdir = -ballYdir;
   }
   if (ballposX > 670) {
    ballXdir = -ballXdir;
   }
  }
  repaint();

 }

 @Override
 public void keyTyped(KeyEvent arg0) {

 }

 @Override
 public void keyReleased(KeyEvent arg0) {

 }

 @Override
 public void keyPressed(KeyEvent e) {
  if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_RIGHT) {
   play = true;
   player.moveRight();
  }
  if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_LEFT) {
   play = true;
   player.moveLeft();
  }
  if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_ENTER) {
   if (!play) {
    play = true;
    ballposX = (int) (Math.random() * 500);
    ballposY = 350;
    ballXdir = -1;
    ballYdir = -2;
    player = new Player(PLAYER_START_POSITION);
    score = 0;
    totalBricks = 21;
    map = new MapGenerator(3, 7);

    repaint();

   }
  }

 }
}
edytowany 1x, ostatnio: bames, 2018-01-18 22:41

Pozostało 580 znaków

2018-01-18 22:52

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

0

Dziękuję za odpowiedź. Skopiowałem kod ale pojawia się błąd przy włączaniu: Could not find or load main class org.hsqldb.util.CodeSwitcher

Pozostało 580 znaków

2018-01-18 22:55

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 6 miesięcy temu

Lokalizacja: Kraków

1

Masz coś źle w importach. Ja nigdzie nie mam takiej zależności.

Pozostało 580 znaków

2018-01-18 23:13

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Tak jeszcze podpowiem, że jeżeli robisz to dla siebie, to zacznij od podstaw. Chociaż to o co pytasz nie jest skomplikowane, to jest dla ciebie na początek trudne, niezrozumiałe, przez co możesz sie niepotrzebnie zniechecic.

Pozostało 580 znaków

2018-01-18 23:14

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

0

Uczelnia nie pyta czy to jest zrozumiałe :( Nadal walczę z tym problemem inportów, sprawdzam i sprawdzam i nie mogę znaleźć błędu

Pozostało 580 znaków

2018-01-18 23:15

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 6 miesięcy temu

Lokalizacja: Kraków

1

A dobry projekt odpalasz? Bo to czego ci niby brakuje to jest w ogóle nie związane z tym projektem.

Pozostało 580 znaków

2018-01-18 23:18

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

0

Ugh właśnie zauważyłem to okienko z główną klasą main dzięki wielkie. Na szczęście działa, już się bałem bo nawet poprzednia wersja nieedytowana mi nie działała.

Pozostało 580 znaków

2018-01-18 23:25

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 6 miesięcy temu

Lokalizacja: Kraków

0

Tutaj: https://gitlab.com/bames/arka[...]master/src/main/java/pl/kubie
możesz sobie zobaczyć jakby to wyglądało w troche bardziej ludzkiej wersji. Do dobrego kodu jeszcze daleko, ale to zdecydowanie krok w dobrą stronę.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0