ADA- otwieranie juz istniejacego pliku

0

oto program ktory ma opcje dopisywania rekordow sortujac, wypisywania wszystkich, oraz wyszukiwania rekordow. Blad objawia sie tym ze jezeli chce otworzyc juz istniejacy plik to program sie konczy... nie mam pojecia dlaczego.. oto kod

[CODE]with ada.text_Io, ada.integer_text_io, ada.direct_io;
use ada.text_Io, ada.integer_text_io;

procedure zad1zaj2 is

n:natural;
wskaznik,nr:integer;

type abonent is record
imie,nazwisko: string(1..40):=(others=>' ');
pesel:string(1..11):=(others=>' ');
telefon_sta,telefon_kom:integer;
end record;

package Pabonent is new ada.direct_io(abonent);
use Pabonent;

plik:Pabonent.File_Type;
nazwa:string(1..50):=(others=>' ');
os,os1,os2:abonent;

 procedure pobierzdane (os: out abonent) is

 begin

    put("Podaj imie osoby: ");
    get_line(os.imie,n); skip_line;
    put("Podaj nazwisko osoby: ");
    get_line(os.nazwisko,n);
    put("Podaj pesel osoby: ");
    get_line(os.pesel,n);
    put("Podaj telefon stacjonarny osoby: ");
    get(os.telefon_sta);
    put("Podaj telefon komorkowy osoby: ");
    get(os.telefon_kom);
    skip_line;      

   end;

 procedure wypiszdane (os: in abonent) is

 begin
    put("imie osoby: ");
    put(os.imie); new_line;
    put("nazwisko osoby: ");
    put(os.nazwisko); new_line;
    put("pesel osoby: ");
    put(os.pesel); new_line;
    put("telefon stacjonarny osoby: ");
    put(os.telefon_sta); new_line;
    put("telefon komorkowy osoby: ");
    put(os.telefon_kom); new_line;

   end;

 procedure wyszukiwarka (os2: in abonent ) is

   xxx: ABONENT;

 begin

    reset(plik,in_file);

    while not end_of_file(plik) loop
      read(plik,xxx);

      if os2.nazwisko = xxx.nazwisko and os2.imie=xxx.imie then
       wypiszdane(xxx);

      end if;

    end loop;

  end; 

 procedure pobierz_sortuj (os: out abonent) is

 begin
      pobierzdane(os1);

      if size(plik) = 0 then
       reset(plik,out_file);
       write(plik,os1,size(plik)+1);      
      else
       wskaznik:=0;
       reset(plik,in_file);

       while not end_of_file(plik) loop
         read(plik,os);

         if os1.nazwisko < os.nazwisko then
          wskaznik:=integer(index(plik));

          exit;

         end if;

       end loop;

       -- if dla roznych wskaznikow

       if wskaznik = 0 then  
         reset(plik,out_file);
         write(plik,os1,size(plik)+1);        

       else  

         for k in reverse (wskaznik-1)..integer(size(plik)) loop
            reset(plik,in_file);
            read(plik,os,Pabonent.count(k));

            reset(plik,out_file);
            write(plik,os,Pabonent.count(k+1));
         end loop;

        reset(plik,out_file);
        write(plik,os1,Pabonent.count(wskaznik-1));  
       end if;   

      end if;
 end;

 procedure wypisz (os: out abonent) is

 begin
    reset(plik,in_file);
    while not end_of_file(plik) loop
      read(plik,os);
      wypiszdane(os);
      new_line(2);        
    end loop;  
 end;

-- KONIEC CZESCI DEKLARACYJNEJ

begin
put("Podaj nazwe pliku na ktorym ma byc wykonana operacja: ");
get_line(nazwa,n);

    open(plik,out_file,nazwa(1..n));

    exception when Pabonent.name_error =>
    create(plik,out_file,nazwa(1..n));

   nr:= 0; 

   put_line("Prosze wybrac operacje: ");
   put_line("1 zeby dopisac abonenta do ksiazki telefonicznej");
   put_line("2 dla odczytu ksiazki telefonicznej");
   put_line("3 zeby wyszukac osobe w ksiazce telefonicznej");
   get(nr);

   if nr = 1 then

    pobierz_sortuj(os);
   end if;

   if nr = 2 then 
    new_line;
    wypisz(os);
   end if;

   if nr = 3 then

      Os:=(Telefon_Sta=>0,Telefon_Kom=>0,OTHERS=>(OTHERS=>' ')) ;
      GET_LINE(OS.NAZWISKO,N);
      GET_LINE(OS.imie,N);
      wyszukiwarka(os);
   end if;

   reset(plik,in_file);
   close(plik);

end zad1zaj2;

0

Dopiero zaczynam nauke ADY wiec nie jestem w stanie Ci pomoc, ale moze TO Ci pomoze.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0