Porównanie dla wartości String (palindromy)

0

Piszę sobie taką wprawkę, która ma sprawdzać, czy podany przez użytkownika wyraz jest palindromem. Spłodziłem taki kod (poniżej), ale dla każdego wpisanego wyrazu otrzymuję wartość false. Gdzie robię błąd ?

import java.util.*;
public class Palindrome {
  public static boolean palindrome(String text) {
    int i, len = text.length();
    StringBuilder dest = new StringBuilder(len);
    for (i = (len - 1); i >= 0; i--){
      dest.append(text.charAt(i));
    }
    String palindrm = dest.toString();
    System.out.println (palindrm);
    if ( palindrm == text) { 
      return true;
    }
    else return false;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner reader = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Type a text: ");
    String text = reader.nextLine();
    if (palindrome(text)) {
      System.out.println("The text is a palindrome!");
    } else {
      System.out.println("The text is not a palindrome!");
    }
  }

}
1

Źle porównujesz Stringi:

if ( palindrm.equals( text))

W klasie StringBuilder odwracać można prościej:

StringBuilder sb = new StringBuilder(text);
palindrome = sb.reverse().toString();
0

Dzięki :)

2

Kilka propozycji "podkręcenia" programu (od najłatwiejszej):

 • program nie zwraca uwagi na wielkość liter - Kajak jest palindromem,
 • program ignoruje spacje - kobyła ma mały bok jest palindromem,
 • program ignoruje znaki interpunkcyjne - I lali masoni wydrom w mordy wino, sami lali! oraz Albo nałowi ci Wałęsa masę ławic i woła: "Nobla!" są palindromami.
0

Dziś już nie dam rady, ale jutro wieczorem po pracy siadam do "podkręcania" :)

0

*program nie zwraca uwagi na wielkość liter - Kajak jest palindromem

Zrobione:


import java.util.*;
public class Palindrome {
  public static boolean palindrome(String text) {
    text = text.toLowerCase();
    int i, len = text.length();
    StringBuilder dest = new StringBuilder(len);
    for (i = (len - 1); i >= 0; i--){
      dest.append(text.charAt(i));
    }
    String palindrm = dest.toString();
    System.out.println (palindrm);
    if ( palindrm.equals( text)) { 
      return true;
    }
    else return false;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner reader = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Type a text: ");
    String text = reader.nextLine();
    if (palindrome(text)) {
      System.out.println("The text is a palindrome!");
    } else {
      System.out.println("The text is not a palindrome!");
    }
  }

}
1

Udało się wszystkie 3 punkty zrealizować. Rozwiązanie chyba mało "eleganckie", ale skuteczne. Na pewno jest jakiś lepszy sposób. Proszę o podpowiedź :)

import java.util.*;
public class Palindrome {
  public static boolean palindrome(String text) {
    text = text.toLowerCase();
    text = text.replace(" ","");
    text = text.replace(".","");
    text = text.replace(",","");
    text = text.replace("?","");
    text = text.replace("!","");
    text = text.replace(":","");
    text = text.replace("\"","");
    int i, len = text.length();
    StringBuilder dest = new StringBuilder(len);
    for (i = (len - 1); i >= 0; i--){
      dest.append(text.charAt(i));
    }
    String palindrm = dest.toString();
    System.out.println (palindrm);
    if ( palindrm.equalsIgnoreCase( text)) { 
      return true;
    }
    else return false;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Scanner reader = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Type a text: ");
    String text = reader.nextLine();
    if (palindrome(text)) {
      System.out.println("The text is a palindrome!");
    } else {
      System.out.println("The text is not a palindrome!");
    }
  }

}
1

Wersja, w której łatwiej modyfikuje się listę znaków do pominięcia.

  private boolean isPalindrome(String str, boolean isCaseSensitive)
  {
    if(!isCaseSensitive)
    {
      str = str.toLowerCase();
    }
    String[] skipped = {" ","!","-","_","+","=","{","}","[","]",";",":","\'","\"",",",".","?"};
    for(int i=0;i<skipped.length;i++)
    {
      str = str.replace(skipped[i],"");
    }
    StringBuilder sb = new StringBuilder(str);
    String reverse = sb.reverse().toString();
    return str.equals(reverse);
  }

Wersja "pozytywna" - podajemy co uwzględnić, a nie co pominąć.

  private boolean isPalindrome(String txt)
  {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for(int i = 0; i < txt.length(); i++)
    {
      char c = txt.charAt(i);
      if(Character.isDigit(c) || Character.isAlphabetic(c))
      {
        sb.append(c);
      }
    }    
    return txt.equals(sb.reverse().toString());
  }
0

Dzięki :)

0

A czy nie łatwiej to obrócić za pomocą sprawdzenia codepointów?

class Palindromy {

  static String palindrom ="Albo nałowi ci Wałęsa masę ławic i woła: \"Nobla!\"";

  public static void main(String[] args) {
    char literki[] =palindrom.toCharArray();
    StringBuffer temp = new StringBuffer();
    for (char c : literki) {
      if(Character.isAlphabetic(c)){
        temp.append(c);
      }
    }
    System.out.println(
        temp.toString()
        .equalsIgnoreCase(
            temp.reverse().toString()
        )
    );
  }

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0