KeyListener

0

Witam, mam zrobić, że po wciśnięciu przycisku - powiedzmy 'a' - coś się dzieje, chciałem zrobić analogicznie jak z obsługą myszy, bo tam mi wszystko działa, natomiast w klawiaturze nie. Kody poniżej:

deklarowane na początku

  MovingAdapter ma = new MovingAdapter();
    KeyboardAdapter ka = new KeyboardAdapter();

    addMouseMotionListener(ma);
    addMouseListener(ma);
    addKeyListener(ka);

to nie działa

class KeyboardAdapter extends KeyAdapter{

    public void keyPressed(KeyEvent e)
    {
      if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_A)
      {
        instrukcja..
      }
    }

  }

a to działa

  class MovingAdapter extends MouseAdapter {

    public void mousePressed(MouseEvent e){

    if(e.getButton() == MouseEvent.BUTTON1)
    {
      instrukcja....
  }
}
0

Ale Twoja klasa KeyboardAdapter jest spoko. Dodaję do frame:
frame.addKeyListener(new KeyboardAdapter()); i działa jak trzeba.

Jakie masz błędy?

package swingTest;

import java.awt.EventQueue;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;

import javax.swing.JFrame;

public class MainWindow {

  private JFrame frame;

  /**
   * Launch the application.
   */
  public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

      public void run() {
        try {
          MainWindow window = new MainWindow();
          window.frame.setVisible(true);
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });
  }

  /**
   * Create the application.
   */
  public MainWindow() {
    initialize();
  }

  /**
   * Initialize the contents of the frame.
   */
  private void initialize() {
    frame = new JFrame();
    frame.setBounds(100, 100, 450, 300);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.addKeyListener(new KeyboardAdapter());
  }

  class KeyboardAdapter extends KeyAdapter {

    public void keyPressed(KeyEvent e) {
      if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_A) {
        System.out.println("Wciśnięto 'A'");
      }
    }

  }
}
0

Coś pozmieniałem i zobaczyłem, że jeśli umieszczę addKeyListener w metodzie initUI na dole kodu + przerzucę do klasy MovingScalingEx tą metodę odpowiadającą za klikanie liter na klawiaturze to działa. Natomiast tak jak ja mam, czyli w klasie Surface mi nie działa. Pozaznaczałem miejsca o których mówię.

import java.awt.Color;
import java.awt.Component;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseWheelEvent;
import java.awt.event.MouseWheelListener;
import java.awt.geom.Ellipse2D;
import java.awt.geom.Point2D;
import java.awt.geom.Rectangle2D;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;

class Surface extends JPanel {

  ZRectangle zrect;

  String colorAnswer;
  ArrayList<ZRectangle> shapes = new ArrayList<ZRectangle>();
  int rgb[] = new int[3];

  public Surface() {

    initUI();
  }

  private void initUI() {

    addMouseMotionListener(new MovingAdapter());
    addMouseListener(new MovingAdapter());
    addKeyListener(new KeyboardAdapter());//<--------------------------------------------------------------

    zrect = new ZRectangle(50,50,50,50);
    shapes.add(zrect);
    zrect = new ZRectangle(65,65,50,50);
    shapes.add(zrect);
    zrect = new ZRectangle(85,85,50,50);
    shapes.add(zrect);
  }

  private void doDrawing(Graphics g) {

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;

    Font font = new Font("Serif", Font.BOLD, 40);
    g2d.setFont(font);

    for(ZRectangle x: shapes)
    {
      if(x.isActive == 0)
      {
        g2d.setPaint(new Color(0, 0, 200));
        g2d.draw(x); 
      }
      else if(x.isActive == 1)
      {
        g2d.setPaint(new Color(rgb[0], rgb[1], rgb[2]));
        g2d.fill(x); 
      }
    }
  }

  public void paintComponent(Graphics g) {

    super.paintComponent(g);
    doDrawing(g);    
  }

  class ZRectangle extends Rectangle2D.Float {

    ..
  }

  class KeyboardAdapter extends KeyAdapter{//<-------------------------------------------------------------------------

    public void keyPressed(KeyEvent e)
    {
      if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_A)
      {
        zrect = new ZRectangle(150,150,50,50);
        shapes.add(zrect);
        repaint();
      }
    }

  }

  class MovingAdapter extends MouseAdapter {

    private int x;
    private int y;

    public void mousePressed(MouseEvent e){

    ..
  }

    @Override
    public void mouseDragged(MouseEvent e) {

      ..
    }  

    private void doMove(MouseEvent e) {
      ..
    }

    private void checkingRGB(String colorAnswer, int rgb[]){

      ...

    }

     }

}

public class MovingScalingEx extends JFrame {

  public MovingScalingEx() {

    initUI();
  }

  private void initUI() {

    add(new Surface());

    setTitle("Moving and scaling");
    setSize(300, 300);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null); 
  //tu wrzuciłem addKeyListener <------------------------------------------------------------------
  }

  tu wrzuciłem metodę od klikania na klawiaturze <-----------------------------------------------

  public static void main(String[] args) {    

        MovingScalingEx ex = new MovingScalingEx();
        ex.setVisible(true);
      }

}
0

Zobacz, że działa dla JFrame, a dla JPanel nie.

Spróbuj ustawić w ten sposób:

JPanel panel = new JPanel();
panel.setFocusable(true); // ustaw ten parametr w Twojej klasie Surface
panel.addKeyListener(new KeyboardAdapter());
0

Wszystko działa jak powinno, dziękuję bardzo!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0