JTable i KeyListener

0

Moja tabela ma 2 kolumny. Jak zrobić, żeby do pierwszej użytkownik mógł wpisać tylko 5 cyfr (0 albo 1), a do drugiej tylko 2 cyfry (0,1 albo '?' )?

Domyślam się, że będzie trzeba skorzystać z KeyListenera, dlatego napisałem takie coś:

tab.addKeyListener(new KeyAdapter() {
      @Override
      public void keyTyped(KeyEvent e){
        char c = e.getKeyChar();
        System.out.print(c);
      } 
    });

Lecz niestety w konsoli nic mi się nie pojawia :-(

0

U mnie się pojawia, ale i tak bym to zrobił tak:

public class Frame extends JFrame {

  private JTable table;
  private TableModel model;

  public Frame() {
    setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);

    //robisz sobie własny model
    model = new DefaultTableModel(new String[] { "1" , "2"}, 10) {

      //sam w nim zapisujesz wartosci ktore wprowadzasz
      @Override
      public void setValueAt(Object value, int row, int column) {
        if(column == 0) setValueAtFirstColumn(value, row, column);
        else if(column == 1) setValueAtSecoundColumn(value, row, column);
        else super.setValueAt(value, row, column);
      }

      //przed zapisaniem sprawdzasz czy mozesz zapisac (dla pierwszej kolumny)
      private void setValueAtFirstColumn(Object value, int row, int column) {
        int max = 5;
        int count = 0;
        for(int i = 0; i < getRowCount(); i++) {
          String v = (String) getValueAt(i, column);
          if("0".equals(v) || "1".equals(v)) count ++;
        }
        if(("0".equals(value) || "1".equals(value)) && count >= max) return;
        super.setValueAt(value, row, column);
      }

      //(dla drugiej)
      private void setValueAtSecoundColumn(Object value, int row, int column) {
        int max = 2;
        int count = 0;
        for(int i = 0; i < getRowCount(); i++) {
          String v = (String) getValueAt(i, column);
          if("0".equals(v) || "1".equals(v) || "?".equals(v)) count ++;
        }
        if(("0".equals(value) || "1".equals(value) || "?".equals(value)) && count >= max) return;
        super.setValueAt(value, row, column);
      }
    };
    table = new JTable(model);
    add(table);
    pack();
  }
}
0

dzięki za odpowiedź! Przetestowałem Twój przykład i niestety nadal mogę do tabeli wpisać co chcę i ile chcę :-(.

0

Zmień na to:

private void setValueAtFirstColumn(Object value, int row, int column) {
  if("".equals(value)) super.setValueAt(value, row, column);
  if(!"0".equals(value) && !"1".equals(value)) return;
  int max = 5;
  int count = 0;
  for(int i = 0; i < getRowCount(); i++) {
    String v = (String) getValueAt(i, column);
    if(i != row && ("0".equals(v) || "1".equals(v))) count ++;
  }
  if(count >= max) return;
  super.setValueAt(value, row, column);
}

i analogicznie zapisywanie do 2 kolumny.

To wcześniej pozwala wpisać co się chce, ale więcej niż 5 cyfr 0 albo 1 zabroni.

0

Ja bym zrobił to na zasadzie edytora:

package test;

import java.awt.BorderLayout;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

import javax.swing.DefaultCellEditor;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.text.AttributeSet;
import javax.swing.text.BadLocationException;
import javax.swing.text.JTextComponent;
import javax.swing.text.PlainDocument;

/**
 * Klasa testująca tabele. 
 *
 * @author jacobus2k
 * @version 0.1.0
 */
public final class TableTester extends JFrame {
  /**
   * serialVersionUID.
   */
  private static final long serialVersionUID = 2177419577626910109L;

  /**
   * Tabela.
   */
  private JTable table;

  /**
   * Konstruktor.
   */
  public TableTester() {
    super("Test");
    this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    this.setSize(300, 400);
    this.initComponents();
    this.createLayout();
  }

  /**
   * Inicjuje komponenty.
   */
  private final void initComponents() {
    this.table = new JTable(5, 2);
    // tworze edytor pierwszej kolumny
    final DefaultCellEditor column1Editor = new DefaultCellEditor(
        new JTextField());
    // wyciągam komponent edytora (rzutuje do tekst komponentu i ustawiam
    // formatowany dokumen
    ((JTextComponent) column1Editor.getComponent()).setDocument(
        new FormattedDocument("[^01]", false, 5));
    this.table.getColumnModel().getColumn(0).setCellEditor(column1Editor);
    // tworze edytor drugiej kolumny
    final DefaultCellEditor column2Editor = new DefaultCellEditor(
        new JTextField());
    // wyciągam komponent edytora (rzutuje do tekst komponentu i ustawiam
    // formatowany dokument
    ((JTextComponent) column2Editor.getComponent()).setDocument(
        new FormattedDocument("[^01?]", false, 2));
    this.table.getColumnModel().getColumn(1).setCellEditor(column2Editor);

  }

  /**
   * Tworzy layout.
   */
  private final void createLayout() {
    this.getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
    this.getContentPane().add(new JScrollPane(this.table), 
        BorderLayout.CENTER);
  }

  /**
   * Main.
   * 
   * @param args
   */
  public static final void main(final String[] args) {
    final TableTester tester = new TableTester();
    tester.setVisible(true);
  }
}

class FormattedDocument extends PlainDocument {

  /**
   * serialVersionUID.
   */
  private static final long serialVersionUID = 2911052591988857807L;

  /**
   * Wyrażenie regularne.
   */
  private String regex = null;

  /**
   * Określa czy wpisany tekst ma pasować do wyrażania regularnego.
   */
  private boolean match = false;

  /**
   * Maksymalna długość tekstu.
   */
  private int maxLength = Integer.MAX_VALUE;

  /**
   * Konstruktor.
   */
  public FormattedDocument() {
    super();
  }

  /**
   * Konstruktor.
   *
   * @param expr wyrażenie regularne
   * @param m true - jeżeli tekst ma pasować do wyrażenia regularnego, false
   * w przeciwnym wypadku
   * @param max maksymalna dozwolona długość tekstu
   */
  public FormattedDocument(final String expr, final boolean m, final int max) {
    super();
    this.regex = expr;
    this.match = m;
    this.maxLength = max;
  }

  /**
   * Konstruktor.
   *
   * @param max maksymalna dozwolona długość tekstu
   */
  public FormattedDocument(final int max) {
    this(null, false, max);
  }

  /**
   * Konstruktor.
   *
   * @param expr wyrażenie regularne
   * @param m true - jeżeli tekst ma pasować do wyrażenia regularnego, false
   * w przeciwnym wypadku
   */
  public FormattedDocument(final String expr, final boolean m) {
    this(expr, m, Integer.MAX_VALUE);
  }

  /**
   * {@inheritDoc}
   */
  @Override
  public void insertString(final int offs, final String str, 
      final AttributeSet a) throws BadLocationException {
    if (str == null) {
      return;
    }
    if (this.regex == null) {
      // jeżeli nie podano wyrażenia regularnego sprawdzam długość
      if (this.getLength() + str.length() <= this.maxLength) {
        super.insertString(offs, str, a);
      }
    } else {
      final Matcher m = Pattern.compile(this.regex).matcher(str);
      if ((m.find() == !match) || this.getLength() + str.length() > 
        this.maxLength) {
        return;
      }
      super.insertString(offs, str, a);
    }
  }

}

Formatowanie można by bardziej rozbudować, w zależności od potrzeb.

0

dzięki za odpowiedzi!
Abe: niestety nadal mogę wpisywać co chcę :( niby kod wygląda jasno i logicznie, a jednak nie działa;
jacobus2k: zrobiłem tak jak napisałeś, tabelka wreszcie działa tak jak chciałem, szkoda tylko, że jest to tak skomplikowane :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0