Java KeyListener

0

Witam,
Mam problem z KeyListenerem. Robię klasę dziedziczącą od JTextField, która pozwala na wpisywanie tylko liczb. Problem w tym, że AWT najpierw wysyła zdarzenie do KeyListenera, a dopiero potem do JTextFielda i przez to można wpisać 1 literę.

import java.awt.event.KeyListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import javax.swing.JTextField;

public class JNumberField extends JTextField implements KeyListener {
  public JNumberField(){
    addKeyListener(this);
  }

  public double getValue(){
    return Double.parseDouble(getText());
  }

  public void keyPressed(KeyEvent e){
    setText(getText().replaceAll("\\D", ""));
  }
  public void keyReleased(KeyEvent e){}
  public void keyTyped(KeyEvent e){}
}
0

Witam,
Kiedyś wklejałem ten kod na forum pewnie i Tobie się przyda.
W tym przykładzie nie tylko możesz wpisać liczby od 0 do 9, ale również nie pozwala wkleić coś innego niż liczby.

import java.awt.*;
import java.awt.datatransfer.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
/*
 * @author Piotr
 */
public class Main {
  Main() {
    initComp();
  }
  private void initComp() {
    JFrame frame = new JFrame();
    JPanel panel = new JPanel();
    JTextField text = new JTextField("");
    text.setPreferredSize(new Dimension(200,30));
    text.addKeyListener(new KeyAdapter() {
      @Override
      public void keyTyped(KeyEvent e) {
        textKeyTyped(e);
      }
      @Override
      public void keyPressed(KeyEvent e) {
        textKeyPressed(e);
      }
    });
    panel.add(text);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.add(panel);
    frame.setSize(250, 150);
    frame.setVisible(true);
  }
  public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        Main te = new Main();
      }
    });
  }
  private boolean czyLiczba(char z){
    if (z >= '0' && z <= '9')
     return true;
    return false;
  }
  private void textKeyTyped(KeyEvent e) {
  if (!czyLiczba(e.getKeyChar()))
    e.consume();
  }
  private void textKeyPressed(KeyEvent e) {
    if (e.isControlDown() && e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_V)
    {
      Clipboard clip = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
      String schowek = "";
      try {
        schowek = (String) clip.getData(DataFlavor.stringFlavor);
      } catch (UnsupportedFlavorException ex) {
        System.out.println("To nie jest string");
      }
      catch (IOException ex) {
        System.out.println("Błąd");
      }
      for (int i = 0; i < schowek.length(); i++)
        if (!czyLiczba(schowek.charAt(i))){
          System.out.println(schowek.charAt(i));
          e.consume();
          break;
        }
    }
  }
}

Pozdrawiam.

0

Dzięki
Trochę przerobiłem, wkleję, może się komuś przyda ;)

import java.awt.Toolkit;
import java.awt.datatransfer.Clipboard;
import java.awt.datatransfer.DataFlavor;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import javax.swing.JTextField;

public class JNumberField extends JTextField implements KeyListener {
  public JNumberField(){
    addKeyListener(this);
  }

  public double getValue(){
    return Double.parseDouble(getText());
  }

  private boolean isNumber(char c){
    if((c >= '0' && c <= '9' ) || c == '.' || c == ',' || c == '-' || c == '+') return true;

    return false;
  }

  public void keyPressed(KeyEvent e){
    if(e.isControlDown() && e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_V){
      String clip = "";
      try {
        clip = (String)Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard().getData(DataFlavor.stringFlavor);
      } catch(Exception ex){}

      for(int i = 0; i < clip.length(); i++)
        if(!isNumber(clip.charAt(i))){
          e.consume();
          break;
        }
    }
  }

  public void keyReleased(KeyEvent e){}
  public void keyTyped(KeyEvent e){
    if(!isNumber(e.getKeyChar())){
      e.consume();
    } else if(e.getKeyChar() == ','){
      e.setKeyChar('.');
    } if(e.getKeyChar() == '.'){
      if(getText().contains(".")) e.consume();
    } else if(e.getKeyChar() == '-' || e.getKeyChar() == '+'){
      if(!(getCaretPosition() == 0)) e.consume();
      else if(getText().contains("+") || getText().contains("-")) e.consume();
    }
  }
}
0

Dorób do swojej klasy jeszcze maski np żeby w pole można było wpisać tylko nn-nnn (kod pocztowy), datę w formie rrrr-mm-dd lub odwrotnie dd-mm-rrrr, godzinę gg:mm:ss lub gg:mm, lub inne podobne możliwe do zdefiniowania przez programistę maski. Wtedy Twoja klasa będzie fajniejsza.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0